Euroopa Liit sellel nädalal: 20. – 26. aprill 2020

20. Apr 2020

EL-i riigijuhid 26. märtsil eelmisel Ülemkogu virtuaalkohtumisel

Sellel neljapäeval, 23. aprillil, toimub Euroopa Ülemkogu kohtumine, et leppida kokku koroonapiirangute väljumise strateegias ning üle 500 miljardi euro suurustes majandusmeetmetes. Samuti annavad riigijuhid oma suunised ELi uue pikaajalise eelarve (2021–2027) ning majanduse taastamise fondi sisu ning suuruse kohta.

Euroopa Liidu väljapakutud abimeetmeid saab ka Eesti kriisist väljumiseks kasutada. Eelmisel nädalal rääkisid nendest ja Eesti oma võimalustest ettevõtteid toetada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Swedbanki ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse esindajad. Veebiseminari saab järele vaadata siit.

24.–26. aprillil saab aga igaüks välja pakkuda oma ideid, kuidas koroonakriisis Euroopat aidata. #EUvsVirus häkaton otsib lahendusi sellistes valdkondades nagu tervis, äri, haridus ja kaugtöö, sotsiaalne ja poliitiline ühtekuuluvus ning digitaalne rahandus. Parimad ideed viiakse ellu.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon arutab oma iganädalasel istungil, 22. aprillil koroonaviiruse puhangut ja ELi meetmeid kriisiga toimetulekuks.

Teisipäeval, 21. aprillil kell 14 vestleb ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik Elisa Ferreira Financial Timesi ja Bruegeli mõttekoja esindajatega ELi ühtekuuluvuspoliitika võimalustest abistada kriisis kannatada saanud sektoreid ja väikeettevõtjaid. Volinikule saab veebiülekandes esitada ka küsimusi.

Euroopa Liidu Nõukogu erinevad koosseisud arutavad lahendusi COVID-19 kriisile erinevates sektorites. Esmaspäeval, 20. aprillil kohtuvad tervishoiuministrid, 21. aprillil spordiministrid ning kolmapäeval, 22. aprillil välisministrid. Ettevalmistavalt 23. aprilli ELi ülemkoguks kohtub 22. aprillil ka üldasjade nõukogu.

Euroopa Parlament

Täna, 20. aprillil kohtub regionaalarengu komisjon Euroopa Komisjoni asepresident Dombrovskise ning ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik Ferreiraga, teemaks ELi ühtekuuluvuspoliitika roll ELi pikaajalises eelarves 2021–2027. Samal päeval arutavad välisasjade komisjoni, inimõiguste ning julgeoleku alakomisjonide liikmed ELi välispoliitika juhi Borrelliga pandeemia mõju ELi välispoliitikale. Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon vahetab tervise- ja toiduohutuse voliniku Kyriakidese ja kriisiohjevoliniku Lenarčičiga mõtteid ELi reaktsioonist COVID-19 pandeemiale. Asepresident Timmermansiga räägitakse Euroopa rohelisest kokkuleppest ja ELi kliimaseadusest.

Teisipäeval, 21. aprillil hindavad transpordi- ja turismikomisjoni liikmed koos siseturu volinik Bretoniga kriisi mõju turismisektorile. Rahvusvahelise kaubanduskomitee saadikud peavad koos kaubandusvolinik Hoganiga nõu kaitsemaskide ekspordi lubamise üle. Euroopa Ülemkogu kohtumise eel arutab majandus- ja rahanduskomisjon eurorühma president Centenoga meetmeid võitlemiseks kriisi majanduslike, rahaliste ja sotsiaalsete tagajärgedega.

Neljapäeval, 23. aprillil vahetab kodanikuvabaduste komisjon mõtteid õigusküsimuste volinik Reyndersiga, teemaks õigusriik, demokraatia ja põhiõigused praeguste kriisimeetmete valguses.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Täna, 20. aprillil kinnitab Euroopa Liidu asjade komisjon Eesti seisukohad ELi terviseministrite kohtumiseks ning kuulab eurosaadiku Andrus Ansipi ülevaadet Euroopa Parlamendi tegevusest seoses COVID-19 kriisiga. Kolmapäeval, 22. aprillil tutvustab peaminister Jüri Ratas komisjoni liikmetele koroonakriisist väljumise tegevuskava ning majanduse taaskäivitamise kava.

Esmaspäeval kell 11 saab veebiülekandes jälgida väliskomisjoni istungit, kus arutatakse koos välisminister Urmas Reinsaluga kriisi mõju Eesti välispoliitikale. Samuti kinnitab komisjon Eesti seisukohad 22. aprillil toimuvale välisministrite mitteametlikule kohtumisele.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply