Euroopa Liit sellel nädalal: 16. – 23. märts 2020

16. Mar 2020

Euroopa Liit otsib lahendusi koroonaviiruse puhangu piiramiseks ja majanduse toetamiseks. Euroopa Komisjon on juba välja käinud erakorralised meetmed COVID-19 puhangu sotsiaal-majandusliku mõju leevendamiseks, riikide tervishoiusüsteemide toetamiseks ning siseturu toimimiseks (vaata president Ursula von der Leyeni videopöördumist siit ja jälgi komisjoni COVID-19 reageerimisrühma tegevust siit).

Euroopa Liidu institutsioonid on igal võimalusel oma kohtumisi piiranud. Euroopa Parlament sellel nädalal kohtumisi ei plaani, ELi transpordiministrid arutavad tekkinud olukorda veebi vahendusel 18. märtsil ja sotsiaalministrid 19. märtsil. ELi nõukogude istungite ettevalmistavad kohtumised ning rahandusministrite 16. ja 17. märtsi istung Brüsselis toimuvad, viimasel arutatakse Euroopa finantsstabiilsuse tagamist.

Euroopa Liidu institutsioonid

Esmaspäeval kohtuvad Euroopa Komisjoni president von der Leyen, Euroopa Ülemkogu eesistuja Michel, Euroopa Keskpanga president Lagarde ja eurogrupi president Centeno, et arutada viiruspuhangut.

Euroopa Komisjon arutab oma iganädalasel istungil, 18. märtsil koroonaviiruse puhangut ja ELi meetmeid kriisiga toimetulekuks. Lisaks plaanib komisjon esitleda oma visiooni idapartnerluspoliitikast.

Euroopa Liidu Nõukogu

Esmaspäeval, 16. märtsil arutab eurorühm oma tavapärases koosseisus euroala majanduse olukorda ning Austria riigieelarvet. Eurorühma laiendatud koosseis arutab COVID-19 mõju ELi majandusele ning vajalikke toetusmeetmeid. Samuti peaksid rahandusministrid heaks kiitma Euroopa stabiilsusmehhanismi reformipaketi ning arutama selle kaitsemeetme (ühine eelarvepõhine kaitsekord) varasemat käivitamist.

Teisipäeval, 17. märtsil arutab majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu kapitaliturgude liidu loomist, et tagada turgudele võrdne ligipääs kõikjal ELis. Samuti arutavad ministrid Euroopa Komisjoni riigiaruandeid (liikmesriikide majandusliku ja sotsiaalse olukorra iga-aastane analüüs) ning kindlustusandjate riskide ja maksejõuetuse vähendamist (nn Solventsus II direktiiv).

Teisipäeval, 17. märtsil toimub veebivahendusel erakorraline Ülemkogu, kus liikmesriikide riigijuhid otsivad lahendust COVID-19 pandeemiale. Muuhulgas kaalutakse teadusrahastuse suurendamist ning otsitakse viise tagamaks vajalik meditsiinivarustus ja toetamaks majandust.


Euroopa Parlamendis sellel nädalal kohtumisi ei toimu.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit

Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitab reedel, 20. märtsil Eesti seisukohad ELi välisasjade nõukogu (23. märts), põllumajanduse ja kalanduse nõukogu (23.-24. märts) ja üldasjade nõukogu (24. märts) istungiteks.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply