Euroopa Liit sellel nädalal: 10. – 16. veebruar 2020

10. Feb 2020

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel jätkab sellel nädalal konsultatsioone ELi riigipeade või valitsusjuhtidega, et saavutada kokkulepe ELi järgmises mitmeaastase finantsraamistikus (2021–2027). Michel plaanib kompromissettepaneku esitada nädala lõpuks, et seda ametlikult arutada Euroopa Ülemkogu 20. veebruari erakorralisel istungil. Euroopa Parlament arutab finantsraamistikku praeguse ajakava järgi 12. veebruaril.

Üritused Eestis

13. veebruaril kell 9.30–17.00 toimub Radisson Blu Hotel Olümpias digitaalvaldkonna ettevõtete avalik arutelu „Jagamismajandus – andmevahetus maksuhalduritega“, kus otsitakse lahendusi jagamismajandusega seotud maksustamise, aruandluse ja andmevahetuse küsimustes. Arutelu korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee.

Samal päeval leiab Tartu Näituste ruumides aset iga-aastane õppimisvõimalusi tutvustav mess Intellektika, kus osalevad ka Euroopa Komisjoni Eesti esindus ja Euroopa Parlamendi infobüroo.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Teisipäeval, 11. veebruaril hindab komisjon oma iganädalasel kohtumisel Euroopa Liidu kaitsealast koostööd ning küber- ja tehisintellekti võimalusi valdkonna arendamiseks.

Neljapäeval, 13. veebruaril tutvustab komisjon ELi liikmesriikide selle aasta talvist majandusprognoosi.

Euroopa Parlament

10.–13. veebruaril toimub Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu istung.

  • Esmaspäeval, 10. veebruaril tutvustab Euroopa Komisjon saadikutele Euroopa Liidu laienemise põhimõtete muudatusettepanekut.Lisaks arutavad saadikud tehisintellektiga seotud väljakutseid ja tarbijakaitsemeetmeid. Resolutsiooni üle hääletavad saadikud kolmapäeval.
  • Teisipäeval, 11. veebruaril arutavad saadikud Euroopa Keskpanga presidendi Christine Lagarde’ga euroala majanduse tulevikku ja keskpanga rahapoliitikat ning koos Euroopa maailmapositsiooni tugevdamise valdkonna asepresident Josep Borelliga sõjategevust Süürias, Ameerika Ühendriikide Iisraeli ja Palestiina rahuplaani ning ELi suhteid Aafrikaga.
  • Samal päeval tutvustab komisjoni president Ursula von der Leyen mandaadi kavandit läbirääkimisteks Ühendkuningriigiga. Parlament kinnitab oma seisukohad kolmapäeval.
  • Kolmapäeval, 12. veebruaril arutavad saadikud koos komisjoni president Ursula von der Leyeni ja ülemkogu eesistuja Charles Micheliga järgmist eelarveraamistikku, et valmistuda 20. veebruari Euroopa Ülemkogu erakorraliseks kohtumiseks. Samuti otsustavad parlamendiliikmed, kas toetada ELi ja Vietnami vabakaubandus- ja investeerimislepingut.

Euroopa Liidu Nõukogu

13. veebruaril arutab tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu terviseküsimustes koroonaviiruse puhangut ja võtab vastu järeldused.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Euroopa Liidu asjade komisjon arutab esmaspäeval, 10. veebruaril koos Rahandusministeeriumi esindajatega digimaksu ning koos Eesti alalise esindajaga Euroopa Liidu juures, Rein Tammsaarega, Euroopa Komisjoni 2020. aasta tööplaani. Reedel, 14. veebruaril kinnitab komisjon Eesti seisukohad ELi välisasjade nõukogu (17.02),  eurorühma (17.02) ja majandus- ja rahandusnõukogu (18.02) istungiteks.

Keskkonnakomisjon arutab samal päeval Euroopa Komisjoni rohelise kokkuleppe ettepanekut. Kutsutud on Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets.

11. veebruaril arutab Riigikogu täiskogu riiklikult olulise küsimusena välispoliitikat. Eesti välispoliitikat tutvustavad välisminister Urmas Reinsalu ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit. Muuhulgas kohtub justiitsminister Raivo Aeg teisipäeval, 11. veebruaril Euroopa peaprokuröri Laura Codruţa Kövesiga, et arutada ettevalmistusi Euroopa Prokuratuuri töö alustamiseks selle aasta novembris.

Leave a Reply