Euroopa Liit sellel nädalal: 19.–25. aprill

19. Apr 2021

Täna lõunal avaneb Euroopa tuleviku konverentsi veebiplatvorm, kus igaüks saab kaasa rääkida ELi tuleviku teemadel. Homme, 20 aprillil plaanivad Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu läbirääkijad kokku leppida ELi kliimaseaduses, mis muudaks 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgi õiguslikult siduvaks. Samuti tuleb Euroopa Komisjon välja algatustega paremaks rahaliste vahendite suunamiseks Euroopa rohelisse kokkuleppesse ning tehisintellekti arendamiseks ELis.

Üritused Eestis

Neljapäeval, 22. aprillil kell 12.00–13.00 toimub Euroopa turismisektori taastumise ja tuleviku teemaline veebiseminar, kus osaleb ka Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand (SDE). Lisainfo ja registreerumine siin. Teisipäeval, 20. aprillil toimub Euroopa Komisjoni digiteemaline konverents DigitALL, kus Eestit esindab Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Siim Sikkut .

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendis on komisjonide ja fraktsioonide töönädal. Teisipäeval, 20. aprillil plaanivad parlament ja Euroopa Nõukogu eesistuja Portugal kokku leppida ELi kliimaseaduses, millega seataks 2050. aastaks kliimaneutraalsuseni saavutamine õiguslikult siduvaks eesmärgiks. Neljapäeval, 22. aprillil on rahvatervise komisjonis Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinik Stella Kyriakides, et arutada Euroopa terviseliidu algatust. Neljapäeval esitleb Euroopa Komisjoni siseturu volinik Thierry Breton õiguskomisjonis uut tehisintellekti kasutamise algatust.

Euroopa Komisjon

Täna, 19. aprillil avatakse Euroopa tuleviku konverentsi veebiplatvorm, mis võimaldab kõigil Euroopa Liidu kodanikel selle tuleviku osas interaktiivselt kaasa rääkida. Komisjon esitleb ettepanekuid, kuidas suunata rahalisi vahendeid Euroopa rohelise kokkuleppe algatustesse ning parandada ettevõtete kliima- ja keskkonnaküsimustega seotud aruandlust. Tutvustatakse ka ettepanekut tehisintellekti arendamiseks Euroopas. Neljapäeval, 22. aprillil osaleb Komisjoni president Ursula von der Leyen USA president Joe Bideni kliimateemalisel maailma liidrite kohtumisel. Neljapäeval ja reedel (22.–23. aprill) toimub Euroopa elukeskkonna parendamisele keskenduva „Euroopa Bauhausi“ liikumise kõrgetasemeline konverents.

Euroopa Liidu Nõukogu

Täna, 19. aprillil toimub välisasjade nõukogu mitteametlik videokonverents, kus tulevad jutuks viimased arengutendentsid Ukrainas ja Gruusias. Üldasjade nõukogu teisipäevase kohtumise peateemadeks on suhted Ühendkuningriigiga, Euroopa tuleviku konverents ning võitlus COVID-19 vastu. Toimuvad ka transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (22. aprill) ning keskkonna nõukogus (23. aprill) mitteametlikud videokohtumised.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitab täna, 23. aprillil Eesti seisukohad mitteametlikeks keskkonna ning transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogude kohtumisteks. Lisaks esitatakse täna seisukohad seoses Euroopa Komisjoni digiteenuste ja -turgude määruste ettepanekutega. Reedel, 23. aprillil esitab Euroopa Liidu asjade komisjon seisukoha põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumiseks ning arutab rohelise digitõendi ettepanekut. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab täna Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamist eelmisel eelarveperioodil (2014–2020) ning uue eelarveperioodi (2021–2027) rahakasutuse põhimõtteid.

Leave a Reply