Euroopa Liit sellel nädalal: 9.–15. november

9. Nov 2020

Täna, 9. novembril toimub parlamendi, komisjoni ja nõukogu kolmepoolsete läbirääkimiste kohtumine, kus loodetakse jõuda kokkuleppele ELi pikaajalise eelarve suhtes. Kolmapäeval, 11. novembril tutvustab Euroopa Komisjon oma uut tervishoiupaketti ning esimest LGBTI+ võrdõiguslikkuse strateegiat. 11. novembril on Riigikogu konverentsisaalis Säästva Arengu Foorum, kus räägitakse kliimamuutuste mõjust linnadele ja asulatele.

Üritused Eestis

Kolmapäeval, 11. novembril toimub Riigikogu konverentsisaalis juba kümnendat korda Säästva Arengu Foorum, mille fookuses on linnad ja asumid muutuvas kliimas. Esmakordselt antakse välja ka rohelise kohaliku omavalitsuse auhind, mille nominentideks on Saaremaa, Rakvere ja Tartu. Üritust saab jälgida siit: www.riigikogu.ee/live/5/et

11. novembril kl 14 osaleb Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom koos Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni, Eesti Haridustöötajate Liidu esimehe Reemo Voltri ja teistega ümarlaua arutelul „Kas ööpäev on tööpäev?“. Räägitakse sellest, kuidas kaugtöö muudab meie töökeskkonda ja tööaega. Osalemiseks on võimalik registreeruda aadressil eptallinn@ep.europa.eu.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Parlament

Täna, 9. novembril toimub parlamendi, komisjoni ja nõukogu kolmepoolsete läbirääkimiste kohtumine, et saavutada kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku suhtes. Samuti hääletavad majandus- ja rahanduskomisjon ning eelarvekomisjon oma ühisel istungil taasterahastu üle.

Teisipäeval, 10. novembril arutab Euroopa Parlament koos rahvusparlamentide saadikutega Euroopa Komisjoni esimest õigusriigiraportit, COVID-19 mõju Euroopa väärtustele ning sellega seoses Euroopa Parlamendi poolt välja pakutud ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomist. Euroopa roheleppega seoses arutletakse (ja hääletatakse) kolmapäeval ja reedel Euroopa investeerimiskava üle, mis on vajalik sujuvaks üleminekuks kliimaneutraalsele ELile aastaks 2050. Neljapäeval, 12. novembril hääletab parlament programmi „EU4Health“ 2021–2027, mis aitab liikmesriikidel toime tulla praeguse tervisekriisiga ja valmistuda tulevasteks rahvatervise alasteks väljakutseteks. Samal päeval arutavad parlamendiliikmed Euroopa Komisjoniga läbipaistvuse teemat COVID-19 vaktsiini ostmisel.

Euroopa Komisjon

Kolmapäeval, 11. novembril tutvustab Euroopa Komisjon oma uut tervishoiupaketti, mille keskmes on parem valmisolek piiriülesteks terviseohtudeks, Euroopa Ravimiameti  ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse tugevdamine. Neljapäeval, 12. novembril avaldab komisjon ELi esimese LGBTI+ võrdõiguslikkuse strateegia ja reedel, 13. novembril uue tarbijakaitse tegevuskava.

12.-13. novembril osalevad Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ning asepresident Valdis Dombrovskis Riia konverentsil, mille keskmes on rahvusvahelised kaitseküsimused. Ursula von der Leyen kõneleb ka 12. novembril toimuval Pariisi rahufoorumil, kus arutatakse võimalusi, kuidas kasutada praegust kriisi kestlikuma majanduse ülesehitamiseks. Mõlemal konverentsil kõneleb ka president Kersti Kaljulaid.

Euroopa Liidu Nõukogu

Täna, 9. novembril toimuval väliskaubandusministrite kohtumisel tulevad jutuks kaubandussuhted Ameerika Ühendriikide ja Hiinaga ning Maailma Kaubandusorganisatsiooni reform. Reedel, 13. novembril arutab justiits- ja siseküsimuste nõukogu Euroopa uue rände- ja varjupaigaleppe ettepanekuga seonduvaid küsimusi (välismõõde, solidaarsusmehhanism, sisseränne ja varjupaigakorraldus jne). Peale hiljutisi terrorirünnakuid Prantsusmaal ja Austrias tuleb kõne alla ka ühine terrorismivastane võitlus.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

Täna, 9. novembril arutab Euroopa Liidu asjade komisjon Eesti seisukohti 13. novembri ELi siseministrite kohtumisel (kutsutud siseminister Mart Helme) ja saab ülevaate ELi taastekava koostamisest. Reedel, 13. novembril tulevad arutusele Eesti seisukohad 16.–17. novembri ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil (kutsutud maaeluminister Arvo Aller). Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets tutvustab Euroopa Komisjoni 2021. aasta tööprogrammi.

Tänasel, 9. novembri väliskomisjoni istungil arutatakse ELi liikmesriikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamist.

Leave a Reply