Euroopa Liit sellel nädalal: 30. märts – 5. aprill 2020

30. Mar 2020

Komisjon tegeleb iga päev kriisist väljumise plaani ettevalmistusega. Esimese sammuna otsitakse viise, kuidas kasutada juba olemasolevaid vahendeid – struktuurifonde – kohe ja võimalikult paindlikult.

Eelmisel nädalal tegi Euroopa Komisjon ka ettepaneku eraldada ELi eelarvest 75 miljonit eurot, et aidata liikmesriikidel maailmast tagasi tuua oma kodanikud ja suurendada meditsiinivahendite varu. Lisaks alandas komisjon isikukaitsevahendite standardeid, et suurendada nende tootmist Euroopas, ning kutsus liikmesriike üles looma rohelist koridori kaubanduse toimimiseks. Jälgi komisjoni COVID-19 reageerimisrühma tegevust siit.

Kas need ja eelnevad meetmed on piisavad? Kuidas on Euroopa Liit Covid-19 kriisiga hakkama saanud? Selle üle arutavad 31. märtsi veebiseminaril Henrik Hololei, Marten Kokk ja Keit Kasemets.

Üritused Eestis

Teisipäeval, 31. märtsil kell 15 korraldab Euroopa Komisjoni Eesti esindus veebiseminari “Kuidas on Euroopa Liit Covid-19 kriisiga hakkama saanud?”.

Vestlusringis osalevad veebiülekande kaudu Euroopa Komisjoni transpordi ja liikuvuse peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei, EV alaline esindus ELi juures, suursaadik Marten Kokk ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets. Arutelu juhib ajakirjanik Evelyn Kaldoja.

Veebiseminari saab jälgida Euroopa Komisjoni Eesti esinduse kodulehel või Facebooki otseülekandes. Küsimusi vestlusringis osalejatele saab enne veebiülekannet esitada ürituse Facebooki lehel ja toimumise ajal Slido rakenduses (kood #veebiseminar3103).

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon arutab oma iganädalasel videoistungil, 1. aprillil koroonaviiruse puhangut ja ELi meetmeid kriisiga toimetulekuks. Volinikud on videosilla vahendusel ühenduses iga päev, et kriisi lahendada.

Euroopa Liidu Nõukogu erinevad koosseisud otsivad videokonverentsidel lahendusi COVID-19 kriisile erinevates sektorites. Videokonverentsid on mitteametlikud ja ametlikud otsused võetakse vastu kirjaliku menetlusega. Videokonverentside kava:

  • esmaspäeval, 30. märtsil tervishoiuministrid;
  • teisipäeval, 31. märtsil siseministrid;
  • neljapäeval, 2. aprillil tervishoiuministrid;
  • reedel, 3. aprillil siseministrid ja välisministrid.

2. aprillil kohtub Euroopa Parlamendi siseturu ja tarbijakaitsekomisjon Euroopa Komisjoni siseturuvolinik Thierry Bretoniga, et arutada komisjoni meetmeid viirusega võitlemisel. Samal päeval kohtub ka kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjon.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitab esmaspäeval, 30. märtsil Eesti seisukohad ELi tervishoiuministrite (30. märts ja 2. aprill) ja siseministrite (31. märts ja 3. aprill)  videokonverentsideks. Reedel, 3. aprillil annab rahandusminister Martin Helme ülevaate 23. märtsil toimunud ELi majandus- ja rahandusministrite (ECOFIN) ja 24. märtsil toimunud eurorühma kohtumistest. Euroopa Parlamendi tegevusest COVID-19 kriisi ajal teeb ülevaate parlamendisaadik Yana Toom.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply