Euroopa Liit sellel nädalal: 12.–18. aprill

12. Apr 2021

Sel nädalal tuleb välja Euroopa Komisjoni teatis taasterahastu „NextGenerationEU“ finantseerimise kohta. Lisaks avaldatakse uuendatud strateegiad võitluseks organiseeritud kuritegevuse ja inimkaubanduse vastu. Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste komisjon arutab Euroopa Komisjoniga rohelise digitõendi ettepanekut (13. aprill). Euroopa Liidu Nõukogu kohtumiste fookuses on finants- ja majandusküsimused.

Üritused Eestis

Kolmapäeval, 14. aprillil väitlevad Baltimaade ja Soome noored andmehalduse teemal. Arutelu toimub Euroopa Parlamendi partnerkoolide programmi raames. Reedel, 16. aprillil toimub Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programme tutvustav e-festival, kuhu saab registreerida siin.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendis on komisjonide töönädal. Teisipäeval, 13. aprillil kohtub kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon  Euroopa Komisjoni esindajatega, et arutada rohelise digitõendi ettepanekut reisimise hõlbustamiseks koroonaajastul. Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon arutab neljapäeval ja reedel (15.-16. aprill) uut korda, mis peaks kiirendama COVID-19 vaktsiinide heaks kiitmist. Neljapäeva hommikul toimuval avalikul istungil on päevakorras kodanikualgatus, millega nõutakse, et ELis lõpetataks taluloomade puurides kasvatamine. Rohkem infot siin.

Euroopa Komisjon

Sel nädalal avaldab Euroopa Komisjon kaks uut strateegiat aastateks 2021–2025: organiseeritud kuritegevusega võitlemise ning inimkaubanduse tõkestamise strateegia. Välja tuleb ka teatis taasterahastu „NextGenerationEU“ finantseerimise kohta.

Euroopa Liidu Nõukogu

Eurorühm arutab reedel, 16. aprillil Euroopa Pangandusliidu arengut. Reedesel majandus- ja rahandusministrite mitteametlikul videokohtumisel arutatakse majanduse taastekava ning kapitaliturgude liidu ja finantsteenustega seotud küsimusi.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

Täna, 12. aprillil kinnitab Euroopa Liidu asjade komisjon Eesti seisukohad 16. aprilli eurorühma ja ELi majandus- ja rahandusministrite  kohtumiseks. Lisaks arutatakse Eesti eurotoetusi uuel ELi finantsperioodil. Reedel, 16. aprillil kinnitatakse seisukohad ELi välisasjade ja üldasjade nõukogu istungiteks.

Leave a Reply