EUROOPA HORISONT – kõigi aegade mahukaim ELi teadus- ja innovatsiooniprogramm aastateks 2021–2027

14. Jun 2018

Signe Ratso, Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor

7. juunil tegi Euroopa Komisjon ettepaneku teadus- ja innovatsiooniprogrammi kohta ELi järgmiseks eelarveperioodiks 2021–2027. Esimest korda ületab selle eelarve 100 miljardi euro piiri. Programm „Euroopa Horisont“ on Euroopa investeering tulevikku, sest investeering teaduse ja tehnoloogia arengusse ning innovatsiooni on ainus viis, kuidas tagada Euroopa pikaajaline konkurentsivõime, kvaliteetsed töökohad ning inimeste heaolu kasv.

„Euroopa Horisont“ jätkab avatud teaduse ja avatud innovatsiooni toetamisega ning on senisest veelgi enam maailmale avatud.

Tippteaduse rahastamist Euroopa Teadusnõukogu (ERC) ja Marie Skłodowska-Curie stipendiumide ja vahetuste ning maailmatasemel teadustaristu toetamise kaudu jätkatakse varasemast veelgi suuremas mahus (25,8 miljardit eurot).

Kõige suurema osatähtsusega (ligikaudu pool eelarvest ehk 52,7 miljardit eurot) on uues programmis selliste algatuste toetamine, mis aitavad lahendada globaalseid ühiskonnaprobleeme ning toetavad tööstuse konkurentsivõimet.

Oluliseks uuenduseks on see, et programmi eesmärkide seadmisel kaasatakse senisest enam kodanikke ja erinevaid huvirühmi. Programm peab olema pööratud näoga kodanike poole, tegelema probleemidega, mis on neile olulised, ning pakkuma nende lahendamiseks teaduspõhiseid innovaatilisi lahendusi.

Uues programmis pööratakse suuremat tähelepanu innovatsiooniga tegelevate ettevõtete toetamisele. Muu hulgas on kavas luua Euroopa Innovatsiooninõukogu, mille eesmärk on aidata viia laborist turule kõige paljutõotavamad ja potentsiaalselt uusi turge loovad uuendused. Selles on EL endiselt oma konkurentidest maas.

„Euroopa Horisont“ tugevdab Euroopa teadusruumi, jätkab liikmesriikide teadus- ja innovatsioonisüsteemi tugevdamist ning loob paremad võimalused teadusrahade kombineerimiseks struktuurivahendite ja teiste ELi programmidega.

 

 

 

Leave a Reply