Euroopa Liit sellel nädalal: 21.–25. september 2020

21. Sep 2020

Selle nädala keskmes on 24. ja 25. septembril toimuv Euroopa Ülemkogu erakorraline istung, kus peale ühtse turu, tööstuspoliitika ja digiülemineku arutatakse välissuhteid ning olukorda COVID-19 pandeemiaga. 23. septembril on oodata Euroopa Komisjoni uut rände- ja varjupaigalepet.

Üritused Eestis

21. septembril toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis Eesti transpordi ja liikuvuse arengukava tutvustav üritus, kus osaleb ka Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei. 21. kuni 26. septembrini toimub üle Eesti Euroopa keeltepäevale pühendatud üritusi. Lisaks saab kuni laupäevani veebisaidil minueuroopa.ee mängida keeleteemalist digimängu. 25. ja 26. septembril on Vikerraadio kodulehel üleval lõbus äraarvamismäng, kus Tallinna Euroopa Kooli lapsed ja õpetajad loevad lõigu lasteraamatust „Alice Imedemaal“ ning kuulajatel tuleb arvata, mis keeltega on tegu. 22. septembrini on Eesti Lastekirjanduse Keskuses üleval raamatunäitus „Alice Imedemaal“, kus seda raamatut saab näha 30 keeles. Keeltepäeval, 26. septembril on raamatunäitusega võimalik tutvuda kõigil Estonia teatri balletietenduse „Alice Imedemaal“ külastajatel.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Täna, 21. septembril kohtub president von der Leyen ELi nõukogu eesistujariigi Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli ja Euroopa Parlamendi presidendi Sassoliga, et arutada läbirääkimiste seisu seoses ELi uue pikaajalise eelarve (2021–2027) ja Euroopa taastekavaga. Energeetikavolinik Kadri Simson osaleb virtuaalsel Läänemeremaade juhtide kohtumisel, et rääkida ELi energeetikakoostööst ja 2030/2050 kliimaeesmärkide saavutamisest.

Teisipäeval, 22. septembril on ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell Ukraina pealinnas Kiievis, et kohtuda president Volodymyr Zelensky ja ministritega.

Kolmapäeval, 23. septembril plaanib komisjon oma iganädalasel koosolekul vastu võtta uue rände- ja varjupaigaleppe koos rea seadusandlike algatustega, ning uue kapitaliturgude tegevuskava. Neljapäeval, 24. septembril on oodata rikkumismenetluste uuendatud nimekirja. 24. ja 25. septembril osaleb president von der Leyen erakorralisel Euroopa Ülemkogul.

Euroopa Liidu Nõukogu. Täna, 21. septembril jätkub väliskaubandusministrite mitteametlik kahepäevane kohtumine ning toimub ka põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istung. Samal päeval aset leidval välisasjade nõukogu kohtumisel annab ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell ülevaate arengutest Liibanonis, Hiinas, Türgis ja Venemaal. Arutatakse ELi ja Aafrika Liidu suhete ning Liibüa ja Valgevenega seotud küsimusi. Nõukogu töönädal jätkub 22. septembril üldasjade nõukogu istungiga, kus muuhulgas annab ELi pealäbirääkija Michel Barnier ministritele ülevaate ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkimiste seisust. Lisaks räägivad ministrid COVID-19-ga seotud meetmetest ning Poola ja Ungari suhtes ELi lepingu artikli 7 lõike 1 alusel algatatud menetluste seisust. 24.-25. septembril kogunevad peaministrid Euroopa Ülemkogu erakorralisele kohtumisele, et arutada ühtse turu, tööstuspoliitika ja digiüleminekuga seotud küsimusi ning välissuhteid, eelkõige suhteid Türgi ja Hiinaga. Tippkohtumine annab samuti võimaluse teha kokkuvõte COVID-19 pandeemia olukorrast.

Euroopa Parlament. Euroopa Parlamendis on komisjonide nädal. Täna, 21. septembril kohtuvad välisasjade komisjoni liikmed Valgevene opositsiooniliidri Svetlana Tihhanovskajaga. Teisipäeval, 22. septembril tuleb kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis hääletusele parlamendi välja pakutud ELi mehhanism, mille alusel hakataks jälgima demokraatia ja õigusriigi põhimõtete ning põhiõiguste täitmist liikmesriikides. Neljapäeval, 24. septembril arutlevad Euroopa Komisjoni asepresident Margaritis Schinas ja siseküsimuste volinik Ylva Johansson kodanikuvabaduste komisjonis uue rände- ja varjupaigaleppe üle. Lisaks tulevad parlamendi komisjonides arutlusele ELi-Hiina suhted, ELi noortegarantii ja COVID-19.

EL ja Eesti

Riigikogu

Täna, 21. septembril toimuval Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistungil osaleb peaminister Jüri Ratas, et tutvustada Eesti seisukohti 24.–25. septembri Euroopa Ülemkogu erakorralisel kohtumisel. Neljapäeval, 24. septembril kohtuvad Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed Saksamaa suursaadiku Christiane Hohmanniga. Reedesel, 25. septembri videoistungil kuulavad saadikud majandus- ja taristuministri Taavi Aasa selgitusi Eesti seisukohtadest ELi transpordiministrite kohtumisel 28. septembril, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Raul Siemi selgitusi Eesti seisukohtadest sama päeva turismiministrite kohtumisel ning haridus- ja teadusministri Mailis Repsi ettekannet Eesti seisukohtadest 29. septembri ELi konkurentsivõime nõukogu ministrite (teadus ja innovatsioon) istungil.

Leave a Reply