Euroopa Liit sellel nädalal: 2 – 8. märts 2020

2. Mar 2020

Sellel nädalal arutavad kõik kolm Euroopa Liidu peamist institutsiooni meetmeid koroonaviirus COVID-19 leviku pidurdamiseks. Esmaspäeval kell 13 võtab pressikonverentsil sõna ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Kolmapäeval, 4. märtsil esitleb Euroopa Komisjon kliimaseaduse eelnõu, et muuta Euroopa majandus ja ühiskond 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Seaduse eelnõu tutvustab komisjon 5. märtsil ka Tallinnas.

Üritused Eestis

Neljapäeval, 5. märtsil kell 10 tutvustab Vivian Loonela, Euroopa Komisjoni rohelise kokkuleppe koordineeriv pressiesindaja Nr99 kohvikus Euroopa Komisjon kliimaseaduse eelnõu ning Aivar Voog Kantar Emori uuringuekspert tutvustab viimast Eurobaromeetri uuringut. Üritusele saab registreeruda siin.

Valminud on Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse uus veebileht, kust leiab värsket infot Euroopa Liidu aktuaalsete teemade kohta ning viiteid teemakohastele raamatutele, teadusartiklitele, internetiallikate ja Eesti meediakajastustele. Tutvuda saab värske teaduskirjandusega, registreeruda teematundi või personaalsele infonõustamisele. Reedel, 6. märtsil algab Euroopa Liidu infokeskuse Facebooki mäng, kus igal nädalal saab vastata küsimusele ja võita auhindu. Jälgi Facebookis @ELinfokeskus

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Esmaspäeval, 2. märtsil kell 13 Eesti aja järgi annavad komisjoni president von der Leyen ning volinikud Lenarčič, Kyriakides, Johansson, Vălean ja Gentiloni pressikonverentsi, et informeerida avalikkust ELi sammudest koroonaviirus COVID-19 leviku takistamisel. Pressikonverentsi saab jälgida siit.

Kolmapäeval, 4. märtsil kinnitab komisjon oma iganädalasel kohtumisel Euroopa Komisjon kliimaseaduse eelnõu, millega kirjutatakse liidu õigusesse Euroopa rohelises kokkuleppes seatud eesmärk muuta Euroopa majandus ja ühiskond 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Lisaks tutvustab volinike kolleegium Euroopa soolise võrdõiguslikkuse strateegiat ja nägemust ELi ja Aafrika strateegilisest koostööst. Koosolekust võtab osa ka president von der Leyeni kutsel keskkonnaaktivist Greta Thunberg.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Parlament:

  • Keskkonna ja rahvatervise komisjon kohtub kolmapäeval 4. märtsil keskkonnaaktivisti Greta Thunbergiga, et arutada ELi kliimaseaduse eelnõu. Neljapäeval, 5. märtsil arutavad saadikud koroonaviirus COVID-19 leviku pidurdamist ja hääletavad liidu elanikkonnakaitse mehhanismi rahastamise üle 2021–2027, et aidata liikmesriikidel toime tulla erinevate kriisidega.
  • Neljapäeval, 5. märtsil korraldab naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon parlamentidevahelise kohtumise tähistamaks Pekingi deklaratsiooni 25. aastapäeva, millega seati eesmärgiks võrdõiguslikkuse saavutamine maailmas. Kohtumisel arutatakse naiste rolli majanduses ja kliimamuutuste vastases võitluses. 

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit

Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitab esmaspäeval, 2. märtsil Eesti seisukohad ELi keskkonnanõukogu (5. märts), kaitseküsimuste mitteametliku nõukogu (4.-5. märts) ja välisasjade mitteametliku nõukogu (5.-6. märts) istungiteks. Lisaks arutavad saadikud Eesti seisukohti Euroopa tuleviku konverentsi kohta.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply