Euroopa Liit sellel nädalal: 18.–24. jaanuar

18. Jan 2021

Käesoleva nädala fookus on COVID-19 vastasel võitlusel. 21. jaanuari Euroopa Ülemkogu arutab ühiseid samme COVID-19 vastases võitluses, vaktsineerimise seisu Euroopas ja teisi viiruse leviku piiramise vahendeid. Vaktsineerimisega seotud küsimused ning viirusest põhjustatud majanduskriis on põhiteema ka Euroopa Parlamendi täiskogul. Lisaks esitleb Euroopa Komisjon teatist COVID-19 vastase vaktsineerimise seisust liikmesriikides ning teatist Euroopa majandus- ja finantssüsteemi tugevdamise kohta.

Üritused Eestis

Sel nädalal Euroopa Liidu teemalisi üritusi ei toimu.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Parlament

Selle nädala täiskogu keskmes on COVID-19 ja majanduskriis. Teisipäeval, 19. jaanuaril arutab parlament vaktsiinide kättesaadavust ja muid vaktsineerimisega seotud küsimusi. Kolmapäeval, 20. jaanuaril väitleb parlament,nõukogu ja komisjon COVID-19 kriisi sotsiaalsete ja tööhõivemõjudega toimetuleku meetmete üle.

Kolmapäeval, 20. jaanuaril, on pleenumis Portugali peaminister António Costa, et tutvustada Portugali eesistumise plaane. Sellele järgneval debatil, mis keskendub sotsiaal- ja tööhõivekriisi lahendamisele, osaleb ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Kolmapäeval tutvustab parlament ka oma ettepanekut tehisintellekti kasutamiseks relvajõududes ja avalikus sektoris.

Neljapäeval, 21. jaanuaril tulevad arutlusele kolm resolutsiooni, mille keskmes on sooline võrdõiguslikkus ja naiste õiguste kaitse. Ühtlasi kutsub parlament üles koostama ELi õigusakti, mis annaks õiguse olla töövälisel ajal kättesaamatu (s.t. mitte vastata  tööga seonduvatele kirjadele ja kõnedele). Vastav hääletus leiab aset neljapäeval.

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon võtab oma teisipäevasel nõupidamisel vastu teatise COVID-19 vastase vaktsineerimise seisust liikmesriikides. Lisaks esitletakse teatist Euroopa majandus- ja finantssüsteemi avatuse, tugevuse ja vastupidavuse suurendamise kohta (sh euro rahvusvahelise rolli tugevdamine).

Täna, 18. jaanuaril käivitub uus koosloomeruum „Euroopa Bauhaus“, mille veebikeskkonnas saavad kõik kunstnikud, disainerid, insenerid, teadlased, ettevõtjad jt. huvilised vahetada ideid ja näiteid Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimisest. Samateemalist pressikonverentsi on võimalik jälgida kell 12 Eesti aja järgi.

Euroopa Liidu Nõukogu

Neljapäeval, 21. jaanuaril toimub virtuaalne ülemkogu COVID-19 teemal. Riigijuhid arutavad ühiseid vastusamme COVID-19 pandeemiale, vaktsineerimise seisu ja teisi viiruse leviku piiramise vahendeid.

Täna, 18. jaanuaril toimuv üldasjade nõukogu räägib samuti COVID-19 leviku piiramisest. Lisaks tutvustab Portugal oma nõukogu eesistumise prioriteete ning ministrid teevad kokkuvõtte Euroopa tuleviku konverentsi arutelude seisust. Tänasel eurorühma kohtumisel räägitakse COVID-19 kriisi makromajanduslikust mõjust ja selle leevendamisest. Ühtlasi arutatakse riiklike taastekavade ettevalmistamist. Laiendatud koosseisus tuleb arutusele ülemaailmne rahandus- ja finantssüsteem, sh Atlandi-ülene koostöö.

Teisipäeval, 19. jaanuaril arutavad majandus- ja rahandusministrid taaskäivitusfondi (ingl Recovery and Resilience Fund) rakendamist. Samuti tulevad jutuks viivislaenude tegevuskava ning Euroopa poolaasta 2021.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon arutab neljapäeval, 21. jaanuaril Eesti seisukohti samal päeval toimuval Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide videokohtumisel ning Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu kohtumisel (21.-22. jaanuar). Reedel, 22. jaanuaril on teemaks Eesti seisukohad ELi põllumajandus- ja kalandusnõukogus (25. jaanuar) ning välisasjade nõukogus (25. jaanuar). Kujundatakse ka seisukoht tolliliidu tegevuskava käsitleva Euroopa Komisjoni teatise, ELi digirahanduse strateegia, jaemaksete strateegia ja nendega seotud õigusaktide kohta. Samuti toimub arutelu miinimumpalga direktiivi üle (kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse esindaja, Ametiühingute Keskliidu, Tööandjate Keskliidu ja Sotsiaalministeeriumi esindajad).

Väliskomisjon vahetab täna, 18. jaanuaril mõtteid Eesti Välispoliitika Instituudi raporti  „Koroonakriis ja väljakutsed Eesti välispoliitikale” üle. Neljapäevasel, 21. jaanuari istungil on teemaks Eesti seisukohad ELi välisasjade nõukogu istungil (25. jaanuar).

Leave a Reply