Euroopa kalender 30.10–5.11 – ELi rahaasjad

30. Oct 2017

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ettevaade 

Selle nädala teises pooles Belgia puhkab (tähistatakse kõigi pühakute päeva) ning meie ministrid ja tippametnikud saavad seetõttu samuti Brüsselist veidi puhata. Kalender on hõre. Küll aga kasutab Eesti eesistujana ära kõik allesjäänud tööpäevad ja korraldab nädala esimeses pooles Tallinnas paar olulist üritust.

I Eesistuja Eesti ja Euroopa Liidu masinavärk

Liikmesriikide parlamendid arutavad majandus- ja rahaliidu ning ELi eelarve tulevikku  

Täna-homme toimub Riigikogu rahanduskomisjoni eestvedamisel Tallinnas parlamentidevaheline Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverents.  See on ühtlasi viimane suur Kultuurikatlas toimuv eesistumise üritus. Erinevaid sündmusi ja arutelusid toimub muidugi veel, aga seda juba linna erinevates konverentsikeskustes.

Parlamendisaadikud arutavad kahe ELi tulevikudebatis ehk kõige rohkem kirgi kütva teema üle: majandus- ja rahaliidu tulevik ning ELi järgmine eelarveperiood. Lisaks räägitakse majandusreformidest ja maksukogumisest. Euroopa Komisjon on arutelude juhtimiseks avaldanud aruteludokumendid nii majandus- ja rahaliidu tuleviku (pdf) kui ka ELi eelarve tuleviku (pdf) võimalike arenguteede kohta.

Toimub konverents alkoholipoliitika piiriülestest aspektidest       

Töö-ja terviseminister Jevgeni Ossinovski on tõstnud alkoholipoliitika üheks eesistumise prioriteediks. Tallinnas arutataksegi täna-homme alkoholipoliitika piiriüleste aspektide üle. Käegakatsutavad meetmed puudutavad alkoholitoodete märgistamist ja maksustamist, aga räägitakse ka piirikaubanduse mõjust ning alkoholikahjude vähendamise võimalustest. https://www.eu2017.ee/et/political-meetings/konverents-alkoholipoliitika-piiriulesed-aspektid-alkoholikahjude-vahendamisel

II Komisjoni esinduse mured ja rõõmud

Homme, 31. oktoobril korraldab esindus nädala põhiteemadel kaks avalikku loengut.

• Tartus saavad huvilised koos Euroopa Komisjoni asepresidendi Valdis Dombrovskisega arutleda Euroopa majandus- ja rahaliidu tuleviku teemadel. Loeng algab kell 14.15 Tartu Ülikooli aulas. https://ec.europa.eu/estonia/events/20171031_Euroopa_majandus_ja_rahaliidu_tulevik_et

• Tallinnas räägime koos Euroopa Komisjoni eelarvevoliniku Günther H.Oettingeriga Euroopa Liidu eelarvest ja eurorahadest. Loeng toimub EBSi aulas algusega kl 16.00. https://ec.europa.eu/estonia/events/20171031_EL_eelarve_et 

Leave a Reply