Euroopa Liit sellel nädalal: 4.– 10. veebruar 2019

4. Feb 2019

Foto © Euroopa Liit // 23. juuni 2016 aasta London, Brixtoni linnaosas vaade aknale, kus oli ELi lipu kõrval Winston Churchilli fotoga poster, millel tekst “Brits don’t quit – Vote IN 23rd June”

 

Käesoleva nädala põhiteema on taas Brexit, kuna ELi ja Ühendkuningriigi vaheline ummikseis on muutnud üha tõenäolisemaks Suurbritannia leppeta lahkumise EList. Euroopa Parlamendis on fraktsioonide ja komisjonide nädal, ning ELi nõukogus ei ole plaanis regulaarseid ametlikke kohtumisi.

Üritused Eestis

Neljapäeval, 7. veebruaril kell 16.30 toimub Haapsalu Kultuurikeskuses aruteluõhtu teemal Kuidas tõkestada epideemiate ja terviseriskide levikut?”. Tegemist on kolmanda üritusega sarjast „EL – koos oleme kaitstud” ja sellele on võimalik registreeruda siin: http://tinyurl.com/EUProtects.

Reedel, 8. veebruaril toimub Tallinnas kuues Idapartnerluse Aastakonverents, mis on pühendatud ELi idapartnerluspoliitika 10. aastapäevale. Samal päeval kell 10.30–12.00 kutsub Kaubandus- ja Tööstuskoda infotunnile “Mis saab pärast Brexitit?”, mille esinejaks on Eesti suursaadik Londonis Tiina Intelmann. Tartu Näituste ruumides leiab aset iga-aastane õppimisvõimalusi tutvustav mess Intellektika, kus osalevad ka Euroopa Komisjoni Eesti esindus ja Euroopa Parlamendi infobüroo.

Eelteade: 21. veebruaril korraldavad Euroopa Komisjoni esindus ja välisministeerium Brexiti-teemalise infoseminari, millel osalevad Euroopa Komisjoni Brexiti ettevalmistus­rühma eksperdid Brüsselist.

 

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Liidu Nõukogu

4. veebruaril kohtuvad ELi välisministrid Araabia Riikide Liiga ministritega, et valmistuda esimeseks ELi ja Araabia Riikide Liiga tippkohtumiseks 24.-25. veebruaril Egiptuses.

6.–8. veebruaril arutavad justiits- ja siseministrid oma mitteametlikul kohtumisel Bukarestis muu hulgas terrorismivastast koostööd, Schengeni ala tugevdamist ning migratsiooni- ja asüülipoliitikat.

Euroopa Parlamendis on fraktsioonide ja komisjonide nädal. Kultuuri ja hariduse komisjon arutab esmaspäeval, 4. veebruaril Euroopa Komisjoniga, kuidas tagada Erasmus+ tudengite vahetusprogrammi jätkumine juhul, kui Suurbritannia EList leppeta lahkub. Kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjon hääletab uue ELi õiguse, õiguste ja väärtuste fondi loomise üle, mille eesmärk on edendada õigusriiki ja õigusalast koostööd ning hõlbustada õiguskaitse kättesaadavust kõigile. Euroopa Parlamendi fraktsioonid valmistuvad 11.–14. veebruari täiskogu istungiks, mille üheks oluliseks teemaks on hääletus ELi regionaalpoliitika üle aastatel 2021–2027.

Euroopa Komisjon

Kavas on mitu Brexiti-teemalist kohtumist. Esmaspäeval, 4. veebruaril saavad Euroopa Komisjoni peasekretär Martin Selmayr ja Euroopa Parlamendi Brexiti koordinaator Guy Verhofstadt kokku briti parlamendi EList lahkumise komisjoni liikmetega. Kolmapäeval, 6. veebruaril arutab ELi nõukogu president Donald Tusk Iirimaa peaministri Leo Varadkariga Põhja-Iirimaa piiriküsimust. Varadkaril on samateemaline kohtumine ka Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga.

Esmaspäeval, 4. veebruaril tutvustab Euroopa Komisjon ülevaadet suurte internetiplatvormide tegevusest vihakõne peatamisel.

Oma iganädalasel istungil kolmapäeval, 6. veebruaril teeb Euroopa Komisjoni muu hulgas ettepaneku luua Euroopa elektrooniliste terviseandmete vahetamise vorm. 7. veebruaril esitleb komisjon oma regulaarset ELi liikmesriikide talvist majandusprognoosi. #ECForecast

 

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

4.–10. veebruaril on Riigikogul istungitevaba nädal.

Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub esmaspäeval, 4. veebruaril, et muuhulgas kiita heaks Euroopa Investeerimispanga põhikirja muutmine ja valmistada ette Eesti seisukohti mitteametliku ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumise (7.–8. veebruar), eurorühma kohtumise (11. veebruar) ja ELi majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungi jaoks (12. veebruar).

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

 

 

 

Leave a Reply