Euroopa Liit sellel nädalal: 18. oktoober – 24. oktoober 2021

18. Oct 2021

Teisipäeval tutvustab Euroopa Komisjon ettepanekuid liikmesriikide eelarvedistsipliini põhimõtteid reguleeriva stabiilsuse ja kasvu pakti uuendamiseks. Eelarvereeglite ülevaatuse põhjuseks on COVID-19 pandeemia ja selle sotsiaalmajanduslikud tagajärjed, mis on avaliku sektori kulutusi ootamatult suurendanud. Teiseks antakse ülevaade komisjoni 2022. aasta tööprogrammist ning järgmise aasta seadusalgatuste plaanidest. Uuendusena asutakse seadusloomes kasutama regulatsioonide arvukust piiravat põhimõtet, mille järgi peaks poliitikavaldkonnas uue regulatsiooni kehtestamisele järgnema mõne vana regulatsiooni kehtetuks tunnistamine. Peale selle annab komisjon ülevaate ELi laienemispoliitika arengutest ning avaldab reformisoovitused Lääne-Balkani riikidele.

Neljapäeval ja reedel koguneb Euroopa Ülemkogu, et arutada COVID-19 pandeemia olukorda, digipööret, energiahindu, migratsiooni ja suhteid kolmandate riikidega.

Reedest laupäevani toimub Strasbourgis teine Euroopa tuleviku konverentsi üldkogu.

Kolmapäeval, 20. oktoobril toimub Tallinnas ekspordikonverents Made in Estonia 2021, kus Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets räägib jätkusuutlikkuse ja kliimaeesmärkide mõjust ettevõtetele.

TEISED INSTITUTSIOONID:

Leave a Reply