Euroopa kalender (18.–24.09) – Ühendusteta pole ühtset turgu

18. Sep 2017

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ettevaade

I Eesistuja Eesti ja Euroopa Liidu masinavärk

Energia- ja transpordiministrid räägivad Tallinnas ühenduste parandamisest

Balti riigid said Euroopa Liiduga liitudes ühtse turu osaks. Selle võimalusi ei saanud me aga täielikult ära kasutada, sest vajalikku taristut polnud. Olime hoopis energiasaar, millel ühendused ELi elektri- ja gaasituruga puudusid. Transpordi osas oli seis parem, aga ainult veidi. Puudusid nii korralikud teed, kui ka raudtee- ja lennuühendused. Avatud majandusele, nagu Eesti, on ühendused aga asendamatud. Tänaseks on olukord muutunud: ELi abiga on meil kaks elektrikaablit Soome, leedukatel Poola; alanud on Eestit ja Soomet ühendava gaasitoru ehitus; palju ELi taristuraha on investeeritud Via Balticasse, lennujaama arendamisse, veidi ka raudteesse. Aga kindlasti ei ole meie ühendused veel sellised, mis lubaksid ettevõtetel ja kodanikel ELi ühise turu potentsiaali täielikult ära kasutada.

Teisipäeval ja kolmapäeval arutavad energeetikaministrid ELi energialiidu loomist, mille selgrooks on ühendused. Neljapäeval ja reedel jätkavad ühenduste parandamise aruteludega transpordiministrid. Teisipäeval toimub kõrgetasemeline konverents. Kolmapäeval ja neljapäeval toimub energia- ja transpordiministrite mitteametlik kohtumine, mida juhatab majandus- ja taristuminister Kadri Simson.  Reedel toimub Euroopa Komisjoni poolt korraldatud kõrgetasemeline konverents „Connecting Europe“.  Samal päeval leiab veel aset ELi riikide parlamentide majanduskomisjonide esimeeste transpordiühenduste teemaline konverents.

Ühendused nõuavad raha. Kuigi ELi uue eelarveperspektiivi arutelude aluseks oleva ettepaneku esitab komisjoni 2018. aasta mais, käivad valdkondlikud arutelud juba täie hooga. Järgmise eelarveperioodi puhul ongi meie suurimad ootused piiriüleste investeeringute osas seotud energia ja transpordiga. Esiteks, meie elektrisüsteemi desünkroniseerimine Venemaa süsteemist ja liitmine Euroopa elektrisüsteemiga kas Poola või Põhjala elektrituru kaudu. Teiseks, Rail Baltic. Nii on Tallinnas toimuvad esimesed arutelud Euroopa ühendamise rahastu (ingl Connecting Europe Facility) seniste tulemuste ja tuleviku üle meile väga olulised.

Teatud valdkondades, nagu lennundus, ei piisa investeeringutest, tuleb üle vaadata ka õigusnormid. Kui eelmisel nädalal sai Eesti eesistujana suure võidu andmete vaba liikumise ettepaneku avaldamisega komisjoni poolt, siis sel nädalal jõuab vahefinišisse teine eesistuja Eesti prioriteet – lennuühenduste parandamine. Komisjon tutvustab Tallinnas ühendatuse indeksit (ingl connectivity index), millega hinnatakse, kui kehvad või head on iga liikmesriigi lennuühendused ELis, ning mis näitab, et olukord on riikide võrdluses väga erinev. Arutelu, kuidas indeksit praktikas kasutada, saab Eesti eesistujana suunata. Riigiabi andmise reegleid on komisjon sel aastal juba lihtsustanud, aga miks ei võiks indeks olla aluseks näiteks lennujaamadele või lennufirmadele antava riigiabi vajaduse hindamisel või ELi investeeringute olulisuse määramisel?

II Tähtajad ja olulised kuupäevad

Asepresident Ansip esitleb ELi küberturvalisuse suurendamise kava

Viimane poolaasta on näidanud, et EL pole küberrünnakuteks piisavalt hästi valmis olnud, seda nii ettevõtete, riikide kui ka ELi tasandil. Palju saab ära teha teadlikkuse suurendamisega, ent vaid sellest ei piisa. Ei piisa ka üksnes liikmesriikide võimekuse arendamisest, vaja on parandada Euroopa Liidu suutlikkust ning koordinatsioonivõimet. Ansip võttis teema tõsiselt käsile kohe pärast esimest WannaCry rünnakut ja esitleb teisipäeval, 19. septembril mahukat ettepanekute paketti, mis sisaldab ELi ametite volituste laiendamist, samme liikmesriikide paremaks koostööks ja ettepanekuid investeeringuteks ELi küberkompetentsi suurendamisse.

Theresa May peab Brexiti-teemalise kõne

Brexiti läbirääkimistel ei ole tekkinud suurt kriisi, aga pole ka eriti edasi liigutud. Suurtes küsimustes on ELi ja Ühendkuningriigi seisukohad teineteisest veel päris kaugel. Osaliselt ka seetõttu, et brittide seisukohad ei ole olnud selged, seda nii lahkumisega seotud rahaliste kohustuste täitmise kui ka Põhja-Iirimaa küsimuses. Peaminister May 22. septembril Itaalias peetavast kõnest oodatakse selgust nii seisukohtade kui ka võimaliku EList lahkumise üleminekuperioodi osas. See lihtsustaks ka n-ö raamatupidamise paikasaamist, sest üleminekuperioodi korral osaleks Ühendkuningriik eeldatavasti ELi poliitikas vähemalt kuni käimasoleva ELi eelarveperioodi lõpuni.

III Komisjoni esinduse mured ja rõõmud

Õnneks ei toimu eesistumise üritused ainult Tallinnas, vaid ka teistes linnades. Nii peab ka esindus olema samal ajal mitmes Eesti paigas. Reedel arutatakse Tartus spordi ja tervislike üleviiside üle, kohal on volinikud Vytenis Andriukaitis ja Tibor Navracsics. Viimane avab laupäeval Tartus ka Euroopa spordinädala ja osaleb reedel koos Tartu Ülikooli rektori Volli Kalmuga avalikul arutelul ELi hariduspoliitika ja teiste noortele võimalusi pakkuvate poliitikavaldkondade üle.

Kõikidel Tallinnast väljas toimunud eesistumiseelsetel aruteludel lubasin viia volinikke võimalikult palju ka Tallinnast välja. Kokku külastab sel nädalal Eestit viis Euroopa tipp-poliitikut ning lisaks Tartule on plaanis jõuda veel Kiisale, Laulasmaale, Lahemaale, Rakverre, Viinistule ja Vihulasse.

Leave a Reply