Euroopa kalender 29.01–02.02 – Brexiti läbirääkimised jätkuvad

30. Jan 2018

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ettevaade

Eile kiitsid ministrid heaks Euroopa Liidu seisukohad Ühendkuningriigi lahkumise üleminekuperioodi osas. Komisjonile on nüüd juhtnöörid antud ja läbirääkimised nö teise etapi osas saavad alata. Need ei saa kindlasti olema lihtsamad kui lahkumistingimuste läbirääkimised, pigem vastupidi. Pärast detsembri lahkumistingimuste kokkulepet oodatud suuremat selgust brittide tulevikusuhete seisukoha osas pole saabunud ning EL ja ÜK seisukohad on teineteisest jätkuvalt päris kaugel. Peaminister Ratas kohtub täna ja homme Ühendkuningriigi ja Iirimaa valitsusjuhtidega, peamine visiidi põhjus on Eesti 100 sünnipäeva tähistamine aga kindlasti tuleb juttu ka Brexitist. Sel nädalal kohtuvad ka põllumajandusministrid ja konkurentsivõime ministrid.

I Euroopa Liidu masinavärk

Ministrid kiitsid Brexiti üleminekuperioodi seisukohad heaks paari minutiga

EL ministrid jätkasid eile ühtse joone hoidmist kiites läbirääkimiste juhtnöörid heaks konsensuslikult, ilma aruteluta ja kiiresti. Arutelu brittidega keskendub peamiselt üleminekuperioodi sisule ja kestusele, peamiseks eesmärgiks mõlemale poolele on säilitada selleks ajaks liikmelisusega sarnane olukord.

Põhilised EL seisukohad, saab lühidalt kokku võtta nii:
– EL õigustik aga eriti siseturg on üks tervik, kumbki pool ei saa tordilt kirsse ära noppida. Kogu reeglistik kehtib kogu üleminekuperioodi jooksul, see tähendab ka Euroopa Kohtu jurisdiktsiooni jätkumist ning sissemaksete jätkumist EL eelarvesse;
– Ühendkuningriigil ei saa olema esindust Euroopa Liidu otsustusorganites ja institutsioonides, kuna juriidiliselt ei ole nad alates 31. märts 2019 enam siiski täisliikmed;
– üleminekuperiood peab olema täpselt piiritletud kestusega ning lõppema 31.12.2020, kui lõpeb kehtiv eelarveperspektiiv.

Pikemalt EL seisukohtadest loe http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-463_et.htm

Kõige olulisemad läbirääkimiste kohad on uus EL õigustik, mis üleminekuperioodil vastu võetakse ja kodanike õigused. EL seisukoht on, et brittidele rakendub ka uus õigustik, brittidele on oluline sõnaõigus nende õigusaktide sisu osas. Siseturu reeglite jätkuv kehtimine üleminekuperioodil tähendaks ka seda, et jätkuks isikute vaba liikumine, mis lahkumisläbirääkimiste kohaselt peaks 31.03.2018 lõppema.

Üleminekuperiood peab olema piisavalt pikk, et võimaldada uutes suhetes kokku leppimist, nende lepingusse vormimist ja liikmesriikide poolt ratifitseerimist. Läbirääkimised jätkuvad järgmisel nädalal. Lihtsaid lahendusi läbirääkimistel ei ole, seda ka seetõttu, et jõutakse järjest lähemale kõige keerulisemale küsimusele, mis on tulevikusuhted. Ka briti valitsuse enda analüüsid näitavad väidetavalt, et sellist uute suhete stsenaariumi millest britid võidaksid ei ole. Kaotab ka Euroopa Liit st mõlemad pooled peavad ennekõike valima halvimatest lahendustest kõige vähem halvema.

Ministrid arutavad EL tööstuse konkurentsivõimet

Bulgaarias 1.-2. veebruaril toimuv konkurentsivõime ministrite mitteametlik kohtumine näitab hästi, milline on eesistuja roll ning kuidas erinevate prioriteetide kaudu arutelusid suunata. Kui Eesti keskendus konkurentsivõime ministrite arutelul digitaalsete turule ja teenustele, siis Bulgaaria tahab arutada tööstuse tulevikku ning teaduse ja tööstuse kokkuviimist. https://eu2018bg.bg/en/events/49 Ka kohtumiste paik on traditsioonilisem, meie Kultuurikatla asemel kohtutakse Rahvuslikus Kultuuripalees, nimed tunduvad esmapilgul küll sarnased aga kohad on muidugi väga erinevad.

II Olulised kuupäevad ja tähtajad

Kolmapäeval, 31. jaanuaril, avaldab komisjon Erasmus+ programmi elluviimises vahearuande. Tegemist on ühe kõige populaarsema ja edukama EL programmiga. Erasmuse eelarve 2014-2020 perioodil on ligikaudu 15 miljardit eurot, mis tehtud plaanide järgi võimaldab EL riikides õppimist või praktikat ligikaudu 2 miljonile Euroopa noorele. Eestist käib Erasmuse kaudu igal aastal õppimas veidi üle 1000 tudengi.

Joonis. Erasmuse tudengid Eestis (Allikas: erasmus plus factsheet

Neljapäeval, 1. veebruaril avaldab komisjon joogivee direktiivi ülevaate, mille eesmärgiks on pikemas plaanis tagada, et kraanivee kvaliteet oleks pudeliveega sama. See võimaldaks pudelivett järjest vähem kasutada.

III Komisjoni esinduse mured ja rõõmud

Kohalike omavalitsuse juhtide visiit Brüsselisse läks igati korda. Peateemad olid oodatult Eesti eesistumise tulemused, uus EL eelarveperspektiiv, Brexit, ränne ja 2018 peamised prioriteedid. Tänud kõigile osalejatele! Vaata visiidi galeriid siit.

Leave a Reply