Euroopa Liit sellel nädalal: 16.–22. november

16. Nov 2020

Selle nädala fookuses on COVID-19st põhjustatud tervishoiu- ja majanduskriis, mis tuleb arutlusele nii Euroopa Ülemkogu kui ka konkurentsivõime- ja põllumajanduse nõukogu videokohtumistel. Ka Euroopa Parlamendis on jutuks majanduse kriisijärgne taastumine. Kolmapäeval, 18. novembril avaldab komisjon Euroopa poolaasta raames oma sügisesed majandussuunised. Eestis toimub noortekonverents „Lahe Koolipäev“, kus on kohal nii Euroopa Komisjoni kui ka Euroopa Parlamendi esindus.

Üritused Eestis

16.–20. novembrini toimub kõikjal ELis Euroopa kodanikualgatuse nädal, mille raames arutletakse osalusdemokraatia üle Euroopa Liidus.

Täna, 16. novembril on veel võimalik registreeruda eu-LISA 26. novembri ingliskeelsele konverentsile „Koostalitlusvõime – digitaalse paindlikkuse suurendamine ELi justiits- ja siseküsimuste kogukonna jaoks“.

Kolmapäeval, 18. novembril esineb europarlamendi saadik Yana Toom mõttekoja Praxis konverentsil “Naised poliitikas”. Samal päeval leiab aset Eesti suurim noortekonverents Lahe Koolipäev, kus osalevad ka Euroopa Komisjoni Eesti esindus ja Euroopa Parlamendi büroo, et tutvustada Euroopa Elamuskeskust ning ELi digi- ja rohestrateegiat.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Parlamendis on komisjonide töönädal.

Täna, 16. novembril tuleb keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonide ühisistungil jutuks Euroopa Komisjoni ettepanek Euroopa terviseliidu loomiseks. Osaleb ka tervishoiu- ja toiduohutusvolinik Stella Kyriakides. Kodanikuvabaduste komisjon arutab siseasjade voliniku Ulva Johanssoniga võitlust organiseeritud kuritegevuse vastu, seda eriti hiljutiste terrorirünnakute valguses. Neljapäeval, 19. novembril arutab majandus- ja rahanduskomisjon Euroopa Keskpanga presidendi Christine Lagarde’iga majanduse kriisijärgset taastumist. Sama päeva kõrgetasemelisel migratsiooni- ja asüülikonverentsil osaleb ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Euroopa Komisjon

18. novembril avaldab komisjon Euroopa poolaasta sügisesed majandussuunised. Esitletakse ka soovitusi  antigeeni kiirtestide kasutamise kohta SARS-CoV-2 infektsiooni diagnoosimiseks. 19. novembril tutvustab komisjon uut avamere taastuvenergia rakendamise strateegiat, et aidata ELil jõuda kliimaneutraalsuseni. Täna, 16. novembril osalevad mitmed volinikud eesotsas asepresident Frans Timmermansiga Euroopa olulisimal majanduskonverentsil European Business Summit 2020, mille põhiteema on Euroopa majanduse taaskäivitamine. 20. ja 21. novembril toimub G20 tippkohtumine, millest võtab osa ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Euroopa Liidu Nõukogu

19. novembril otsivad peaministrid virtuaalsel Euroopa Ülemkogul lahendusi COVID-19 kriisile. Samal päeval räägivad siseturu- ja tööstusministrid konkurentsivõime nõukogu videokonverentsil, kuidas võtta maksimum Euroopa majanduse taastekavast ning luua roheinvesteeringute abiga vastupidavam ettevõtlussektor. 19. novembril kohtuvad virtuaalselt Euroopa välisministrid ning 20. novembril kaitseministrid. Täna, 16. novembril vahetavad ELi põllumajandus- ja kalandusministrid arvamusi ELi põllumajandusturu olukorra üle. Lisaks tutvustab eesistujariik Saksamaa ministritele ELi metsanduspoliitika meetmeid ning uue metsastrateegia ettevalmistamise seisu. 17. novembri üldasjade nõukogu mitteametlikul videokonverentsil on teemaks ELi õigusriigidialoog. Muu hulgas hinnatakse õigusriigi olukorda Eestis. Toimub ka debatt Albaania ja Põhja-Makedoonia ühinemise protsessi üle.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

Täna, 16. novembril arutab Euroopa Liidu asjade komisjon Eesti seisukohti 19.–20. novembri konkurentsivõime nõukogu kohtumisel (kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem), 19. novembri välisministrite, 23. novembri arenguministrite (kutsutud välisminister Urmas Reinsalu) ning 20. novembri kaitseministrite kohtumisel (kutsutud kaitseminister Jüri Luik). Eesti seisukohad ELi välisministrite, arenguministrite ja kaitseministrite videokohtumisel on kõne all ka 17. novembri väliskomisjoni istungil.

Leave a Reply