Euroopa Liit sellel nädalal: 4.–10. jaanuar

4. Jan 2021
Rua Augusta kaar Lissabonis Portugalis 01.01.2021 © EU2021PT

1. jaanuaril algas Portugali eesistumine ELi nõukogus, mis kestab 30. juunini 2021. Eesistujariigina keskendub Portugal Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiast väljatoomisele. Peale Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust 1. jaanuaril 2021 seisab Portugalil ees ka Ühendkuningriigiga saavutatud lepingu rakendamine ning uute partnerlussuhete arendamine. Kuna Ühendkuningriik ei osale enam ELi ühisturul ja tolliliidus, toob see kaasa hulga muutusi mõlemale poolele.

Täna (4. jaanuaril) või homme on oodata Euroopa Ravimiameti otsust Moderna COVID-19 vaktsiini heakskiitmise kohta. Vaktsiinitarnete nappust ei põhjusta praegu suur tellimuste maht, vaid tootmisvõimsuse puudus kogu maailmas. Tervishoiuvolinik Stella Kyriakidese kinnitusel on Euroopa Liit valmis aitama ravimifirmadel suurendada COVID-19 vaktsiinide tootmisvõimsust. Seda siis lisaks 100 miljonile eurole, mille Euroopa Investeerimispank juba juunis BioNTechile laenas.

Euroopa Komisjoni jaoks oli algusest peale oluline luua mitmekesine vaktsiiniportfell, et suurendada võimalust, et Euroopa Ravimiamet kiidab heaks ühe või mitu vaktsiinikandidaati. Siiani on ostulepingud sõlmitud kuni 2 miljardi vaktsiinidoosi ostuks:

  • CUREVAC 405 miljonit doosi,
  • ASTRAZENECA 400 miljonit doosi,
  • BIONTECH / PFIZER 300 miljonit doosi,
  • SANOFI-GSK 300 miljonit doosi,
  • JOHNSON & JOHNSON 400 miljonit doosi,
  • MODERNA 160 miljonit doosi.

Vaktsiinide jaotus liikmesriikidele toimub vastavalt rahvaarvule. Kui kõik vaktsiinikandidaadid heaks kiidetakse, on 450 miljoni elanikuga ELil olemas ja saadaval rohkem kui kaks miljardit vaktsiinidoosi.

Üritused Eestis

Eestis sel nädalal Euroopa-teemalisi üritusi ei toimu.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Parlament

Sel nädalal istungeid kavas ei ole.

Euroopa Komisjon

Sel nädalal komisjoni istungit ei toimu. Volinike kolleegium koguneb jälle 14. jaanuaril, et pidada oma traditsioonilist aasta alguse seminari.

Euroopa Liidu Nõukogu

Sel nädalal nõukogu kohtumisi ei toimu. Siit leiate esimese poolaasta kalendri, mil nõukogu tööd juhib eesistujariik Portugal. Portugali ülesanne on tuua EL välja COVID-19 põhjustatud tervishoiu- ja majanduskriisist ning viia ellu mitu eelnevalt sõlmitud kokkulepet (sealhulgas Brexit ja ELi pikaajaline eelarve). Poolaasta juhtlauseks on „Aeg jõuda tulemusteni: õiglane, keskkonnahoidlik ja digitaalne taastumine“. Lisaks rohe- ja digiteemadele peab Portugal tähtsaks Euroopa sotsiaalmudeli (sh Euroopa sotsiaalõiguste samba) arendamist. Eesistumise suurim väljakutse on ilmselt rändereform, kus seisavad ees keerulised läbirääkimised ebaseadusliku sisserände ennetamise ja seadusliku sisserände reeglite kokkuleppimiseks.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

Sel nädalal Riigikogus istungeid ei toimu.

Leave a Reply