Euroopa kalender 6.11–12.11 – kuidas säilitada majanduskasv?

6. Nov 2017

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ettevaade

 

Eelmisel nädalal avaldatud statistika kohaselt kasvas eurotsooni SKP 2017. aasta III kvartalis 2,5% 2016. aasta III kvartaliga võrreldes. See on eurotsoonis väga kõrge kasv. Tööpuudus väheneb. Sel nädalal toimub mitmeid olulisi arutelusid nii Brüsselis kui Tallinnas, mis keskenduvad rohkem või vähem sellele, kuidas hoo sisse saanud majanduskasvu ka pikemas plaanis säilitada. Väga suures osas mõjutab majanduse käekäiku tulevikus digitaliseerimise, tehnoloogia areng ja vabakaubandus.

Meie pealinnas arutatakse andmetega seotud ärivõimaluste üle nii transpordis kui kosmosetehnoloogiate kasutamisel. Lisaks toimub mitmekesisuse konverents. Brüsselis võetakse ette EL vabakaubanduslepingute läbirääkimised. Kaubandusest räägivad ka põllumajandusministrid, kes lisaks arutavad pestitsiidide ja muldade kestlikku kasutamist. Täna-homme kohtuvad EL pealinnas ka rahandusministrid, kes nüüd juba tavapäraselt arutavad majandus- ja rahaliidu reformi keskendudes ka eelarvereeglitele, finantsjärelvalve süsteemile ja haridusse investeerimise võimalustele. Lisaks üritatakse kokku leppida e-kaubanduse käibemaksustamise reeglites. Neljapäeval avaldab komisjon sügisese majandusprognoosi, milles sisaldub Eestile nii hea kui halb uudis.

I Eesistuja Eesti ja Euroopa Liidu masinavärk

Rahandusministrid arutavad rahaliidu tuleviku üle ja üritavad kokku leppida e-kaubanduse käibemaksustamises

Täna osaleb rahandusminister Tõniste eurogrupi kohtumisel, homme juhatab meie rahandusminister majandus- ja rahandusministrite nõukogu koosolekut. Eurogrupi peateema on majandus- ja rahaliidu tulevik, täpsemalt pangaliidu lõpuleviimine ning uued eelarvereeglid ja rahapoliitika instrumendid. Homme seisavad ees keerulised läbirääkimised e-kaubanduse käibemaksustamise reeglite osas. Suursaadikute tasemel kokkulepet ei sündinud ja asja võtavad ette ministrid. Lühidalt öeldes muutub uute reeglitega EL sisene e-kaubandus ettevõtete jaoks lihtsamaks ja vähem kulukaks, kolmandatest riikidest (näiteks Hiina) internetist kaupade tellimine muutub kallimaks ja keerulisemaks. Seda seetõttu, et seniseid alla 21 eurosed kaubad käibemaksukohustuse alt välistanud reegleid, jätsid palju maksuauke nii ettevõtetele kui tarbijatele, Euroopa Komisjoni arvestuste järgi lausa 5 miljardit eurot. Samas läheb mitmetesse EL riikidesse e-kaupa müüjate elu oluliselt lihtsamaks, sest alates 2019. aastast peaks käivituma ühe akna põhimõte, mis võimaldab kogu käibemaksu tasuda asukohariigis.

Välikaubandusministrid teevad vahekokkuvõtte väliskaubandusläbirääkimiste seisust

Urve Palo juhib reedel Brüsselis väliskaubandusministrite kohtumist, kus vaadatakse läbi kaubanduslepingute läbirääkimiste ja ka olemasolevate lepingute elluviimise seis. Väliskaubandus on viimasel aastal olnud üks ELi prioriteete, just Euroopa on Donald Trumpi poolt maha pillatud rahvusvahelise kaubanduse eestkõneleja teatepulga üles võtnud. Põhitähelepanu on reedel Mehhiko ja MERCOSURi kaubanduslepingutel, mille osas valitsusjuhid vaatamata Prantsusmaa president Emmanuel Macroni skepsisele leidsid, et kokkulepe tuleb saavutada kiiresti. Kui MECROSUR (Argentiina, Brasiilia, Paraguay, Uruguay) meie ettevõtteid nii väga ei kõneta siis olukord on kindlasti teistsugune Jaapani turu osas. Ministrid teevad ettevalmistusi ka Jaapaniga läbirääkimiste alustamiseks. Ülevaade kõikide vabakaubanduslepingute läbirääkimiste seisust on leitav http://www.consilium.europa.eu/media/31365/ongoing-trade-negotiations.pdf .

Põllumajandusministrid arutavad põllumajandustoodete kaubandust ja kestlikku põllumajanduse küsimusi

Täna kohtuvad Brüsselis Tarmo Tamme juhtimisel ka põllumajandusministrid, kes arutavad põllumajandustoodete väliskaubandusega seotud küsimusi ning võtavad ette pestitsiidide kasutamise ning muldade kestliku majandamise.

Tallinnas toimuvad digitaalse transpordi päevad

Komisjon korraldab koos eesistuja Eestiga Tallinnas kolm päeva kestvad digitaalse transpordi päevad, mille raames toimub kõrgetasemeline konverents, EL tippametnike kohtumine ja ELi poolt rahastatud digitaalse transpordi projektide näitus. 8.-10. novembrini toimuv konverents analüüsib transpordi ja liikuvuse digitaliseerimise potentsiaali. Digitaliseerimine toob transpordisektoris kaasa suured muutused. Uued digitaaltehnoloogiad võimaldavad muuta transpordi ohutumaks, tõhusamaks ja jätkusuutlikumaks. Andmed on transpordile nagu uus kütus, mis võimaldab teenuseid paremini korraldada. Samal ajal tekib digimaailmas probleeme, mida enne lahenduste kasutuselevõttu peab lahendama, kasvõi isesõitvate autode puhul. Räägitakse ka lennunduse, mere- ja raudteetranspordi automatiseerimisest ja selle mõjust tööturule ning andmekogude ja elektroonilise aruandluse mõjust transpordisektorile ning küberturvalisusele. Konverentsi täpne päevakava saidil http://digitaltransportdays.eu/ Konverentsi raames toimub ka Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) digitaalsete transpordiprojektide allkirjastamine ning toimub EL eelarvest rahastatavate digitaalse transpordi projektide näitus http://digitaltransportdays.eu/DTD_exhibitionguide_final_web.pdf

Tallinnas ja Tartus toimub Euroopa kosmosenädal

Kosmosenädal toob Eestisse kosmose tippteadlased ja ettevõtjad aga ka ministrid, kes kohtuvad Tallinnas teisipäeval. Kokku toimub kosmosenädala raames 14 erinevat üritust. http://www.err.ee/640476/euroopa-kosmosenadal-toob-eestisse-kosmoseteaduse-tippspetsialistid
Ennekõike keskenduvad arutelud EL kosmoseprogrammidele Galileo (navigatsioonisüsteem) ja Copernicus (maa kaugseire satelliitide võrgustik), ent “kosmoseäri” ei ole juba ammu vaid kosmonaudid ja satelliidid, konkreetne huvi on ka mitmetel Eesti ettevõtetel ja jälle tuleb sellega seoses rääkida ITst, andmetest ja nende analüüsimisest.

Mitmekesisuse konverentsil arutatakse mitmekesisuse juhtimisest tööl

Eesistumise raames toimub täna ja homme Tallinnas 8. üle-Euroopaline mitmekesisuse konverents, mida korraldavad Euroopa Komisjon, Sotsiaalministeerium, Eesti Inimõiguste Keskus ja Euroopa mitmekesisuse kokkulepped (tööandjate poolt loodud kokkulepped, diversity charters). Konverents keskendub mitmekesisuse juhtimisele töökohtades ning laiemalt mitmekesisusele ja juhtimisele. Rohkem infot konverentsi kohta http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=107031

Tähtajad ja olulised kuupäevad

9. novembril avaldab komisjon Euroopa sügisese majandusprognoosi, millele 22. novembril järgneb euroala riikide eelarvekavade analüüs ja hinnang. Majandusprognoosis on Eestile nii hea kui halb uudis. Hea uudis on majanduse oodatust kiirem kasv, ka komisjon korrigeerib oma prognoosi märkimisväärselt ülespoole. Mitte nii hea uudis on seotud Eesti eelarveeesmärgi täitmise hinnanguga. Eelmisel nädalal ütles komisjoni asepresident Dombrovskis Tallinnas, et kuigi Eesti senised tulemused on muljetavaldavad ja ELis on mitmeid Eestist probleemsema fiskaalpoliitikaga riike on Eesti seniselt rajalt kõrvale kaldumas. http://digileht.epl.delfi.ee/arileht/eurovolinik-hoiatab-eesti-eelarvemiinus-tuleb-komisjoni-hinnangul-suurem-kui-rahandusministeerium-prognoosib?id=80027692

8.-10. november toimub Brexiti läbirääkimiste järjekordne voor. Peamine eesmärk on mõlema osapoolele väga selge – saavutada piisav edasiminek, et oleks võimalik alustada tulevasi kaubandussuhteid puudutavaid läbirääkimisi. Kuidas selleni jõuda on juba keerulisem. Peamised lahkarvamused on jätkuvalt lahkumisel tekkivate finantskohustuste katmise osas ning ilma Ühendkuningriigi poolsete järeleandmisega on praegusest punktist väga keeruline kui mitte võimatu edasi liikuda.

9. novembril avaldab komisjon EL riikide haridus- ja koolitussüsteemide monitori. See on Eesti jaoks hea mõõdupuu, kus võrreldes teiste riikidega asume. Reedel, 10. novembril, tutvustab Haridus- ja Teadusministeerium koos Euroopa Komisjoni esindusega Euroopa majas raporti peamisi järeldusi.

II Komisjoni esinduse mured ja rõõmud

Põhiliselt tegeleme Eestis toimuvate ürituste (kosmosenädal ja digitaalse transpordi päevad) korraldamisega. Lisaks on teisipäeval Tallinnas volinik Elżbieta Bieńkowska, kes osaleb ministrite kosmoseteemalised mitteametlikul kohtumisel, ja neljapäeval volinik Violeta Bulc, kes lisaks digitaalse transpordi konverentsi avamisele kohtub riigipea Kersti Kaljulaidiga, peab loengu Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele ja külastab Mektory’t.

 

Leave a Reply