Euroopa Liit sellel nädalal: 7. – 13. oktoober 2019

7. Oct 2019

Sel nädalal jätkuvad Euroopa Komisjoni volinikukandidaatide avalikud kuulamised Euroopa Parlamendis ning siseministrid arutavad teisipäeval viie EL liikmesriigi poolt 23. septembril välja käidud rändekokkulepet. Tallinnas toimub neljapäeval aga kliimakonverents, kus Soome ja Hollandi ettevõtjad ning investorid jagavad oma kogemust kliimaneutraalsete ärimudelite käivitamisel.

Üritused Eestis

9. oktoobril kell 9.30-15.00 toimub Rakvere AQVA spaas Europe Direct teabekeskuse korraldatav Lääne-Viru maakonna koolide 9. ja 10. klasside õpilaste ettevõtluspäev.

9. oktoobril kell 19 linastub Võru kohvikus „Kannel“ Ungari dokumentaalfilm „Vedel Kuld“ Filmiõhtu on tasuta ja toimub koostöös Europe Directi Võru teabekeskuse, Võrumaa Arenduskeskuse ja Ungari saatkonnaga.

10. oktoobril kell 14–17 toimub Teaduste Akadeemias seminar “Roheline ja puhas majandus. Kliimamuutus kui võimalus“. Oma ringmajanduse ja kliimaneutraalsuse suunas liikumise kogemusest räägivad Hollandi ja Soome ettevõtjad ja investorid.

Oktoobrikuus jõuab Eesti kinodesse kuus uut Euroopa filmi, mida rahastatakse ELi MEDIA programmist.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

 • 7. oktoobril võõrustavad rände-, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos ning julgeolekuliidu volinik Julian King Brüsselis viiendat ELi internetifoorumit, kus arutatakse terroristliku sisu eemaldamist internetist. Kell 16 saab üritust jälgida siit.
 • 8. oktoobril avalikustab komisjon 2019.a. kultuuri- ja loomelinnade monitori, mis kaardistab 168 ELi linna (k.a. Tallinn ja Tartu) kultuurielu ja loomemajanduse ning annab ideid kohaliku elu atraktiivsemaks muutmiseks.
 • 9. oktoobril allkirjastab komisjon terrorismivastased koostöölepingud Albaania ja Põhja‑Makedooniaga.
 • 10. oktoobril avalikustab komisjon hinnangu ELi õigusnormide ülevõtmise kohta liikmesriikides ja rikkumismenetlustega seotud otsused.
 • 10. oktoobril valmistuvad Euroopa Komisjoni volinikud oma iganädalasel istungil ette Euroopa Ülemkogu 17.-18. oktoobri kohtumiseks ja kinnitavad komisjoni positsiooni ELi pikaajalise (2021–2027) eelarve kohta.

Euroopa Liidu Nõukogu

 • 7.-8. oktoobril koguneb justiits- ja siseküsimuste nõukogu, et arutada täiendavaid meetmeid korruptsiooni vastu võitlemiseks ning põhiõiguste olukorda ELis kümme aastat peale põhiõiguste harta jõustumist. Jutuks tulevad ka kiirem reageerimine vägivaldse paremäärmusluse ja terrorismi puhul, uute tehnoloogiate roll sisejulgeoleku tagamisel ning hübriidohud. Eeldatavasti võtab nõukogu vastu järeldused laste seksuaalse kuritarvitamise vastase võitluse kohta. Lõunalauas arutavad ministrid sisserände olukorda ning vastavaid lahendusi.
 • 9. oktoobril kohtub eurorühm oma laiendatud formaadis, et arutada euroala konvergentsi ja konkurentsivõimet. Oma tavapärases koosseisus räägib Eurorühm majanduskasvu ja tööhõive arengust euroalal.
 • 10. oktoobril majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) arutab rahapesu takistamist, teeb kokkuvõtte 2019. aasta Euroopa poolaastast ning kinnitab Euroopa Keskpanga juhatuse liikme kandidaadiks eeldatavasti Itaalia Panga asepresidendi Fabio Panetta.

Euroopa Parlament:

 • Esmaspäeval, 7. oktoobril toimuvad ELi välispoliitika kõrge esindaja kandidaadi, praeguse Hispaania välisministri Josep Borrelli, ja tšehhitar Věra Jourová, kellest saaks uues komisjonis väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident, avalikud kuulamised.
 • Teisipäeval, 8. oktoobril astub parlamendiliikmete ette taanlanna Margrethe Vestager, et saada volitusi jätkata monopolidevastast võitlust Euroopa Komisjoni asepresidendina ja lätlane Valdis Dombrovskis, kellele uues komisjonis terendab majandusvaldkonna asepresidendi koht. Samal päeval kuulab parlament ka hollandlast Frans Timmermansi, praegust asepresidenti õigusriigi alal ja kandidaati kliimavaldkonna asepresidendi kohale.

Komisjonide ette on uuesti oodatud poolakast põllumajandusvoliniku kandidaat Janusz Wojciechowski (kuulamise aeg on veel lahtine) ning volikukandidaadid Rumeeniast ja Ungarist. Ajajoone uue Euroopa Komisjoni ametisse nimetamise kohta leiate meie blogis.

 • Kõiki kuulamisi saab jälgida otseülekandena veebis
 • Kuulamiste ajakava
 • Kuulamiste protsess ja infograafik
 • Uue komisjoni volinikukandidaadid
 • Kolmapäeval, 9. oktoobril kujundab parlamendi täiskogu oma seisukohad 17.‑18. oktoobril toimuvaks ELi tippkohtumiseks, mille teemad on ELi pikaajaline eelarve, Brexit ja kliimameetmed. Parlamendiliikmed hääletavad ka resolutsiooni üle, mis tooks kliimameetmed olulisele kohale ELi pikaajalises eelarves aastateks 2021–2027 ja ELi omavahendite reformis.
 • Neljapäeval, 10. oktoobril vahetavad parlamendisaadikud mõtteid Euroopa Investeerimispanga presidendi Werner Hoyeriga ELi investeeringute keskkonnasõbralikumaks muutmise üle. Lisaks hääletavad saadikud välisriikide valimistesse sekkumise ja valeinfo resolutsiooni üle.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjoni päevakorrad leiate siit.

Euroopa Liidu asjade komisjon kiidab sellel nädalal (kohtumised esmaspäeval ja reedel) heaks Eesti seisukohad põllumajanduse ja kalanduse nõukogu (14.-15.10), välisasjade nõukogu (14.10) ja üldasjade nõukogu (15.10) kohtumisteks.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply