Euroopa Liit sellel nädalal: 8.–14. märts

8. Mar 2021

Reedel, 12. märtsil toimub Baltimaade peaministrite kohtumine, kus osaleb ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Komisjon esitleb uut digikompassi algatust digitaalvaldkonna eesmärkidega aastaks 2030. Euroopa Parlamendi täiskogu hääletab Euroopa investeerimiskava EUInvest ning tervishoiuprogrammi EU4Health üle. ELi institutsioonide juhid allkirjastavad Euroopa tuleviku teemalise konverentsi ühisdeklaratsiooni, et lükata käima rahvaarutelu Euroopa tuleviku teemal.

Üritused Eestis

Neljapäeval, 11. märtsil annab Euroopa Parlamendi saadik Sven Mikser (S&D) Euroopa Elamuskeskuses e-külalistunni Eesti kooliõpilastele. Reedel, 12. märtsil toimub Baltimaade peaministrite videokohtumine, kus osaleb ka komisjoni president Ursula von der Leyen. Arutusele tulevad COVID-19 olukord, majanduskriisist taastumine ning Rail Baltic.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Parlament

Selle nädala Euroopa Parlamendi täiskogu istungil hääletatakse Euroopa investeerimiskava EUInvest ning programmi EU4Health üle. Esimesest toetatakse investeeringuid ja eraettevõtete rahastamist, teisega suurendatakse tervishoiusüsteemide valmisolekut 5,1 miljardi euroga. Saadikud arutavad ka süsinikdioksiidi piirimaksu kehtestamist ning meediavabaduse küsimusi Poolas, Ungaris ja Sloveenias. Kolmapäeval, 10. märtsil allkirjastavad ELi institutsioonide juhid Euroopa tuleviku konverentsi ühisdeklaratsiooni, millega lükatakse käima rahvaarutelu Euroopa tuleviku üle.  Rohkem infot parlamendi töönädala kohta leiab siit.

Euroopa Komisjon

Sel nädalal esitleb Euroopa Komisjon oma uut digikompassi algatust, millega pannakse paika ELi digitaalvaldkonna eesmärgid aastaks 2030. Lisaks tuleb välja teatis ELi humanitaarabi tõhustamisest COVID-19 pandeemia mõjude leevendamiseks. Energeetikavolinik Kadri Simson kohtub neljapäeval, 11. märtsil Ameerika Ühendriikide energiaministri Jennifer Granholmiga ning reedel, 12. märtsil Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) presidendi Odile Renaud-Bassiga.

Euroopa Liidu Nõukogu

Neljapäeval, 11. märtsil vahetavad justiitsministrid oma mitteametlikul videokohtumisel arvamusi elektroonilise side andmete säilitamise teemal. Arutelu järgneb Euroopa Kohtu otsusele tühistada ELi andmete säilitamise direktiiv ning sätestada andmete seadusliku säilitamise ja kättesaadavuse kriteeriumid. 12. märtsil arutavad siseministrid oma mitteametlikul videokohtumisel Euroopa Komisjoni ettepanekut, kuidas suurendada elutähtsate taristute vastupanuvõimet (loodus-, rahvatervise-, terrorismi- jne) kriisides.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

Täna, 8. märtsil kinnitab Euroopa Liidu asjade komisjon Eesti seisukohad 11.-12. märtsi Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumiseks (kutsutud justiitsminister Maris Lauri ja siseminister Kristian Jaani); reedel, 12. märtsil kinnitatakse Eesti seisukohad eurorühmas, majandus- ja rahandusnõukogus (ECOFIN), tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogus (EPSCO). Samuti kujundatakse arvamus Euroopa Komisjoni uuendatud võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi ettepaneku,        uute energiataristu suuniste (TEN-E) ning avamere taastuvenergia strateegia kohta.

Leave a Reply