Euroopa Liit sellel nädalal: 19.–25. juuli

19. Jul 2021

Meie sügav kaastunne kõigile inimestele, kes on kaotanud oma lähedased ja kodud Lääne-Euroopat tabanud tulvakatastroofis.

Eile külastas katastroofipiirkonda ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kes lubas kiiret toetust ELi solidaarsusfondist.

Sel nädalal avaldab Euroopa Komisjon ka oma 2021. aasta aruande õigusriigi olukorrast ELis ning rahapesuvastase õigusaktide paketi. Eestis ELi-teemalisi üritusi ei toimu ning Euroopa Parlamendis on istungitevaba nädal.

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon avaldab oma selleaastase aruande õigusriigi olukorra kohta ELis, et anda hinnang igas liikmesriigis valitsevale olukorrale. Vastu võetakse ka rahapesuvastane õigusaktide pakett, et luua uus rahapesuvastane amet, tugevdada rahapesuvastaseid standardeid ELis ja reguleerida krüptovara (nagu bitcoin) pakkujaid. 23. juulil osaleb energeetikavolinik Kadri Simson G20 kliima- ja energeetikaministrite kohtumisel Napolis.

Euroopa Liidu Nõukogu

Täna, 19. juulil kohtuvad ELi põllumajandusministrid, et muu hulgas vastu võtta mahepõllumajanduse tegevuskava. Kava eesmärgiks on suurendada 2030. aastaks mahepõllumajandusmaa osakaalu ELi põllumajandusmaas 25%-ni. 20. ja 21. juulil saavad Ljubljanas kokku keskkonnaministrid, et arutada tulvakatastroofi Lääne-Euroopas, uut kliimaeelnõude paketti (koos Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansiga) ning valmistuda rahvusvaheliseks kliimakonverentsiks COP26. 22. ja 23. juuli üldasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel on keskseks teemaks, kuidas tugevdada kriisidele vastupidavust ELis. 22. juulil on kavas ka siseturu ja tööstuse eest vastutavate ministrite mitteametlik kohtumine.

Leave a Reply