Energiavolinik: uus turukorraldus peaks pakkuma tarbijatele õiglast hinda

19. Sep 2017

Selle nädala teisipäevast neljapäevani Eestis viibiv Euroopa Komisjoni asepresident ja energialiidu volinik Maroš Šefčovič avaldas lootust, et komisjoni ettepanekute pakett „Puhas energia kõikidele eurooplastele“ aitab pakkuda tarbijatele õiglast hinda ja toota senisest rohkem taastuvenergiat.

– Millised on teie peamised ootused seoses energeetika- ja transpordiministrite mitteametliku kohtumisega (TTE)?

Minu arvates on eriti oluline aruteluteema Euroopa Liidu tuleviku elektriturg. Selles arutelus on põhirõhk riiklikel energia- ja kliimakavadel, mis on Euroopa energialiidu juhtimises kesksel kohal. Kavatsen kuulata liikmesriikide seisukohti ja usun, et meie arutelu võib anda oluline poliitiline tõuke edasiliikumiseks. Komisjoni hinnangul on riiklikel tegevuskavadel kaks olulist rolli. Esiteks saab nende abil kontrollida, et liigume kõik koos õiges suunas, ja teiseks annavad need investoritele tugeva signaali. Energialiidu eesmärk on ajakohastada Euroopa majandust ja seetõttu on vaja, et investorid paigutaksid oma raha siia, Euroopasse. Sellepärast on meil riiklikke kavasid vaja järgmisel aastal võimalikult kiiresti.

– Kuidas peaks Euroopa elektriturg tulevikus välja nägema? Kas tuleks teha mõni murranguline muudatus, näiteks selleks, et tagada energiavarustuskindlus?

Juhin siinkohal tähelepanu Euroopa Komisjoni paketile „Puhas energia kõikidele eurooplastele“, mille esitasime möödunud aasta novembris. Selles sisalduvate ettepanekute kohaselt peaks uus turukorraldus pakkuma tarbijatele õiglast hinda, muutma aktiivsemaks piirkondliku koostöö, parandama Euroopa Liidu valmisolekut riskideks ja täiustama hulgimüügiturgu. Peale selle peaks Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) hakkama mängima tunduvalt suuremat rolli. Usun, et meie ettepanekute abil saab turule tulla rohkem taastuvenergiat ja samas annavad need nii suurematele kui ka väiksematele tarbijatele võimaluse saada konkurentsist kõige suuremat kasu.

– Kuidas saab digitaalsete lahenduste abil luua tõhusamat elektriturgu? Kas saaksite tuua mõned näited?

Kindlasti ei ole Euroopa majanduse moderniseerimisest ja innovatsioonist rääkimiseks paremat kohta kui Tallinn – digiteadmiste pealinn, mis on innovatsioonivaldkonnas kogu maailmas esirinnas. Täpsemalt rääkides on väga oluline investeerida arukate võrkude kasutuselevõttu, mis teeks võimalikuks sisulise ülemineku elektri tarbijatelt elektrit tootvatele tarbijatele ning suure hulga väikeste toojate poolt hajutatult toodetud taastuvenergia kulutõhusa integreerimise.

Leave a Reply