Euroopa Liit sellel nädalal: 25. veebruar – 1. märts 2020

25. Feb 2020

Sellel teisipäeval, 25. veebruaril annab Euroopa Liidu üldasjade nõukogu eeldatavasti rohelise tule Euroopa Komisjonile läbirääkimiste alustamiseks Ühendkuningriigiga, et kokku leppida omavahelistes Brexiti-järgsetes suhetes. Kolmapäeval, 26. veebruaril ootame Euroopa Komisjoni hinnangut Eesti majandusele ja sotsiaalsele olukorrale.

Üritused Eestis

28.-29. veebruaril toimub Tartu Ülikooli Johan Skytte Poliitikauuringute Instituudis Schumani Deklaratsiooni 70. aastapäevale pühendatud algatus „Kirjutame koos 2020 Schumani deklaratsiooni!“. Üritusel arutatakse Euroopa Liidule alguse pannud Schumani deklaratsiooni ajaloolist konteksti, ELi tänapäeva ning grupitöö käigus kirjutatakse Tartu Schumani Deklaratsioon 2020. Parima deklaratsiooni kirjutajad kutsutakse Euroopa päeval, 9. mail, Brüsselisse projekti lõppüritusele.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Kolmapäeval, 26. veebruaril avaldab Euroopa Komisjon  liikmesriikide majandusliku ja sotsiaalse olukorra iga-aastase analüüsi ning annab neile tööhõivesuuniseid.

Euroopa Liidu Nõukogu

  • 25. veebruaril keskendub üldasjade nõukogu 26.‑27. märtsil toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamisele ning õigusloomeplaanidele. Nõukogu peaks vastu võtma volitused läbirääkimiste pidamiseks liidu ja Ühendkuningriigi uue partnerluse üle.
  • 27.-28. veebruaril arutab konkurentsivõime nõukogu üleminekut kliimaneutraalsele ja ringmajandusel põhinevale tööstusele ning rahvusvahelist koostööd teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas.

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendil on nn väljasõitude nädal – saadikud külastavad oma valimisringkondi. Toimuvad ka parlamentaarsete delegatsioonide ja komisjonide visiidid, näiteks:

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Muuhulgas arutab väliskomisjon neljapäeval, 27. veebruaril Eesti seisukohti ELi kaitseministrite mitteametlikuks kohtumiseks (4.-5. märts) ja ELi välisministrite mitteametlikuks kohtumiseks (5.-6. märts) Zagrebis.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply