Euroopa Liit sellel nädalal: 6. – 12. aprill 2020

6. Apr 2020

Sellel nädalal jätkuvad kriisiarutelud Euroopa Liidu Nõukogu erinevates koosseisudes ja Euroopa Komisjonis. Eurorühm arutab teisipäeval komisjoni eelmisel nädalal esitatud seninägematut majanduskriisi leevendamispaketti –ELi ühtekuuluvuspoliitika eelarve kasutamata vahendid suunatakse ümber kriisi  ohjamiseks, kaasfinantseerimisnõudest soovitatakse loobuda, 100 miljardit eurot eraldatakse tööhõive toetamise erakorralisse rahastusse (TERA), 3 miljardit eurot tervishoiusüsteemidesse ning 300 miljonit meditsiinivahendite strateegilise varu soetamiseks.

Tänases Postimehes kirjutab komisjoni president Ursula von der Leyen olukorrast ELis ja kriisirahastust. Sellest ja teistest komisjoni sammudest saab lugeda COVID-19 reageerimisrühma kodulehelt.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon arutab oma iganädalasel videoistungil, 8. aprillil koroonaviiruse puhangut ja ELi meetmeid kriisiga toimetulekuks. Volinikud arutavad ELi kriisist väljumise strateegiat ja teevad ettepaneku mitteoluliste reiside peatamiseks ELi.

Kolmapäeval, 8. aprillil kell 16.30 esineb õigusküsimuste volinik Didier Reynders veebiseminaril The relevance of safeguarding the rule of law for the future of Europe.

Euroopa Liidu Nõukogu erinevad koosseisud otsivad videokonverentsidel lahendusi COVID-19 kriisile erinevates sektorites. Videokonverentsid on mitteametlikud ja ametlikud otsused võetakse vastu kirjaliku menetlusega.

Esmaspäeval, 6. aprillil arutavad justiitsministrid peamiselt kohtusüsteemi toimimisega seotud meetmeid, sealhulgas täite- ja maksejõuetusmenetluste peatamist, olukorda vanglates ja piiriülest koostööd. Samal päeval käsitlevad kaitseministrid pandeemia mõju ELi julgeoleku- ja kaitsepoliitikamissioonidele kolmandates riikides ning riikliku sõjalist abi viiruse leviku piiramiseks.

Teisipäeval, 7. aprillil arutavad teadusministrid COVID-19 seotud teadus- ja innovatsiooniprojektide rahastamist ning teadusinfo ja -taristu jagamist. Eurot kasutavate riikide rahandusministritest koosnev eurorühm keskendub kriisi majanduslike tagajärgede leevendamisele.

Kolmapäeval, 8. aprillil kohtuvad virtuaalselt kultuuriministrid ja arengukoostööministrid.

7. aprillil arutab Euroopa Parlamendi kalanduskomisjon Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi muutmist, et leevendada koroonakriisi negatiivset mõju kalandussektoris.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitab esmaspäeval, 6. aprillil Eesti seisukohad ELi justiitsministrite (6. aprill), teadusministrite (7. aprill) ja kultuuriministrite (8. aprill)  videokonverentsideks. Samal päeval arutab väliskomisjon Eesti seisukohti 8. aprillil ELi välisministrite (arengukoostöö) videokohtumiseks.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply