Euroopa Liit sellel nädalal: 13.–19. jaanuar 2020

13. Jan 2020

Sellel nädalal tutvustab Euroopa Komisjon ELi ambitsioonika kliimapoliitika esimesi rahastamisvõimalusi – kestliku Euroopa investeerimiskava ning õiglase ülemineku fondi. Lisaks alustab komisjon konsultatsioone liikmesriikide ja sotsiaalpartneritega Euroopa Liidu miinimumpalga teemal.

Euroopa Parlamendi täiskogu arutab sellel nädalal nii ELi rohelist kokkulepet, komisjoni Euroopa tulevikukonverentsi visiooni kui ka pingelist olukorda Lähis-Idas. Eestit külastab Euroopa Komisjoni demokraatia- ja demograafiaküsimuste asepresident Dubravka Šuica.

Üritused Eestis

15.-16. jaanuaril külastab Eestit Euroopa Komisjoni demokraatia- ja demograafiaküsimuste asepresident Dubravka Šuica. Asepresident kohtub peaminister Jüri Ratase, Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni ning huvigruppide esindajatega. 16. jaanuaril kell 16.30 toimub Tartu Ülikooli raamatukogus avalik arutelu, kuidas tehnoloogia arengut rahvastikupoliitikas kõige paremini ära kasutada . Üritusele palume registreeruda comm-rep-tll-rsvp@ec.europa.eu.

16. jaanuaril kell 11—13 toimub Tartu Loomemajanduskeskuses Loov Euroopa programmi infopäev, kus tutvustatakse kultuuri- ja loometegevuste rahastamisvõimalusi.

16-17. jaanuaril on Eestis visiidil energeetikavolinik Kadri Simson, kes kohtub Euroopa Liidu asjade komisjoni, Tartu Regiooni Energiaagentuuri ja ELi teadus- ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ missiooninõukogude Eesti liikmetega.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Esmaspäeval, 13. jaanuaril annab Ursula von der Leyeni juhitav komisjon ametivande Euroopa Kohtus.

Teisipäeval, 14. jaanuaril esitleb Euroopa Komisjon rohelise kokkuleppe esimesi meetmeid: kestliku Euroopa investeerimiskava ja õiglase ülemineku fondi. Lisaks kinnitab komisjon sotsiaalse Euroopa tegevuskava ning algatab konsultatsioonid miinimumpalga põhimõtete üle ELis.

Euroopa Parlamendi täiskogu

  • Teisipäeval, 14. jaanuaril arutavad parlamendiliikmed komisjoni õiglase ülemineku fondi ettepanekut, mis toetab ELi liikmesriike teel kliimaneutraalse majanduseni. Parlament kinnitab oma seisukohad Euroopa Liidu rohelise kokkuleppe paketi suhtes kolmapäeval.
  • Samal päeval arutavad saadikud koos Euroopa maailmapositsiooni tugevdamise valdkonna asepresident Josep Borrelliga olukorda Iraanis ja Iraagis. Hommikul tutvustab Horvaatia peaminister Andrej Plenković täiskogule riigi Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete.
  • Kolmapäeval, 15. jaanuaril tutvustab komisjoni president Ursula von der Leyen parlamendile Euroopa tulevikukonverentsi visiooni, mille üle parlament ka hääletab.
  • Samal päeval arutavad saadikud, kuidas säilitada bioloogilist mitmekesisust ning teevad ettepaneku võtta ÜRO 2020. aasta kliimakonverentsil vastu ülemaailmselt siduvad eesmärgid. Ettepaneku üle hääletatakse neljapäeval.
  • Neljapäeval, 16. jaanuaril hindavad saadikud õigusriigi olukorda Ungaris ja Poolas ja hääletavad sellekohase resolutsiooni üle.

Euroopa Liidu Nõukogu kohtumisi sellel nädal ei ole.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Euroopa Liidu asjade komisjon:

  • esmaspäeval, 13. jaanuaril tutvustab komisjonile Euroopa Liidu rohelise kokkuleppe ettepanekut Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets. 10. jaanuaril toimunud erakorralise ELi välisasjade nõukogu istungi tulemustest teeb ülevaate välisminister Urmas Reinsalu;
  • neljapäeval, 16. jaanuaril kohtuvad komisjoni esindajad Euroopa Komisjoni demokraatia- ja demograafiaküsimuste asepresidendi Dubravka Šuicaga;
  • reedel, 17. jaanuaril kohtub komisjon Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoniga ning kinnitab Eesti seisukohad eurorühma (20. jaanuar), ELi välisasjade nõukogu (20. jaanuar) ja majandus- ja rahandusnõukogu (21. jaanuar) istungiteks;
  • 18.–20. jaanuaril kohtub komisjoni esimees Anneli Ott Zagrebis liikmesriikide Euroopa Liidu asjade komisjoni esimeestega.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply