Euroopa Liit sellel nädalal: 17. – 23. veebruar 2020

17. Feb 2020
EL-i rahastatud inimese sarnane robot QTrobot aitab autistlikel lastel paremini suhelda ja õppida sotsiaalseid oskusi. Foto © Euroopa Liit

Neljapäeval, 20. veebruaril toimub Brüsselis erakorraline Euroopa Ülemkogu, kus riigijuhid proovivad leida üksmeelt liidu järgmise seitsme aasta eelarves.

Kolmapäeval esitleb Euroopa Liidu komisjon uut digipaketti, millega soovitakse arendada tehisintellekti, tõhustada isikustamata andmete säilitamist ja kasutamist ning rakendada digitehnoloogia võimalusi näiteks keskkonnakaitses, ettevõtluses ja julgeolekus.

Üritused Eestis

20.-21. veebruaril on Eestis visiidil energeetikavolinik Kadri Simson, kes esineb 20. veebruaril Radisson Blu Hotel Olümpias toimuval majandusjulgeoleku konverentsil ning vahetab Ida-Virumaal mõtteid energeetikasektori tuleviku üle majandus- ja taristuminister Taavi Aasa ja riigihaldusminister Jaak Aabiga.

20.–23. veebruaril toimub Tallinnas Tallink Spa hotellis rahvusvaheline konverents “The role of global cooperation in building the future we want”, kus arutatakse ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamist digitaliseeruvas ühiskonnas ning rohemajanduse ja kultuuridevahelise dialoogi rolli ühiskonnas.

20. veebruaril kell 11 tutvustatakse Maaeluministeeriumis Euroopa Liidu kaasrahastatavat toetusmeedet põllumajandussaaduste ja –toodete müügi edendamiseks..

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Kolmapäeval, 19. veebruaril tutvustab komisjon oma iganädalasel kohtumisel Euroopa andmestrateegiat ning oma nägemust digiajastule vastavast Euroopast, kaasa arvatud tehisintellekti kasutamisest.

Euroopa Liidu Nõukogu

  • Esmaspäeval, 17. veebruaril arutab välisasjade nõukogu olukorda Liibüas ning suhteid Aafrika Liidu ja Indiaga. Üldasjade nõukogu valmistab ette 20. veebruari erakorralist ülemkogu kohtumist.
  • Samal päeval esitleb komisjon eurorühma tavapärasele koosseisule eelarve- ja majanduspoliitika koordineerimise reeglistiku analüüsi ning tõenäoliselt hakatakse arutama, kas neid reegleid oleks vaja muuta. Samuti arutavad ministrid tööjõumaksudelt üleminekut keskkonnamaksudele. Eurorühma laiendatud koosseisus arutatakse euroala eelarvevahendi (BICC) täiendavat rahastamist.
  • Teisipäeval, 18. veebruaril kinnitab majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu eeldatavasti suunised Euroopa majanduse arendamiseks 2020. aastal ning uuendab maksualast koostööd mittetegevate riikide loetelu. Lisaks arutavad ministrid komisjoni 5. veebruari ettepanekut vaadata üle ELi majanduse juhtimine.
  • Neljapäeval, 20. veebruaril toimub Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine, kus riigipead püüavad kokku leppida ühenduse järgmise seitsme aasta eelarves.
  • Samal päeval võtab hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogu (haridusküsimustes) eeldatavasti vastu resolutsiooni, et haridusteemasid kajastataks igas Euroopa poolaasta ülevaates.

Euroopa Parlament

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Muuhulgas arutab Riigikogu täiskogu 20. veebruaril riiklikult olulise küsimusena metsade olukorda ja rolli muutuva kliima tingimustes.

Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitab esmaspäeval, 17. veebruaril Eesti seisukohad ELi haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu (20.02) ja ELi konkurentsivõime (teadusküsimustes) nõukogu (28.02) istungiteks. Kolmapäeval, 19. veebruaril on komisjoni kutsutud peaminister Jüri Ratas, et kokku leppida Eesti seisukohad Euroopa Ülemkogu 20. veebruari erakorraliseks istungiks. Reedel, 21. veebruaril kinnitab komisjon Eesti seisukohad ELi üldasjade nõukogu (25.02) ja ELi konkurentsivõime nõukogu (siseturg ja tööstus) (27.02) istungiteks. Samal päeval arutatakse ka Euroopa Komisjoni mandaati läbirääkimisteks Ühendkuningriigiga ELi ja saareriigi tulevikusuhete üle, samuti Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsusega  kalapüügi üle Gröönimaa vetes.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply