Euroopa Liit sellel nädalal: 7. – 13. september 2020

7. Sep 2020

Selle nädala läbivad teemad on ELi seitsmeaastase eelarve ja Brexiti läbirääkimiste jätkamine ning sanktsioonide kehtestamine Valgevene suhtes. Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni laual on Iirimaa poolt pakutud uued volinikukandidaadid pärast kaubandusvoliniku Phil Hogani tagasiastumist 26. augustil. Ettevalmistamisel on ka iga-aastane komisjoni presidendi kõne olukorrast ELis ja järgnev debatt 16. septembril Euroopa Parlamendis #SOTEU. Tallinnas toimub väliskaubandus­seminar.

Üritused Eestis

Teisipäeval, 8. septembril toimub väliskaubanduseseminar, mille korraldavad Euroopa Komisjoni Eesti esindus ja välisministeerium. Arutakse ettevõtete väljakutseid ja võimalusi COVID-19 kriisis ja plaanitavaid muudatusi Euroopa Liidu kaubanduspoliitikas. Muudatusi ELi kaubandus- ja investeerimispoliitikas tutvustab Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi direktor Peter Sandler, Eesti ettevõtete ja kaubanduspoliitika seisu arutavad Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson ja välisministeeriumi välismajandus- ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal ja Kaubandus-Töötuskoja juht Mait Palts. Seminari modereerib Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets ja toimumiskohaks on välisministeerium.

12. septembril on Euroopa Komisjoni Eesti esindus Jäneda laadal.

20. oktoobrini saavad Eesti koolid registreeruda tõlkevõistlusele Juvenes Translatores. Gümnaasiumiastme õpilastele mõeldud võistlus toimub 26. novembril ja tõlkida tuleb teksti teemal „Toimetulek keerulistel aegadel – koos oleme tugevamad“.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon kinnitab kolmapäeval, 9. septembril esimese ELi strateegiliste tulevikusuundade analüüsi aruande ja valmistab ette President von der Leyeni 16. septembri kõnet olukorrast ELis. Täna, 7. septembril ja reedel, 11. septembril jätkuvad kolmepoolsed läbirääkimised parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel ELi pikaajalise eelarve (2021-2027) ja majanduse taastekava üle. Kolmapäeval, 8. septembril toimub ka iga-aastane Brüsseli majandusfoorum, mille motoks on ELi majanduse taaskäivitamine peale koroonaviirust. Samal ajal valmistab komisjon ette isikute nimekirja, kellele kehtestada sanktsioonid Valgevene valimiste võltsimise ja protestide mahasurumise eest.

Euroopa Liidu Nõukogu. Reedel, 11. septembril kohtub eurorühm, et arutada rahaliidu olukorda. Reedel ja laupäeval, 11.-12. septembril toimub Berliinis majandus- ja rahandusministrite mitteametlik kohtumine. Paralleelselt jätkuvad riikidevahelised konsultatsioonid Valgevene vastaste sanktsioonide teemal.

Euroopa Parlament. Täna, 7. septembril debateerib inimõiguste alakomisjon olukorra üle Valgevenes. Paralleelselt valmistuvad parlamendi fraktsioonid aruteluks Euroopa Liidu olukorra üle Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga 16. septembril. Parlamendi juhtkond otsustab 10. septembril, kas pidada järgmise nädala plenaaristung Strasbourgis – vaatamata COVID-19 ja reisipiirangutele.

EL ja Eesti

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitab esmaspäeval, 7. septembril Eesti seisukohad 11. septembril toimuva eurorühma kohtumisteks ning kujundab seisukoha Euroopa Komisjoni ühtse Euroopa taeva aeronavigatsiooniteenuste rakendusmääruse kohta.

Leave a Reply