Euroopa Liit sellel nädalal 28.01 – 3.02.2019

28. Jan 2019

Jean-Claude Juncker, Theresa May

 

Nädala teema määrab taas Brexit: Briti parlamendi alamkoda hääletab teisipäeval, 29. jaanuaril uuesti lahkumisleppe üle. Hääletuse tulemusi ja järgmisi samme kaaluvad seejärel nii Euroopa Komisjon kui Euroopa Parlament.

Tuure kogub ka Rumeenia ELi nõukogu eesistumine, mille eesmärke tutvustatakse lähemalt nii Eestis kui Brüsselis. ELi põllumajandusministrid jätkavad põllumajanduspoliitika reformi arutelu ning kaitseministrid ja välisministrid kohtuvad Bukarestis.

28. jaanuaril tähistatakse Euroopa Nõukogu algatusel andmekaitsepäeva.

1.veebruaril jõustub ELi ja Jaapani vaheline vabakaubandusleping.

Üritused Eestis

29.jaanuaril kell 10.30 tutvustab Rumeenia saatkond välisministeeriumis Rumeenia ELi nõukogu eesistumise prioriteete.

31.jaanuaril kell 16.30 toimub Võrumaal Navi Seltsimajas aruteluõhtu „Kas Euroopa Liidu piir peab?”. Vestluses osalevad Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets,
Politsei- ja Piirivalveameti integreeritud piirihalduse büroo politseinõunik Aimar Köss ning Siseministeeriumi piirivalveosakonna nõunik Ülle Väina. Arutelu juhib Eesti Rahvusringhäälingu Võrumaa korrespondent Mirjam Nutov. Tegemist on teise üritusega sarjast „EL – koos oleme kaitstud”, mille raames toimub kaheksa aruteluõhtut üle Eesti. Üritustele on võimalik registreeruda siin: http://tinyurl.com/EUProtects.

31.jaanuarist kuni 2. veebruarini toimub Eesti Teaduste Akadeemias (Kohtu tn 6, Tallinn) rahvusvaheline seminar-töötuba “Teaduselt parlamendile”. Üritus toimub Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse algatuse “Science meets Parliaments. Science meets Regions” raames ja avasõnad ütleb Teadusuuringute Ühiskeskuse peadirektori asetäitja Maive Rute.

Eelteade: 21. veebruaril korraldavad Euroopa Komisjoni esindus ja Välisministeerium Brexiti-teemalise infoseminari, millel osalevad Euroopa Komisjoni Brexiti ettevalmistus­rühma eksperdid Brüsselist.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Liidu Nõukogu

28.jaanuaril toimuv põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istung arutab 2020. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika reformi. Nõukogus vahetatakse mõtteid taimsete valkude kasutuse arendamisest ELis ning nõukogule antakse ülevaade võitlusest sigade Aafrika katku vastu ning kahesuguse kvaliteediga toidu küsimuses. ELi nõukogu eesistujariik Rumeenia tutvustab oma poliitilisi prioriteete ja tööprogrammi 2019. aasta esimesel poolaastal.

30. ja 31. jaanuaril toimub Bukarestis kaitseministrite mitteametlik kohtumine, mis keskendub naiste kaasamisele rahuprotsessidesse ja kriisiohjamisse, ELi välis- ja julgeolekupoliitika üldstrateegia rakendamisele ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika tulevikule. Arutatakse ka, kuidas tagada erinevate algatuste sidusus ning tehnoloogiliste uuenduste mõju relvajõududele.

31.jaanuarist 1. veebruarini toimub välisministrite mitteametlik (nn. Gymnichi) kohtumine. Arutatakse viimaseid arengusuundi välispoliitikas ning kohtutakse ELi kandidaatriikide välisministritega.

Euroopa Parlament

30. ja 31. jaanuaril toimub parlamendi täiskogu istung Brüsselis. Istungi päevakorras on muu hulgas Brexit (peale Briti parlamendi 29. jaanuari hääletust) ja olukord Venezuelas. Arutatakse ka õigusriigi olukorda Ungaris ning seda, kuidas võidelda rahvasaadikute vastu suunatud verbaalse ja füüsilise vägivalla vastu. Oma visiooni Euroopa tulevikust tutvustab Soome peaminister Juha Sipilä.

Kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjadekomisjon hääletab teisipäeval viisavabastuse andmise üle Ühendkuningriigi kodanikele.

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjoni volinikud kohtuvad 30. jaanuaril, et arutada Brexiti-järgset sotsiaalkindlustust ning ELi eelarve rahastamist. Komisjon plaanib ka kinnitada aruteludokumendi „Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030“, mille aluseks on ÜRO kestliku arengu eesmärgid.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

Riigikogu XIII täiskogu töönädala info leiate siit.

Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub 28. jaanuaril, et tutvuda Rumeenia EL Nõukogu eesistumise prioriteetidega ning arutada Eesti seisukohti mitteametlikul ELi kaitseministrite kohtumisel (30.–31. jaanuar) ning mitteametlikul ELi välisasjade nõukogu kohtumisel (31. jaanuar – 1. veebruar).

Väliskomisjoni 28. jaanuari päevakorras on arutelu ELi määruse üle, millega vabastatakse Kosovo kodanikud ELi viisanõudest. 29. jaanuaril arutavad saadikud Eesti seisukohti mitteametlikul ELi kaitseministrite kohtumisel (30.–31. jaanuar) ning mitteametlikul ELi välisasjade nõukogu kohtumisel (31. jaanuar – 1. veebruar). 30. jaanuaril toimub väliskomisjonis avalik istung Eesti arengukoostöö tulevikust.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply