Euroopa Liit sellel nädalal: 12.–16. oktoober

12. Oct 2020

Selle nädala fookuses on Euroopa Ülemkogu kohtumine 15.-16. oktoobril, mille põhiteemadeks on läbirääkimised Ühendkuningriigiga, COVID-19 ja kliima. 13. oktoobri üldasjade nõukogu lepib kokku ühistes reisipiirangutes COVID-19 pandeemia ajal. Täna ja homme jätkuvad Euroopa Liidu institutsioonide vahelised läbirääkimised pikaajalise eelarve üle. Kolmapäeval, 14. oktoobril võtab Euroopa Komisjon vastu uue energeetikapaketi, koos teatistega renoveerimislaine, metaani heitkoguste vähendamise ja kemikaalide säästva kasutamise kohta. Täna toimub Euroopa Elamuskeskuses (Rävala pst. 4) seminar komisjoni tööhõive- ja sotsiaalõiguste voliniku Nicolas Schmiti ning sotsiaalminister Tanel Kiige osalusel.

Üritused Eestis

Täna, 12. oktoobril kell 13.45–15.30 toimub Euroopa Elamuskeskuses seminar “Tugev sotsiaalne Euroopa õiglase ülemineku jaoks”. Seminaril osaleb videosilla vahendusel Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit, samuti sotsiaalminister Tanel Kiik ning ametiühingute, ettevõtjate ja teiste sidusrühmade esindajad.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Parlament

Täna ja homme, 12.-13. oktoobril jätkuvad parlamendi, nõukogu ja komisjoni kolmepoolsed läbirääkimised ELi mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) üle. Seejuures tulevad täna arutusele õigusriigi põhimõtted, mille eiramine võib viia ELi rahastamise peatamiseni või vähendamiseni liikmesriikides.

15. oktoobril hääletab majandus- ja rahanduskomisjon muu hulgas majanduse elavdamise kava kooskõlla viimise üle Euroopa rohelise kokkuleppega. 16. oktoobril on kodanikuvabaduste komisjonis arutlusel liikmesriikide erakorraliste COVID-19 meetmete mõju demokraatiale ja õigusriigile. 13. oktoobril hääletab keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon uue „EU4Health“ programmi üle, et muuta riiklikke tervishoiusüsteeme vastupidavamaks.

Täna, 12. oktoobril otsustavad välis- ja arengukomisjon, kes on selleaastase Sahharovi auhinna kolm finalisti.

Euroopa Komisjon

Oma seenädalasel istungil (14. oktoober) plaanib komisjon vastu võtta teatise COVID-19 vaktsineerimisstrateegiate ja vaktsiini kasutuselevõtu kohta. Arutlusele tuleb ka neljas riigiabimeetmete muudatus majanduse toetamiseks COVID-19 kriisis.

Heaks kiidetakse ka uus energeetikapakett, mille eesmärgiks on sisse juhatada renoveerimislaine kliimaneutraalsuse saavutamiseks ja majanduse taastumiseks, metaani heitkoguste vähendamine ja kemikaalide säästev kasutamine. Avaldatakse ka ELi keskkonnaalane tegevusprogramm aastani 2030, et kiirendada üleminekut kliimaneutraalsele, ressursitõhusale ja puhtale ringmajandusele.

Täna, 12. oktoobril avab president Ursula von der Leyen juba 18. korda korraldatava Euroopa regioonide ja linnade nädala.

Teisipäeval, 13. oktoobril kohtub von der Leyen videosilla teel Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni, Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli ja Euroopa ettevõtete esindajatega.

Euroopa Liidu Nõukogu

15. ja 16. oktoobril kogunevad liikmesriikide juhid Brüsselisse Euroopa Ülemkogule, et arutada suhteid Ühendkuningriigiga, COVID-19 pandeemiat ning seisu seoses ELi eesmärgiga saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

13. oktoobri üldasjade nõukogu lepib kokku ühistes reisipiirangutes COVID-19 pandeemia ajal. Lisaks tuleb jutuks iga-aastane õigusriigidialoogi ja Euroopa tuleviku konverents.

12. oktoobri välisasjade nõukogu arutab muuhulgas päevakajalisi sündmusi Valgevenes ja Mägi-Karabahhis ning ELi ja Ukraina tippkohtumise tulemusi. Lisaks on päevakorras ELi ja Venemaa suhted.

13. oktoobril leiab aset tööhõive- ja sotsiaalministrite videokonverents ja 15. oktoobril telekommunikatsiooniministrite mitteametlik kohtumine.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

Täna, 12. oktoobril osaleb Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel videoistungil peaminister Jüri Ratas, et tutvustada Eesti seisukohti 15.–16. oktoobri Euroopa Ülemkogu kohtumisel. Lisaks arutab Euroopa Liidu asjade komisjon Eesti seisukohti 16.–17. oktoobril toimuval ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu mitteametlikul videokohtumisel (kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik) ning 14.–15. oktoobri mitteametlikul telekommunikatsiooniministrite kohtumisel (kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem).

Reedel, 16. oktoobril esitab Euroopa Liidu asjade komisjon oma arvamuse ELi elurikkuse strateegia kohta aastani 2030. Kutsutud on ka maaeluminister Arvo Aller ning keskkonnaminister Rene Kokk, et tutvustada Eesti seisukohti 19.–20. oktoobri ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil.

Leave a Reply