Euroopa Liit sellel nädalal: 30. september – 6. oktoober 2019

30. Sep 2019

Sellel nädalal algavad Euroopa Parlamendis uute Euroopa Komisjoni volinikukandidaatide kuulamised. Energeetikavoliniku kandidaat Kadri Simson tutvustab oma nägemust valdkonna väljakutsetest ja vastab parlamendiliikmete küsimustele 3. oktoobril kell 10 Eesti aja järgi. Tema ja teiste volinikukandidaatide kuulamisi saab otse jälgida siit.

Üritused

  • 30. septembril toimub Riigikogus Mudel-Euroopa Parlament. Keskkoolinoored matkivad Euroopa Parlamendi tegevust ning võtavad vastu resolutsioonid õigusriigi, hariduse, vaktsineerimise ja kaubandussuhete kohta Hiinaga.
  • 1.-2. oktoobril viib Euroopa Komisjoni Eesti esindus Brüsselisse Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi keskkooliklassi, kes võitis 2019.a. Euroopa päeva klassimängu. Õpilased kohtuvad Brüsselis Euroopa Parlamendi saadiku Urmas Paetiga, tutvuvad Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi tegevusega ning külastavad Atoomiumi ja Mini-Euroopa teemaparki. Euroopa päev ja passimäng klassidele tuleb ka järgmisel aastal. Ikka 9. mail.
  • 1. oktoobrini ootab Europe Directi Valgamaa teabekeskus fotosid Valgamaal ELi toel valminud objektidest ja toimunud sündmustest. Fotokonkursi “Euroopa Liit Valga vallas” kohta leiad rohkem infot siit.
  • 7. oktoobrini kestab tulevikutegija videokonkurss „Mida teeksid Eesti heaks 3 miljardi euroga?“. Just selles suurusjärgus summa saab Eesti kasutamiseks uuel ELi eelarveperioodil 2021–2027. Riigi Tugiteenuste Keskuse, strateegia „Eesti 2035″ ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ühise videokonkursi eesmärk on panna noored mõtlema selle üle, kuidas Eesti oleks ka aastal 2035 parim paik elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks. Konkurss on mõeldud noortele vanuses 16–25. Vaata lisaks: https://tulevikutegijad.ee/.

Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament

Eesti energeetika valdkonna volinikukandidaadi Kadri Simsoni kuulamine toimub 3. oktoobril kell 10–13 (otseülekannet saab jälgida siit). Teda hindavad parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjon ning keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Protseduurist täpsemalt: iga kuulamine kestab kolm tundi. Volinikukandidaat teeb alguses 15-minutilise sissejuhatava avalduse, mille järel vastab ta parlamendiliikmete küsimustele. Pärast kuulamist saadab komisjon Komisjonide esimeeste konverentsile (koosneb kõigi alaliste ja erikomisjonide esimeestest) konfidentsiaalse soovituskirja, kas volinikukandidaat sobib talle pandud ülesandeid täitma. 15. oktoobril hindab see konverents kõigi kuulamiste tulemusi ja edastab oma järeldused Esimeeste konverentsile (koosneb parlamendi presidendist ja fraktsioonide esimeestest). Viimane annab lõpliku hinnangu, kuulutab kuulamised 17. oktoobril lõppenuks ning avalikustab tulemused. 23. oktoobril tutvustab komisjoni valitud president Ursula von der Leyen parlamendi täiskogu istungil uut komisjoni ja programmi järgmiseks viieks aastaks. Kui parlament uut kolleegiumi toetab, siis nimetab uue komisjoni ametisse Euroopa Ülemkogu kvalifitseeritud häälteenamusega. Ursula von der Leyeni komisjon peaks ametisse astuma 1. novembril.

Ajajoone uue Euroopa Komisjoni ametisse nimetamise kohta leiate meie blogis.

  • 30. septembril esitavad parlamendi fraktsioonid kandidaadid Sahharovi mõttevabaduse auhinnale. Auhinnaga tunnustatakse isikuid, kes on väljapaistval moel aidanud kaasa võitlusele inimõiguste eest kogu maailmas.
  • 2. oktoobril toimub Euroopa Komisjoni iganädalane istung.

Euroopa Liidu Nõukogu

30. septembril kohtub ELi ja Moldova assotsiatsiooninõukogu, et arutada omavahelisi suhteid, arenguid Moldovas ja Transnistria konflikti.

4. oktoobril arutab keskkonna nõukogu ELi pikaajalist kliimastrateegiat ning võtab vastu järeldused ringmajanduse ja keskkonnaalase 8. tegevusprogrammi kohta. Koos parlamendi keskkonnakomitee esimehe Pascal Canfiniga arutatakse ELi keskkonna- ja kliimapoliitika tulevikku. 

EL ja Eesti

Sellel nädalal Riigikogul istungeid ei ole. Euroopa Liidu asjade komisjon tuleb aga kokku reedel, 4. oktoobril, et  heaks kiita Eesti seisukohad justiits- ja siseküsimuste nõukogu 7.‑8. oktoobri kohtumiseks, kus peamiseks teemaks on migratsioonikriis Vahemerel.

30. septembril kohtub teist korda peaminister Ratase juhitav kliima- ja energiakomisjon, et arutada Eesti võimalusi saada aastaks 2050 kliimaneutraalseks riigiks vastavalt ELi eesmärkidele.  

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply