Euroopa Liit sellel nädalal: 26. aprill–2. mai

26. Apr 2021

Sel nädalal täitub 17 aastat Eesti liitumisest Euroopa Liiduga. Euroopa Komisjoni päevakorras on parema õigusloome algatus ning kolmandate riikide kodanike tagasipöördumist toetav strateegia. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen osaleb Euroopa Parlamendi täiskogu istungitel, kus arutatakse Ühendkuningriigi lahkumislepingu jõustamist, ELi ja Türgi suhteid ning Euroopa Ülemkogu kohtumise järelkajasid.

Eelmisel reedel, 23. aprillil kuulutas Euroopa Komisjon välja algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ auhinnakonkursi, millega tunnustatakse algatuse põhiväärtusi toetavaid projekte või ideid ja kontseptsioone. Rohkem infot leiad siit.

Üritused Eestis

Täna, 26. aprillil kell 13.15–14.15 toimub Euroopa Parlamendi rahvatervise ja kodanikuvabaduste komisjoni rohelise digitõendi teemaline vebinar. Veebiseminar on inglise keeles ja toimub Webexi keskkonnas, osalemiseks kirjutage aadressile eptallinn@europarl.europa.eu.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Parlament

26.–29. aprillil toimub Brüsselis Euroopa Parlamendi täiskogu istung. Täna, 26. aprillil arutavad parlamendi liikmed komisjoni president Ursula von der Leyeniga ELi ja Türgi suhteid ning eelmise Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemusi. Teisipäeval, 27. aprillil hääletavad saadikud Ühendkuningriigi praegu ajutiselt kohaldatava kaubandus- ja koostööleppe jõustamise üle. Kolmapäeval, 28. aprillil on hääletusel Euroopa Komisjoni rohelise digitõendi algatus, mille eesmärk on võimaldada inimeste vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal. Hääletusele tulevad ka teadusprogramm „Euroopa horisont 2021–2027“, 2021.–2027. aasta keskkonna ja kliimaprogramm „LIFE“ ning digipööret toetav programm „Digitaalne Euroopa“. Teiste aruteluteemade seas on suhted Venemaa ja Hiinaga ning rongireisijate õigused. Täpsemat infot vaata siit.

Euroopa Komisjon

Teisipäeval, 27. aprillil esitleb Euroopa Komisjon parema õigusloome algatust, mille eesmärgiks on tõhustada Euroopa Liidu institutsioonide ning erinevate huvigruppide kaasamist seadusloomes. Lisaks tutvustatakse kolmandate riikide kodanike vabatahtlikku tagasipöördumist ja taasintegreerimist toetavat strateegiat.

Euroopa Liidu Nõukogu

Tänasel põllumajanduse ja kalanduse nõukogu mitteametlikul kohtumisel arutatakse põllumajandustoodete turgude ja kaubandusega seotud küsimusi ning ühise põllumajanduspoliitika reformi hetkeseisu. Neljapäeval, 29. aprillil leiab aset välisasjade nõukogu mitteametlik videokohtumine, kus on päevakorras Euroopa arenguabi finantsstruktuuri tulevik.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

Kolmapäeval, 28. aprillil arutatakse väliskomisjonis välisminister Eva-Maria Liimetsaga seisukohti ELi välisasjade nõukogu arenguabi teemaliseks kohtumiseks.

Leave a Reply