Euroopa Liit sellel nädalal: 8. – 14. juuli 2019

8. Jul 2019

EL-i liikmesriikide riigipead jõudsid 2. juulil kokkuleppele, et Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadiks esitatakse Saksamaa praegune kaitseminister Ursula von der Leyen. Sellel nädalal kohtub van der Leyen parlamendi fraktsioonidega, et koguda toetust järgmise nädala täiskogu hääletuseks. Lisaks valivad parlamendi komisjonid endale sellel nädalal esimehed ja aseesimehed. Kiievis toimub ELi ja Ukraina tippkohtumine.

Üritused Eestis

9. juulil kell 10.30 tutvustab Soome suursaadik Timo Kantola välisministeeriumis Soome Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete.

13. juulil on Euroopa Komisjoni Eesti esindus Valgas Liivimaa Maapäevadel. Kell 17.15 toimub debatt “Erinevad kultuurid, üks Euroopa” ning kell 18.15 näitame tasuta Rootsi-Norra-Taani ühisfilmi “Saami veri”, mis võitis 2017.a. LUX filmiauhinna. Pakume Belgia vahvleid ning korraldame viktoriine. #MinuEuroopa

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

10. juulil avalikustab Euroopa Komisjon suvise majandusprognoosi.

Euroopa Liidu Nõukogu

8. juulil toimub Kiievis ELi ja Ukraina tippkohtumine, kus arutatakse olukorda Aasovi merel, omavahelisi suhteid, Ukraina edusamme vajalike reformide elluviimisel ning kaubandusküsimusi. Oodata on ELi kinnitust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja Minski lepetele ning hukkamõistu okupeeritud Ukraina aladel elavatele inimestele lihtsustatud korras Venemaa poolt Vene kodakondsuse andmisele.

8. juulil arutab eurogrupp Horvaatia euroalaga liitumise taotlust ning edasisi samme majandus- ja rahaliidu tugevdamiseks — eesmärk, milles leppisid kokku ELi euroala riikide riigipead ja valitsusjuhid 21. juuni euroala tippkohtumisel.

8. juulil arutab tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu kliimaneutraalse majanduse tööhõiveaspekte ning võimalusi parandada eurooplaste sotsiaalmajanduslikku heaolu, mis on ka üheks Soome ELi nõukogu eesistumise prioriteediks. Lisaks peaksid ministrid kinnitama liikmesriikide 2019.a. reformikavad, riigipõhised soovitused ja  tööhõivepoliitika suunised.

9. juulil kinnitab majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu riigipõhised soovitused, millega lõpeb ka 2019.a. Euroopa poolaasta protsess. Ministrid kaaluvad järgmise finantsperspektiivi uusi rahastamisallikaid ning tutvuvad Soome eesistumise majandus- ja rahandusküsimuste tööprogrammiga.

11.–12. juulil toimub Helsingis keskkonnaministrite mitteametlik kohtumine, mis keskendub  kliimapoliitikale, bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja ringmajandusele.

Euroopa Parlament

Kolmapäeval, 10. juulil valivad parlamendi alalised komisjonid oma esimehed ja aseesimehed järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks. Aseesimehe koht võib oodata Eesti saadikutest Urmas Paeti (väliskomisjon), Yana Toomi (petitsioonide komisjon) ja Sven Mikserit (julgeoleku- ja kaitseküsimuste alamkomisjon). Marina Kaljurand pürgib Kaukaasia toetusrühma juhiks. Väliskomisjoni kuuluvad lisaks Paetile veel Sven Mikser ja Jaak Madison. Marina Kaljurand on lisaks kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjoni liige ning Yana Toom tööhõive ja sotsiaalasjade komisjonis. Andrus Ansip on siseturu ja tarbijakaitse komisjoni liige.

Lisaks kohtuvad 10. juulil Euroopa Parlamendi fraktsioonide juhid ja president Sassoli Euroopa Komisjoni presidendikandidaadi Ursula von der Leyeniga, kelle sobivuse üle antud positsioonile hääletab parlamendi täiskogu oma 15.‑18. juuli istungil.

EL ja Eesti

Riigikogu on suvepuhkusel 9. septembrini.

Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub 12. juulil, et kinnitada Eesti seisukohad põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungiks (15.–16. juuli), välisasjade nõukogu istungiks (15. juuli), üldasjade nõukogu istungiks (18. juuli) ning mitteametliku justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumiseks (18.–19. juuli). Lisaks kinnitab komisjon Eesti seisukohad seoses üleeuroopalise transpordivõrgustiku arengusuuniste, Euroopa energiaharta lepingu ning põllumajandus-, metsandussektori ja maapiirkondade riigiabi reeglite eeskirjade muudatustega.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply