Euroopa Liit sellel nädalal: 5. – 9. oktoober

5. Oct 2020

Sel nädalal koguneb Euroopa Parlamendi täiskogu, et muu hulgas otsustada Euroopa Komisjoni volinikukandidaatide Mairead McGuinnessi (finantsteenuste, finantsstabiilsuse ja kapitaliturgude liidu portfell) ja Valdis Dombrovskise (väliskaubanduse portfell) ametisse nimetamise üle (kolmapäev, 7. oktoober). Otsustavasse faasi on jõudnud ELi-Ühendkuningriigi vahelised läbirääkimised ja ELi mitmeaastase eelarve kõnelused. Teisipäeval, 5. oktoobril toimub Brüsselis ELi-Ukraina tippkohtumine. Neljapäeval, 8. oktoobril kuulutatakse Lissabonis välja Euroopa roheline pealinn 2022, millele kandideerib teiste seas ka Tallinn.

Üritused Eestis

Täna, 5. oktoobril kl 15 korraldab Euroopa Parlament Euroopa kliimapaketi eesmärke tutvustava vebinari. Registreerimiseks tuleb saata kiri e—posti aadressile eptallinn@ep.europa.eu. Täna toimub ka LUX filmiõhtu Kärdlas. Neljapäeval, 8. oktoobril korraldatakse Põlva koolides Euroopa kohvikute päev. Samal päeval kuulutatakse Lissabonis välja Euroopa roheline pealinn 2022. Rohepealinna tiitlile kandideerivad lisaks Tallinnale Prantsusmaa linnad Dijon ja Grenoble ning Itaalia linn Torino. Reedel, 9. oktoobril kell 16.00 toimub Rahvusraamatukogu 5. korruse infokeskuse lugemissaalis vestlusõhtu Euroopa Parlamendi saadiku Marina Kaljurannaga. Registreeruda saab siin: http://bit.ly/MarinaKaljurand

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Parlamendi täiskogu: täna, 5. oktoobril arutab parlament ELi nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega ELi pikaajalise eelarve (2021–2027) läbirääkimiste seisu. Parlament soovib ELi rahastuse siduda õigusriigi põhimõtte järgimisega. Täna tuleb arutusele ka seadusandlik algatus, mille kohaselt peaks EL välja töötama tegevuskava ning järelevalvemehhanismi õigusriigi põhimõtte ja kodanike põhiõiguste kaitseks. Teisipäeval, 6. oktoobril otsivad parlamendiliikmed võimalusi edendada säästva metsamajandust, mis aitaks parandada vastupanuvõimet katastroofidele. Kolmapäeval, 7. oktoobril otsustab parlament, kas kinnitada ametisse Euroopa Komisjoni volinikukandidaadid Mairead McGuinness (finantsteenuste, finantsstabiilsuse ja kapitaliturgude liidu portfell) ja Valdis Dombrovskis (väliskaubanduse portfell). Samal päeval tuleb hääletusele raport, mis nõuab ELi heitkoguste vähendamist 60% võrra aastaks 2030.

Euroopa Komisjon

Täna, 5. oktoobril kohtub komisjoni president Ursula von der Leyen videokonverentsi teel ÜRO pagulaste ülemvoliniku Filippo Grandiga. Oma 6. oktoobri istungil plaanib komisjon vastu võtta selleaastase laienemispaketi, mis peale ELi laienemispoliitika teatist sisaldab ka Lääne-Balkani riikide majandus- ja investeerimiskava. Lisaks on komisjoni päevakavas uus rikkumismenetluste pakett ja Euroopa Liidu romade võrdõiguslikkuse, kaasatuse ja osalemise strateegiline raamistik. Jätkub ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste viimane voor. Kokkulepe tuleb sõlmida oktoobri lõpuks, et jõuda see ratifitseerida enne üleminekuperioodi lõppemist 31. detsembril. Täna algab ka Euroopa Linnade ja Regioonide nädal, mis kestab 22.oktoobrini.

Euroopa Liidu Nõukogu

Täna, 5. oktoobril kohtuvad Euroopa Nõukogu, komisjoni ja parlamendi esindajad, et pidada oma järjekordset poliitilist dialoogi mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) teemal. Samal päeval aset leidval eurorühma videokonverentsil vahetataksearvamusi euroala poliitikaprioriteetide üle majanduse taastamise kontekstis ning arutatakse kandidaate Euroopa Keskpanga juhatusest lahkuva Yves Merschi asendamiseks. Homme, 6. oktoobril peetava ELi–Ukraina tippkohtumisel tulevad jutuks COVID-19 pandeemia sotsiaalmajanduslik mõju ja ELi toetused Ukrainale, reformid Ukrainas ning konflikt Ukraina idaosas. Samal päeval video teel toimuval energeetikaministrite mitteametlikul kohtumisel osaleb energeetikavolinik Kadri Simson, et arutada ELi 2030. aasta energia- ja kliimaeesmärkide saavutamise vahendeid. 6. oktoobril toimub ka majandus- ja rahandusministrite videokonverents, teemadeks taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend, digirahandus, edasised sammud COVID-19 kriisist taastumisel ja kapitaliturgude liit. 8. oktoobril on kavas siseministrite videokonverents, kus jutuks Euroopa Komisjoni poolt 23. septembril esitatud rände- ja varjupaigalepe ning rändekoostöö ELi mittekuuluvate riikidega. 9. oktoobril aset leidval justiitsministrite videokonverentsil räägitakse digitaliseerimise võimalustest õiguskaitse kättesaadavusel, elektroonilistest tõenditest ning põhiõigustest tehisintellekti ja digiülemineku kontekstis.

EL ja Eesti

Täna, 5. oktoobril toimuval Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil tulevad arutusele Eesti seisukohad 8.–9. oktoobri ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil (kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja siseminister Mart Helme) ning Eesti rändepoliitika. 8. oktoobri väliskomisjoni videoistungil räägitakse Eesti seisukohtadest 12. oktoobri ELi välisasjade nõukogu kohtumisel (kutsutud välisminister Urmas Reinsalu). Sama tuleb arutusele 9. oktoobri Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil. Lisaks käsitleb Euroopa Liidu asjade komisjon Eesti seisukohti 13. oktoobri ELi üldasjade nõukogu istungil ning kapitaliturgude liidu taastepaketti.

Leave a Reply