Euroopa Liit sellel nädalal: 13. september – 19. september 2021

13. Sep 2021
Ursula von der Leyen

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen peab kolmapäeval, 15. septembril kl 10 Euroopa Parlamendis oma iga-aastase kõne olukorrast Euroopa Liidus, mis on otsepildis jälgitav siin. Põhirõhk saab olema võitlusel COVID-19 pandeemiaga, majanduse taastekaval, Euroopa kliimapoliitikal ning digiüleminekul.

Samuti tutvustab Euroopa Komisjon tervet rida uusi algatusi, sealhulgas tervisealastele hädaolukordadele reageerimise asutust HERA ning meetmeid hädavajalike meditsiinitarvete tarnimiseks kriisi tingimustes. Komisjon esitleb ka algatust „Uus Euroopa Bauhaus“ kaasava, keskkonnasäästliku ja kaasaegse avaliku ruumi loomiseks Euroopas. Programmiga „Teekond digitaalse kümnendini“ seatakse 2030. aasta eesmärgid avaliku ja erasektori digitaliseerimiseks. Lisaks tuleb välja strateegia suheteks India ja Vaikse ookeani piirkonnaga.

Euroopa Parlamendi täiskogul tuleb hääletusele Euroopa Komisjoni terviseohutuse raamistik. 14 septembril arutab ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borell saadikutega ELi plaane seoses Afganistani kriisiga. Reedest pühapäevani (17.–19. september) toimub Euroopa Parlamendis Strasbourgis esimene Euroopa tuleviku konverentsi arutelu, kus osaleb 200 kodanikku tervest Euroopast. Arutelule saab  kaasa elada siin.

TEISED INSTITUTSIOONID:

Leave a Reply