Euroopa Liit sellel nädalal: 28. september – 2. oktoober

28. Sep 2020
Ursula von der Leyen

Selle nädala fookuses on (nädala võrra edasi lükkunud) Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine 1. ja 2. oktoobril, kus tulevad arutusele välispoliitilised sõlmküsimused. Algab ka viimane voor ELi ja Ühendkuningriigi vahelise Brexiti-järgse kokkuleppe läbirääkimistel. Kolmapäeval, 30. septembril on Euroopa Komisjoni laual aruanne õigusriigi olukorrast Euroopa Liidus. Reedel, 2. oktoobril kogunevad Euroopa Parlamendi komisjonid, et kuulata volinikukandidaate Valdis Dombrovskist ja Mairead McGuinnessi ja anda nende sobivuse kohta oma hinnang.

Üritused Eestis

Täna, 28. septembril toimub kõrgetasemeline konverents „Meie Läänemeri“, mis  toob kokku ministrid, otsustajad, teadlased ning sidusrühmad, et arutada Läänemere probleeme. Täna on ka Pärnus Euroopa filmide õhtu ja 29. septembril LUX filmiõhtu Orissaares. 29. septembril avab Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse volinik Kyriakides video teel Eesti Toidupanga teemakonverentsi „Ei raiska!“, mis on pühendatud rahvusvahelisele toidukao ja toidujäätmete alase teadlikkuse päevale.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Parlament valmistub reedel, 2. oktoobril toimuvateks uute volinikukandidaatide kuulamisteks. Teatavasti osutus volinike vahetus vajalikuks peale endise iirlasest kaubandusvoliniku Phil Hogani tagasiastumist 26. augustil. Lätlane Valdis Dombrovskis (kaubanduse portfell) astub rahvusvahelise kaubanduskomitee ette reedel kell 14.00 ja iirlanna Mairead McGuinness (finantsteenused, finantsstabiilsus ja kapitaliturgude liit) majandus- ja rahanduskomisjoni ette kell 10.00. Mõlemale kuulamisele järgnevad koosolekud, kus komisjonide esimehed ja fraktsioonide esindajad hindavad kandidaatide sobivust. Täna, 28. septembril on keskkonnakomitee ees komisjoni asepresident Frans Timmermans, et arutleda 2030. aasta kliimasihtide kava üle. Majandus- ja rahanduskomisjon peab aga oma regulaarset rahandusalast dialoogi Euroopa Keskpanga presidendi Christine Lagarde’iga. Siseturu- ja õiguskomisjonid tegelevad digitaalteenuste teemaga, täpsemalt riskidega millega veebikasutajad silmitsi seisavad ja küsimusega, kuidas reguleerida suuri tehnoloogiafirmasid. Täna esitlevad väliskomisjon, arengukomisjon ja inimõiguste allkomisjon ka 2020. aasta Sahharovi mõttevabaduse preemia nominente. Neljapäeval, 1. oktoobril on õiguskomisjoni laual soovitused, kuidas tagada ELi tulevaste õigusaktidega turvalist ja usaldusväärset tehisintellekti.

Euroopa Komisjon

Sel nädalal algab ELi ja Ühendkuningriigi vahelise Brexiti-järgse kokkuleppe läbirääkimiste viimane voor.

Täna, 28. septembril kohtuvad ELi eesistujariik Saksamaa ja Euroopa Parlament, et leida kompromisse ELi pikaajalise eelarve ja taastepaketi osas. Energeetikavolinik Kadri Simson osaleb koos president Kersti Kaljulaidi ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) tegevdirektori Kristalina Georgievaga Atlandi Nõukogu veebiüritusel „Infrastruktuur, investeeringud ja Kesk-Euroopa: Kolme Mere Algatus“.

30. septembril tuleb komisjoni iganädalasel istungil esmakordselt arutusele aruanne õigusriigi olukorrast Euroopa Liidus. Vastu plaanitakse võtta ka nn. hariduspakett, mis koosneb digitaalse hariduse tegevuskavast 2021–2027 ning kahest teatisest („Kuidas saavutada aastaks 2025 ühtne Euroopa haridusruum“ ja „Uus teadusuuringute ja innovatsiooni ajastu Euroopas“).

Reedel, 2. oktoobril on uued volinikukandidaadid Valdis Dombrovskis (kaubanduse portfell) ja Mairead McGuinness (finantsteenused, finantsstabiilsus ja kapitaliturgude liit) Euroopa Parlamendis, et vastata parlamendi  kuulamistel saadikute küsimustele.

Euroopa Liidu Nõukogu

Täna, 28. septembril toimub transpordiministrite videokonverents, mille põhiteemaks on COVID-19 hädaolukorra lahendamise plaan kaubaveosektoris. Teisipäeval, 29. septembril leiab aset mitteametlik arenguministrite kohtumine, et arutada ELi-Aafrika suhteid. Samal päeval räägitakse konkurentsivõime nõukogus ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Euroopa horisont“ aastateks 2021–2027. 30. septembril ja 1. oktoobril toimuva keskkonnaministrite mitteametliku kohtumise eesmärk on valmistada ette keskkonna- ja kliimaküsimuste arutelusid, mida Saksamaa nõukogu eesistumise ajal pidama hakatakse.

1.-2. oktoobril tulevad ELi juhid Brüsselis kokku Euroopa Ülemkogu erakorralisele kohtumisele, et arutada välisasju (Türgi ja olukord Vahemere idaosas, suhted Hiinaga, olukord Valgevenes ja Aleksei Navalnõi mürgitamine). Päevakorras on ka ühtne turg, tööstuspoliitika ja digipööre. Algselt 24. ja 25. septembriks kavandatud tippkohtumine lükati edasi eesistuja Charles Micheli karantiini tõttu. 1. oktoobril leiab aset ka ELi-Ukraina tippkohtumine. 

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni tänasel, 28. septembri videoistungil arutatakse Eesti seisukohti 1. oktoobri mitteametlikul ELi keskkonnanõukogul (kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk) ja 29. septembri mitteametlikul välisasjade nõukogu arenguministrite kohtumisel (kutsutud välisminister Urmas Reinsalu). Ühisel videoistungil rahanduskomisjoniga räägitakse ka Eesti positsioonist seoses Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) alusmääruse muutmisega. Oma reedesel, 2. oktoobri istungil käsitleb Euroopa Liidu asjade komisjonEesti seisukohti 5.–6. oktoobri mitteametlikul ELi energeetikaministrite kohtumisel (kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas) ning 5. oktoobri eurorühma ja6. oktoobri majandus- ja rahandusnõukogu istungil (kutsutud rahandusminister Martin Helme). Lisaks tuleb arutusele Eesti seisukoht seoses vaba liikumise piiramisega COVID-19 pandeemiale reageerimisel.

Väliskomisjon lahkab oma tänasel,28. septembri istungil arenguid ELi energia- ja kliimapoliitikas ning ELi ja Ühendkuningriigi vahelistel läbirääkimistel.

Leave a Reply