Euroopa Liit sellel nädalal: 23. – 29. märts 2020

23. Mar 2020

Euroopa Liit otsib lahendusi koroonaviiruse puhangu ohjeldamiseks ja majanduse toetamiseks. Euroopa Komisjon on välja pakkunud mitmeid erakorralisi meetmeid pandeemia peatamiseks ja mõju leevendamiseks: ajutiselt on lubatud riigiabi ettevõtetele, kaotatud on riigieelarvete tasakaalunõue, käivitatud on ELi ühine meditsiinivahendite hange ja palju muud (jälgi komisjoni COVID-19 reageerimisrühma tegevust siit). Neid ja teisi meetmeid arutavad sellel nädalal liikmesriikide riigipead, ministrid ja Euroopa Parlamendi saadikud.

Selleks, et kaitsta kohtumistel osalejaid ja nende lähikondseid, on näost-näkku kohtumiste arv viidud miinimumini. Euroopa Liidu Nõukogu ametlikke kohtumisi järgmise 30 päeva jooksul ei toimu; ministrid peavad tele- ja videokonverentse ning võtavad otsuseid vastu kirjaliku menetluse vormis. 26. märtsil toimub Brüsselis erakorraline parlamendi täiskogu, kus katsetatakse esimest korda kaughääletust.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon kohtub kolmapäeval, 25. märtsil, et arutada kriisimeetmeid ja heaks kiita ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava aastateks 2020–2024.

Euroopa Liidu Nõukogu erinevad koosseisud otsivad videokonverentsidel lahendusi COVID-19 kriisile erinevates sektorites. Videokonverentsid on mitteametlikud ja ametlikud otsused võetakse vastu kirjaliku menetlusega.

 • Esmaspäeval, 23. märtsil on ELi välisministrite videokonverentsi põhiteemaks koroonaviiruse geopoliitiline mõju ning konsulaarkoostöö Euroopa Liidu kodanike tagasitoomiseks erinevatest maailma riikidest olukorras, kus riigid sulgevad oma riigipiire. Arutatakse ka olukorda Liibüas ja Süürias.
 • Samal päeval kaaluvad ELi majandus- ja rahandusministrid Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga poolt välja käidud meetmeid ELi majanduse toetamiseks.
 • Teisipäeval, 24. märtsil arutab rahaliidu olukorda eurot kasutavate riikide rahandusministritest koosnev eurorühm.
 • Teisipäeval, 24. märtsil toimub informaalse üldasjade nõukogu videokonverents, kus eeldatavasti arutatakse Euroopa Liidu laienemise põhimõtteid.
 • Kolmapäeval, 25. märtsil vahetavad ELi põllumajandus- ning kalandusministrite videokonverentsil infot viiruse COVID-19 mõjust liikmesriikide põllumajandus-, kalandus- ja toidusektorile.
 • Neljapäeval, 26. märtsil toimub veebivahendusel mitteametlik ülemkogu, kus liikmesriikide riigijuhid arutavad meditsiinivarustuse tagamist, vaktsiini väljatöötamist, sotsiaalmajanduslike tagajärgede leevendamist ning ELi kodanike evakueerimist kolmandatest riikidest.
 • Reedel, 27. märtsil arutavad kriisilahendusi ELi ühtekuuluvuspoliitika eest vastutavad ministrid.

Euroopa Parlament:

 • 26. märtsil toimub Euroopa Parlamendi erakorraline täiskogu, et kiirelt arutada ja hääletada Euroopa Komisjoni ettepankuid COVID-19 pandeemia tagajärgedega võitlemiseks ELi liikmesriikides. Hääletusele tuleb:
  • 37 miljardi euro suuruses investeeringuid koroonaviirusele reageerimiseks ja kriisi tagajärgedega tegelemiseks (ühtekuuluvuspoliitika struktuurifondide kasutamata jäänud ettemaksetest);
  • Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutamine rahvatervise hädaolukordadeks;
  • lendude stardi- ja maandumisaegade reegli ajutine peatamine, et vältida lennukite tühisõite.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Esmaspäeval, 20. märtsil annab peaminister Jüri Ratas Euroopa Liidu asjade komisjonile ülevaate 17. märtsil toimunud erakorralise Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide telekonverentsi tulemustest. Nii Euroopa Liidu asjade komisjon kui majanduskomisjon kujundavad oma seisukoha ELi lendude stardi- ja maandumisaegade reegli ajutise peatamise määruse muudatuse eelnõu suhtes, millega soovitakse vältida lennufirmade pankrotte.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply