Euroopa Liit sellel nädalal: 26. oktoober – 1. november

26. Oct 2020

Selle nädala keskmes on Euroopa Ülemkogu erakorraline videokohtumine, et arutada COVID-19 vastaseid meetmeid (29. oktoober). Jätkuvad ka parlamendi ja nõukogu läbirääkimised mitmeaastase finantsraamistiku kokkuleppimiseks. Euroopa Komisjon plaanib esitada oma soovitused miinimumpalga kohta. Reedel, 30. oktoobril toimub Eestis XXIV Avatud Ühiskonna Foorum teemal “Õigusriik Euroopa Liidus: paljude vabadus, väheste kohustus?“

Üritused Eestis

Teisipäeval, 27. oktoobril kell 18.00 toimub Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi algatusel veebikonverents “Euroopa alampalk: pro ja contra”. Veebikonverentsi saab kuulata Delfi portaalis eesti, inglise ja vene keeles.

Reedel, 30. oktoobril  kell 10–12 korraldab Avatud Eesti Fond koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega Tallinnas XXIV Avatud Ühiskonna Foorumi teemal “Õigusriik Euroopa Liidus: paljude vabadus, väheste kohustus?”, kus osaleb ka Euroopa Komisjoni asepresident Věra Jourová.

Laupäeval, 31. oktoobril toimub Tartu Ülikooli Raamatukogus USA 2020 presidendivalimiste teemaline konverents “Kuhu edasi?“, kus osaleb ka Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand ning tuleb jutuks USA sise- ja välispoliitika ning selle mõju Euroopa Liidule ja Eestile.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Parlamendis on komisjonide töönädal, mille fookuses on ELi eelarve. Esmaspäeval, 26. oktoobril ja kolmapäeval, 28. oktoobril jätkavad parlament ja nõukogu läbirääkimisi ELi mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite üle. Teisipäeval, 27. oktoobril arutatakse õigusriigi põhimõtteid, mille ignoreerimine võib viia ELi rahastamise peatamiseni või vähendamiseni. Kolmapäeval, 28. oktoobril kinnitab eelarvekomisjon parlamendi prioriteedid ELi 2021. aasta eelarve jaoks. Eelarve- ning majandus- ja rahanduskomisjonid hääletavad ELi investeeringutoetuste mehhanismi InvestEU tugevdamise üle aastateks 2021–2027.

Esmaspäeval ja teisipäeval arutlevad uus tehisintellekti erikomisjon Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi Margarethe Vestageri ja siseturu voliniku Thierry Bretoniga ELI andmestrateegia ja tehisintellekti teemadel. Teisipäeval arutab kodanikuvabaduste komisjon COVID-19 pandeemia vastu võitlemiseks vastu võetud erakorralisi meetmeid.

Euroopa Komisjon

Oma iganädalasel koosolekul 28. oktoobril plaanib komisjon teha ettepaneku ühtse tollideklaratsioonide esitamise platvormi kohta. Esitletakse ka miinimumpalga soovitusi  ning täiendavaid meetmeid võitluseks COVID-19 viirusega.

Euroopa Liidu Nõukogu

Neljapäeval, 29. oktoobril arutavad riigijuhid Euroopa Ülemkogu videokonverentsil meetmeid COVID-19pandeemia vastu võitlemisel. Samal päeval räägivad transpordiministrid digilahendustest transpordisektoris. Reedel, 30. oktoobril arutavad reisimise ja transpordiga seotud küsimusi terviseministrid.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

Täna, 26. oktoobril arutab Euroopa Liidu asjade komisjon Eesti seisukohti mitteametlikul ELi transpordiministrite kohtumisel 29.–30. oktoobril (kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas) ning Euroopa Komisjoni strateegiat „Talust taldrikule“. Neljapäeval, 29. oktoobril on Euroopa Liidu asjade komisjonis peaminister Jüri Ratas, et tutvustada Eesti seisukohti sama päeva Euroopa Ülemkogu mitteametlikul videokohtumisel. Reedel, 30. oktoobril on komisjoni laual Eesti seisukohad tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogus (kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik).

Väliskomisjon arutab täna, 26. oktoobril Aafrika regioonistrateegiat 2020–2030 (kutsutud Välisministeeriumi esindajad) ning arenguid Ukrainas (kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk).

Leave a Reply