Euroopa Liit sellel nädalal: 20.–26. jaanuar 2020

20. Jan 2020

Sellel nädalal on Euroopa Liidu liidrid, sealhulgas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Eesti peaminister Jüri Ratas, Maailma Majandusfoorumil Davosis, Euroopa Parlamendi komisjonid teevad ettevalmistusi Brexiti hääletuseks 29. jaanuari täiskogul ja Euroopa Komisjon tutvustab oma nägemust Euroopa tuleviku konverentsist.

Üritused Eestis

Neljapäeval, 22. jaanuaril kell 10 tutvustab Euroopa Komisjon ministeeriumide ühishoones (Suur‑Ameerika 1, Tallinn) koostöös Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) valminud hinnangut ELi elanike tervisele ja liikmesriikide tervishoiusüsteemidele. Esitlusel osalevad ka sotsiaalminister Tanel Kiik ja sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

 • 20.­–22. jaanuaril osaleb komisjoni president Ursula von der Leyen Maailma Majandusfoorumi aastakoosolekul Šveitsis Davosis, kus peateemaks kliima ja loodusressursid.
 • Kolmapäeval, 22. jaanuaril esitleb komisjon oma nägemust Euroopa tuleviku teemalisest konverentsist.
 • Samal päeval kohtub Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Ylva Johansson Zagrebis Eesti siseminister Mart Helmega, et arutada migratsioonipoliitikat.

Euroopa Liidu Nõukogu

 • Esmaspäeval, 20. jaanuaril arutab välisasjade nõukogu olukorda Saheli piirkonnas, Liibüas ja Boliivias ning plaanib võtta vastu järeldused Euroopa Liidu kliimadiplomaatia tõhustamiseks. Nõukogu kohtumisele järgneval mitteametlikul kohtumisel arutatakse Lähis‑Ida rahuprotsessi.
 • Samal päeval arutab eurorühm euroala majanduse olukorda ja Portugali riigieelarvet. ELi ja Kasahstani koostöönõukogu arutab omavahelisi suhteid.
 • Teisipäeval, 21. jaanuaril arutab majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu euroala riikide majandusseisu, tuginedes nii Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) kui ka Euroopa Komisjoni hinnangutele. Arutatakse ka digiteenuste maksustamist ning Euroopa rohelise kokkuleppe majanduslikke ja finantsaspekte.
 • 23.-24. jaanuaril arutavad justiits- ja siseministrid oma mitteametlikul kohtumisel Zagrebis muu hulgas Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tugevdamist ning justiitskoostööd.

Euroopa Parlament:

 • Teisipäeval, 21. jaanuaril hääletab kaubanduskomisjon ELi ja Vietnami vabakaubandusleppe üle ning arutab Brexiti-järgseid kaubandussuhteid Ühendkuningriigiga.
 • Samal päeval hääletab keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon lemmikloomade ebaseadusliku kaubanduse vastu võitlemise teemal. Arutusele tuleb ka komisjoni ettepanek, tina sisaldavate PVC-jäätmete taaskasutamise kohta. Eelarvekomisjon kohtub eelarvevolinik Johannes Hahniga, et vahetada mõtteid 2021–2027 eelarveraamisiku üle.
 • Neljapäeval, 23. jaanuaril hääletab põhiseaduskomisjon Ühendkuningriigi lahkumise üle Euroopa Liidust, misjärel läheb see otsustamisele parlamendi täiskogule 29. jaanuaril.
 • Samal päeval hääletab siseturu ja tarbijakaitsekomisjon resolutsiooni üle, et juhtida tähelepanu tehisintellekti kiirest arengust tulenevatele väljakutsetele tarbijakaitses ja andmekasutuses.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitab esmaspäeval 20. jaanuaril Eesti seisukohad ELi mitteametliku justiits- ja siseasjade nõukogu (22.–24. jaanuar) istungiks ning reedel, 24. jaanuaril põllumajanduse ja kalanduse nõukogu (27.-28. jaanuar) ja üldasjade nõukogu (28. jaanuar) istungiteks. Reedel tutvustab Horvaatia saatkonna esindaja oma riigi Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete.

Esmaspäeval, 20. jaanuaril tutvustab Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus väliskomisjonile oma uuringut “Eesti välispoliitika mõju ja kuvand Euroopa Liidus” ning majanduskomisjon arutab Rail Balticu projekti hetkeseisu.

Teisipäeval, 21. jaanuaril arutab maaelukomisjon kollektiivset pöördumist, et jagada Eesti Euroopa Liidu toetuste taotlemisel ja rakendamisel kaheks piirkonnaks.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit. Peaminister Jüri Ratas on 21.­–23. jaanuaril Maailma Majandusfoorumi aastakoosolekul Šveitsis Davosis.

Leave a Reply