Euroopa Liit sellel nädalal: 22.–28. märts

22. Mar 2021

Neljapäeval ja reedel, 25.–26. märtsil toimub Euroopa Ülemkogu kohtumine, kus peateemad on COVID-19 pandeemia, vaktsineerimine ning digipööre. Euroopa Komisjonis esitletakse laste õiguste strateegiat ja mahepõllunduse arendamise tegevuskava. Euroopa Parlament hääletab ELi omavahendite üle.

Üritused Eestis

Täna, 22. märtsil on Euroopa Komisjoni volinik Thierry Breton visiidil Tallinnas. Volinik kohtub president Kaljulaidi, ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Andres Suti ning tervise- ja tööminister Tanel Kiigega.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Parlament

24.–25. märtsi Euroopa Parlamendi täiskogu istungil tulevad hääletusele ELi omavahendite reformiga seotud õigusaktid. Lisaks kutsub parlament liikmesriike üles abistama oma turismisektorit ning nõuab, et Euroopa Komisjon kontrolliks rangelt õigusriigi põhimõtete täitmist. Rohkem infot parlamendi töönädala kohta leiab siit.

Euroopa Komisjon

Sel nädalal esitleb komisjon laste õiguste strateegiat ja mahepõllunduse arendamise tegevuskava. 24. märtsil peab komisjoni president Ursula von der Leyen avakõne kõrgetasemelisel konverentsil „Investeeringud kliimameetmetesse: kõik või mitte midagi”. 23. märtsil esineb asepresident Timmermans „Puhta energia konverentsil“ ning 24. märtsil Euroopa Investeerimispanga konverentsil „ELi kliimapoliitika tähelepanu keskmes“.

Euroopa Liidu Nõukogu

Neljapäeval ja reedel (25.–26. märtsil) kogunevad Euroopa riigijuhid Euroopa Ülemkogu kohtumisele, et hinnata COVID-19 pandeemia ja vaktsineerimise seisu. Lisaks arutatakse Euroopa ühisturu, tööstuspoliitika ja digipöörde prioriteete, olukorda Vahemere idaosas ja suhteid Venemaaga.

Täna, 22. märtsil kohtub välisasjade nõukogu, et vahetada mõtteid muu hulgas lõunanaabruse ja Türgi teemal. Põllumajanduse ja kalanduse nõukogu (22.–23. märts) plaanib kokku leppida 2021. ja 2022. aasta kalapüügivõimalustes ning ühise põllumajanduspoliitika reformiga seonduvas. 26. märtsi euroala tippkohtumise fookuses on euro rahvusvahelise rolli tugevdamine.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

Täna, 22. märtsil arutatakse Euroopa Liidu asjade komisjonis Eesti seisukohti Euroopa Ülemkogu kohtumiseks. Reedel, 26. märtsil kinnitatakse Euroopa Liidu asjade komisjonis seisukohad transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumiseks.

Leave a Reply