Euroopa Liit sellel nädalal: 23.–29. november

23. Nov 2020

Sel nädalal avaldab Euroopa Komisjon oma uue ravimistööstuse strateegia. Digivaldkonna edendamiseks plaanib komisjon vastu võtta intellektuaalomandi tegevuskava ning andmete haldamise määruse eelnõu. Euroopa Parlamendi täiskogu arutab liikumisvabaduse taastamist Euroopas ning tarbijakaitse tugevdamist ELis. Üle Euroopa toimub jäätmetekke vähendamise nädal. 25. novembril on rahvastikuminister Riina Solmanil videokohtumine Euroopa Komisjoni demokraatia ja demograafia asepresidendi Dubravka Šuicaga. Tartus toimub 26. novembril kultuurikorraldajate rahvusvaheline foorum „Kuidas kõnetada Euroopat?

Üritused Eestis

See nädal on Euroopas jäätmetekke vähendamise nädal, mille keskmes on nn nähtamatud jäätmed. 25. novembril kohtub rahvastikuminister Riina Solman video teel Euroopa Komisjoni demokraatia ja demograafia asepresidendi Dubravka Šuicaga. 26. novembril toimub Tallinnas eu-LISA ingliskeelne konverents „Koostalitlusvõime – digitaalse paindlikkuse suurendamine ELi justiits- ja siseküsimuste kogukonna jaoks“. Samal päeval leiab Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskus aset Kultuurikompassi rahvusvaheline foorum „Kuidas kõnetada Euroopat?“. Foorum toimub Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 raames ja registreeruda on võimalik siin.

Euroopa Liidu institutsioonid

Selle nädala fookuses on Euroopa Parlamendi täiskogu istung (23.–26. november). Teisipäeval, 24. novembril plaanib parlament vastu võtta petitsiooni, millega nõutakse Schengeni ala toimimise kiiret taastamist. Piirangud liikumisvabadusele ELis peaksid jääma ka kriisi ajal erandiks. Samal päeval arutavad saadikud tervishoiuvoliniku Stella Kyriakidesega Euroopa uut ravimitööstuse strateegiat. Kolmapäeval, 25. novembril on parlamendis Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et rääkida 10.-11. detsembri Euroopa Ülemkogu teemadest (vaktsiinid, terrorism, kliima ja ELi pikaajaline eelarve). Samal päeval hääletavad saadikud ka direktiivi, mis parandab tarbijate ligipääsu õiguskaitsele, andes neile võimaluse esindushagisid algatada. 23. ja 25. novembril on teemaks taaskasutus ja toodete eluea pikendamine. Nimelt soovib parlament, et tarbijate põhiõiguste hulka lisataks õigus nõuda toote parandamist.

Euroopa Komisjon

Sel nädalal avaldab Euroopa Komisjon uue ravimitööstuse strateegia, mille sihiks on toetada Euroopa farmaatsiasektori konkurentsivõimet. Samuti tutvustab komisjon integratsiooni ja kaasatuse tegevuskava, mis on osa uuest rände- ja varjupaigapaktist. Digivaldkonnas esitletakse intellektuaalomandi tegevuskava ning andmete haldamise määruse ettepanekut, mille eesmärk on toetada andmete jagamist ja andmeruumide arendamist. Välispoliitika vallas tutvustatakse uut tegevuskava soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamiseks ELi välistegevuses. Neljapäeval, 26. novembril avab asepresident Frans Timmermans Euroopa vesinikunädala, mille eesmärk on toetada ja tutvustada vesinikutehnoloogiate uurimist ja arendust ELis.

Euroopa Liidu Nõukogu

Täna, 23. novembril arutavad ELi arenguministrid oma videokonverentsil võlakergenduse ja investeeringute sidumist kestliku arengu eesmärkidega ning soolise võrdõiguslikkuse edendamist ELi välistegevuses. 27. novembril arutavad teadusministrid uusi teadus- ja arendustegevuse investeerimiseesmärke.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon arutab täna, 23. novembril Eesti seisukohti  ELi  teadusministrite videokohtumisel (27. november) ning ELi haridus- ja noorteministrite mitteametlikul videokohtumisel (30. november). Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts annab ülevaate kontrollikoja 2019. aasta aruandest. Reedel, 27. novembril tulevad jutuks Eesti seisukohad mitteametlikul ELi üldasjade nõukogu kohtumisel (30. november–1. detsember, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu), eurorühma 30. novembri ja ELi majandus- ja rahandusnõukogu kohtumisel (1. detsember, kutsutud rahandusminister Martin Helme). Samuti arutatakse Eesti seisukohti ELi haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (30. november–1. detsember, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas) ning kujundatakse seisukoht seoses Euroopa Komisjoni teatistega „Kliimaneutraalse majanduse saavutamine – lõimitud energiasüsteem kliimaneutraalse Euroopa nimel“ ja „Kliimaneutraalse Euroopa vesinikustrateegia“.

Leave a Reply