Euroopa Liit sellel nädalal: 25. november – 1. detsember 2019

25. Nov 2019
Ursula Von der Leyen

Selle nädala märksõnaks on uued algused. Kolmapäeval, 27. novembril hääletab Euroopa Parlament uue Euroopa Komisjoni ametisse astumise üle. Uus komisjon alustab tööd 1. detsembril. Neljapäeval, 28. novembril algab Saustinõmmel Rail Baltica ehitus.

Üritused Eestis

 • 26. novembrist 3. detsembrini toimub Eestis kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav „Ühisnädal“. Selle nädala raames tunnustatakse 26. novembril Võrus maakonna aktiivseid kodanikke (koostöös Europe Directi Võru teabekeskusega) ja 27. novembril Narvas parimat Ida-Virumaa euroraha kasutanud mittetulundusühingut (koostöös Europe Directi Narva teabekeskusega).
 • 26. novembril kell 9.30 annab keskkonnaministeerium ajakirjanikele ülevaate detsembris Madriidis toimuvast ÜRO kliimamuutuste konverentsist, rahvusvaheliste kliimaläbirääkimiste hetkeseisust ning ELi ja Eesti eesmärkidest kliimakonverentsil.
 • 26. novembril tutvustab Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor Signe Ratso väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karule ning Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) esindajatele teadus- ja innovatsioonisüsteemi arendamise rahvusvahelise raporti lõppjäreldusi Eestile. Lisaks räägitakse uue Euroopa teaduse raamprogrammi Horisont ettevalmistamisest.
 • Samal päeval kell 16 räägib Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht Katrin Höövelson ELi majanduse tulevikkust Eesti-Soome kaubanduskoja liikmetele.
 • 27. novembril kell 9.45 korraldab Euroopa Komisjoni Eesti esindus ametisse astuva Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni kõne ühiskuulamise Tallinnas Björni espressobaaris. Kõnet ja ELi järgmise viie aasta väljakutseid analüüsivad Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut ja Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik. Üritus on kutsetega. Von der Leyeni kõnet ja hääletust Euroopa Parlamendis saab kell 10 jälgida siit.
 • 28. novembril alustatakse Rail Baltica ehitamist. Saustinõmme maanteeviadukti ehituse avamisüritusel osalevad Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc ning komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi juht Henrik Hololei.
 • Samal päeval tutvustab tulevane energeetikavolinik Kadri Simson ELi energia- ja kliimaeesmärke konverentsil „Energy Data Access Conference“.
 • 29. novembril toimub Pärnus konverents “Pärnumaa 2050 – kas raudtee all või peal, Rail Baltic ja tulevik”. Üritust aitab korraldada Europe Directi Pärnu teabekeskus.
 • Kuni 29. novembrini linastub PÖFFil eriprogramm „Meedia ja vabadused“, mis räägib meedia ja informatsiooni rollist ühiskonnas ning väärteabe võimest kõigutada ühiskonna alustalasid. Filmid toob vaatajani Eesti Filmi Instituut koos Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

 • Kolmapäeval, 27. novembril kell 10 tutvustab ametisse astuv Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Euroopa Parlamendis komisjoni uut koosseisu ja järgmise viie aasta eesmärke. Sellele järgneb parlamendi hääletus komisjoni koosseisu üle. Uus komisjon alustab tööd 1. detsembril.
 • 28. novembril avaldab Euroopa Komisjon koostöös OECDga valminud hinnangu ELi elanike tervisele ja liikmesriikide tervishoiusüsteemidele.

Valitud presidendi Ursula von der Leyeni ja uute volinike töökalendreid saab näha siin.

Euroopa Liidu Nõukogu

 • 25. novembril arutab välisasjade nõukogu arenguküsimustes kestliku arengu rahastamist ning koostööd üleminekuriikide arengu toetamiseks. Ministrid vahetavad arvamusi soolise võrdõiguslikkuse ja hariduse teemal Etioopia haridusministri Dr Tilaye Getega.
 • 28.-29. novembril arutab konkurentsivõime nõukogu kosmosemajandust, Euroopa konkurentsivõimet maailmas ja programmi „Euroopa horisont“ mõju erasektori teadus- ja arendusinvesteeringutele. Ministrid võtavad eeldatavasti vastu järeldused ELi biomajanduse strateegia ja kosmoselahenduste kohta Arktikas.
 • 1. detsember on esimene tööpäeva uuele Euroopa Ülemkogu eesistujale belglasele Charles Michelile, kes võtab teatepulga üle Donald Tuskilt.

Euroopa Parlament

25.–28. novembril toimub Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu istung:

 • Esmaspäeval, 25. novembril arutavad parlamendiliikmed ELi liitumist Istanbuli konventsiooniga ja teisi soolise vägivalla vastu võitlemise meetmeid. Resolutsiooni üle hääletatakse neljapäeval. Lisaks arutavad saadikud, kuidas kaitsta ELi põllumajandust USA tariifide eest ning kas kuulutada välja kliimahädaolukord.
 • Teisipäeval, 26. novembril kinnitavad saadikud eeldatavasti ELi 2020. aasta eelarve ning arutavad Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) apellatsioonikogu kriisija LGBTI kogukondade vastu suunatud vihakõnet. Lisaks hääletavad saadikud resolutsiooni üle, mis kutsub liikmesriike üles saavutama 2050. aastaks kliimaneutraalsus ning nimetavad ametisse uued Euroopa Kontrollikoja liikmed.
 • Neljapäeval, 28. novembril hääletatava saadikud resolutsiooni üle, millega mõistetakse hukka Venemaa kriminaaluurimine Leedu kohtunike ja prokuröride suhtes, kes mõistsid 1991. aasta jaanuaris Vilniuse teletorni kaitsmise käigus toime pandud sõjakuritegudes süüdi 67 Venemaa, Valgevene ja Ukraina kodanikku.

EL ja Eesti

Riigikogul on istungitevaba nädal.

Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitab reedel, 29. novembril Eesti seisukohad ELi justiits- ja siseasjade nõukogu (2.‑3. detsember), ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (2.–4. detsember), eurorühma (4. detsember) ja ELi majandus- ja rahandusnõukogu (5. detsember) istungiteks.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply