Euroopa Liit sellel nädalal: 25. – 31. mai 2020

25. May 2020

Kolmapäeval, 27. mail tutvustab Euroopa Komisjon ELi majanduse taaskäivitamise plaani ning ELi järgmist seitsmeaastast eelarvet (2021–2027). Nn taastumisvahendist toetatakse enim kannatanud liikmesriike avaliku sektori investeeringuid, riikide majandustegevust ja erasektori investeeringuid ning eraldatakse lisaraha ELi programmidesse, et järgmisteks kriisideks paremini valmis olla.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon kinnitab oma iganädalasel koosolekul kolmapäeval, 27. mail ELi majanduse taastamise kava, esitleb ELi uuendatud pikaajalist eelarvet 2021–2027 ning komisjoni 2020. aasta tööplaani. Esmaspäeval, 25. mail kell 14 esineb väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident Vĕra Jourová Euroopa Poliitika Keskuse veebiseminaril The Use of Electronic Data: Trust, Privacy and the Rule of Law.

Euroopa Liidu Nõukogu. Täna, 25. mail arutab Euroopa Majanduspiirkonna nõukogu COVID-19 mõju ELi siseturule ning Euroopa rohelist kokkulepet. Teisipäeval, 26. mail räägivad Euroopa asjade ministrid ELi sotsiaalmajanduslikust taastumisest. Reedel, 29. mail kohtuvad välisministrid, teadusministrid ja kosmosevaldkonnaga tegelevad ministrid.

Euroopa Parlament. Kolmapäeval, 27. mail tutvustab Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen parlamendi erakorralisel täiskoguistungil ELi majanduse taastamise kava.ja uut pikaajalist eelarvet.

Esmaspäeval, 25. mail vestleb majandus- ja rahanduskomisjon Euroopa Komisjoni digitaalvaldkonna asepresidendi Margrethe Vestageriga ELi ajutise riigiabi raamistikust ning kodanikuvabaduste komisjon hindab õigusriigi olukorda Poolas. Teisipäeval, 26. mail kaalub julgeoleku ja kaitse alakomisjon koos Euroopa maailmapositsiooni tugevdamise valdkonna asepresident Josep Borrelliga COVID-19 mõju ELi julgeolekule ja kaitsele. Samal päeval vestleb tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalõiguste voliniku Nicolas Schmitiga COVID-19 piirangute mõjust lepingulistele ja piiriülestele töötajatele. Neljapäeval, 28. mail arutavad Euroopa Parlamendi president ja fraktsioonide juhid ELi pealäbirääkija Michel Barnieriga kaubandusläbirääkimiste seisu Ühendkuningriigiga. Reedel, 29. mail vestleb arengukomisjon Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) esindajatega COVID‑19 puhangust arengumaades ja selle mõjust rahvusvahelisele humanitaar- ja arenguabile.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit. Muuhulgas kinnitab väliskomisjon reedel, 29. mail Eesti seisukohad ELi välisministrite kohtumiseks (29.05).

Leave a Reply