Euroopa Liit sellel nädalal: 14. – 18. september 2020

14. Sep 2020

Selle nädala keskmes on komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni iga-aastane kõne olukorrast Euroopa Liidus #SOTEU Euroopa Parlamendis (kolmapäev, 16. september). Neljapäeval, 17. septembril on oodata komisjoni uusi ettepanekuid ELi 2030. a. kliimaeesmärkide ambitsioonikamaks muutmiseks. Euroopa Parlament hääletab sel nädalal selliste oluliste teemade üle nagu majanduse taastekava ja õiglase ülemineku fond. Jätkuvad ka kolmepoolsed läbirääkimised uue seitsmeaastase eelarve ja majanduse taastekava üle.

Meie Euroopa-teemalise, õpetajatele abivahendiks mõeldud uudiskirja leiate siit.

Üritused Eestis

Täna, 14. septembril kell 17.30 avatakse Põhjala tehases Reet Ausi näitus “Kas teksapükstega üldse lastakse taevasse?”. Disainiöö raames aset leidval näitusel saab uudistada, kuidas tekstiiliprügist ringdisaini abil uued tooted saavad. Projekti toetab Euroopa Komisjoni Eesti esindus.

Kolmapäeval, 16. septembril kell 9.45-12.30 kutsub Euroopa Komisjoni Eesti esindus Euroopa Elamuskeskusesse kuulama president von der Leyeni aastakõnet olukorrast Euroopa Liidus #SOTEU. Kuuldut analüüsivad Välisministeeriumi kliima-  ja energiapoliitika erivolitustega diplomaatiline esindaja Kaja Tael ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juht Sven Sakkov.

Sama päeva pärastlõunal toimub videokohtumine Euroopa Komisjoni ELi-Ühendkuningriigi suhete rakkerühma ning Eesti ministeeriumide esindajate ja huvigruppide vahel, teemaks ettevalmistused seoses Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi suhete muutumisega 1. jaanuaril 2021.

Laupäeval, 19. septembril on Euroopa Komisjoni Eesti esindus oma kliimateemalise telgiga Rakveres rahvustoitude ja -kultuuri festivalil „Kamalammas“. Meie telgis saab teha viktoriini ning maitsta Belgia vahvleid.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Täna, 14. septembril osaleb komisjoni president Ursula von der Leyen veebi vahendusel toimuval Euroopa Liidu-Hiina tippkohtumisel (vt. allpool). Kolmapäeval, 16. septembril esitab president von der Leyen Euroopa Parlamendis oma iga-aastase kõne olukorrast ELis #SOTEU, mille fookuseks on eeldatavasti ELi sotsiaalne ja majanduslik taastumine COVID-19 kriisist, võitlus kliimamuutustega ja olukord Euroopa naaberriikides. President teeb kokkuvõtte edusammudest komisjoni prioriteetide elluviimisel ja järgmiste aastate plaanidest. Neljapäeval, 17. septembril esitab komisjon oma uued ettepanekud Euroopa Liidu 2030. a. kliimaeesmärkide ambitsioonikamaks muutmiseks ja sellest tulenevalt ka  Euroopa kliimaseaduse täiendamiseks. Avaldatakse ka komisjoni hinnang liikmesriikide energia- ja kliimakavadele. Reedel, 18. septembril leiab aset järjekordne uue seitsmeaastase eelarve (2021-2027) läbirääkimiste voor Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni osalusel.

Euroopa Liidu Nõukogu. 14. septembril toimub veebi vahendusel ELi-Hiina tippkohtumine, kus tulevad jutuks ELi ja Hiina suhted, kliimamuutused ning majandus- ja kaubandusküsimused. 16.-17. septembril leiab Saksamaal Osnabrückis aset mitteametlik haridusministrite kohtumine, 18. septembril konkurentsivõime nõukogu ministrite  (tööstus ja siseturg) videokonverents ning 20.-21. septembril Berliinis kaubandusministrite mitteametlik kohtumine.

Euroopa Parlament. Uuel nädalalkoguneb Brüsselis Euroopa Parlamendi täiskogu, mille põhiteema on arutelu olukorrast ELis #SOTEU komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga (kolmapäev, 16. september) (vt. ülal). Kolmapäeval hääletab parlament Euroopa Liidu uusi omavahendeid puudutavat seadusandlikku arvamust, mis võimaldab ELil laenata 750 miljardit eurot taastekava jaoks. Samal päeval plaanitakse vastu võtta seisukoht õiglase ülemineku fondi loomiseks, et seadusandlikud läbirääkimised nõukoguga saaksid võimalikult kiiresti alata. Teisipäeval, 15. septembril arutab parlament koos ELi nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega COVID-19 testimise ja riskide hindamise ühtseid reegleid. Samal päeval osaleb plenaaristungil  ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell, et arutada parlamendiliikmetega päevakajalisi välispoliitilisi küsimusi nagu olukord Valgevenes ja opositsioonipoliitiku A. Navalnõi mürgitamine. Jutuks tuleb ka olukord Vahemere idaosas, kus Türgi nafta- ja gaasiotsingud pingestavad suhteid Kreeka ja Küprosega.

EL ja Eesti

Riigikogu

Esmaspäeval, 14. septembril tutvustab haridus- ja teadusminister Mailis Reps Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohti mitteametlikul ELi haridusministrite kohtumisel (16.–17. september). Seejärel arutab komisjon Eesti seisukohti 18. septembri ELi konkurentsivõime nõukogu ministrite (tööstus ja siseturg) istungil. Neljapäeval, 17. septembril osaleb ELi asjade komisjoni esimees Anneli Ott mitteametlikul Brexiti-teemalisel videokonverentsil ELi pealäbirääkija Michel Barnier’i ja Euroopa Liidu parlamentide ELi asjade komisjonide esimeeste konverentsi  (COSAC) vahel. Reedel, 18. septembril arutab Euroopa Liidu asjade komisjon maaeluminister Arvo Alleriga Eesti seisukohti 21.–22. septembri ELi põllumajanduse nõukogu istungil, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemiga Eesti seisukohti 20.–21. septembri mitteametlikul ELi väliskaubandusministrite kohtumisel, ning välisminister Urmas Reinsaluga Eesti seisukohti 21. septembri ELi välisasjade nõukogu istungil. Raul Siem ja Urmas Reinsalu tutvustavad neid seisukohti ka väliskomisjonis neljapäeval, 17. septembril. 18. septembril toimub Euroopa Liidu asjade komisjonis mõttevahetus Euroopa Parlamendi liikme Sven Mikseriga (SDE, S&D).

Leave a Reply