Euroopa kalender 13.11–19.11 – hoolivam Euroopa Liit

13. Nov 2017

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ettevaade

Sellel nädalal on tähelepanu keskmes Göteborgis toimuv sotsiaaltippkohtumine ning välisasjade ja üldasjade nõukogu kohtumiste teemad – riigid annavad ametlikult teada Euroopa struktureeritud kaitsekoostööst (PESCO) ning arutatakse ka Eestile väga olulise ühtekuuluvuspoliitika tulevikku.

I Eesistuja Eesti ja Euroopa Liidu masinavärk

Valitsusjuhid arutavad võimalusi eurooplaste elu- ja töötingimuste parandamiseks

Reedel, 17. novembril toimub Göteborgis viimase 20 aasta esimene vaid ELi sotsiaalsele mõõtmele pühendatud valitsusjuhtide kohtumine. Eurooplaste elu- ja töötingimuste parandamine on pärast globaalset majanduskriisi terav teema paljudes riikides. Kui meie kandis heaolu jätkuvalt suureneb ja läheneb ELi keskmisele, siis Lääne-Euroopa riikide kodanikud tunnevad üha rohkem, et elu enam paremaks ei lähe, ja see teeb muret. Tööpuudus on pärast majanduskriisi endiselt kõrge, eriti raske on tööd leida noortel. Tehnoloogia areneb kiiresti ning haridussüsteem ei suuda piisavalt pakkuda uutele vajadustele vastavaid spetsialiste. Kuigi tööpuudus on kõrge, ütlevad juba ligikaudu 40% Euroopa ettevõtjatest, et neil on vajalike oskustega töötajaid raske leida. Rahvastik vananeb, juba täna on Euroopas rohkem üle 65aastaseid inimesi, kui alla 14aastaseid noori ning see paneb Euroopa tänase heaolumudeli suure surve alla.

Sotsiaal-, tööturu- ja hariduspoliitika on valdavalt liikmesriikide pädevuses, kuid inimesed näevad probleemide põhjusi sageli ELis või ootavad lahendusi just Euroopa Liidult. Olukorda saab parandada riikide koostöö või teatud valdkondades (nagu tööturg) tõesti ka ELi õigusnormide kaudu. Valitsusjuhid arutavadki ennekõike neid teemasid: parem ligipääs tööturule, õiglased töötingimused, haridus ja oskuste arendamine.

Peaminister Jüri Ratas kirjutab ELi nõukogu esindajana liikmesriikide nimel (koos Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi presidendiga) alla sotsiaalõiguste samba loomisele. Samba sisust ja selle loomise valudest kirjutasin blogis pikemalt oktoobri lõpus https://blogs.ec.europa.eu/minueuroopa/euroopa-kalender-23-10-29-10/.

Selguvad Euroopa struktureeritud kaitsekoostööga liituvad riigid

Täna kohtuvad Brüsselis välis- ja kaitseministrid, et arutada ELi kaitsevõime suurendamist. Riigid annavad ametlikult teada Euroopa struktureeritud kaitsekoostööga (PESCO) liitumisest. Kaitsevõimet arendatakse tihendatud koostöö raames, see tähendab, et kõikidel riikidel on võimalus, aga mitte kohustus, liituda. Eesti oli esimene riik, kes soovist koostöös osaleda teada andis. Lisaks arutatakse strateegilist kommunikatsiooni, ELi ja NATO koostööd ning mitmeid välispoliitilisi teemasid.

Ministrid arutavad ühtekuuluvuspoliitika tulevikku ja ELi 2018. aasta eelarvet

Kolmapäeval, 15. novembril arutavad ministrid üldasjade nõukogus ELi ühtekuuluvuspoliitika tulevikku. Arutelu aluseks on muu hulgas Euroopa Komisjoni aruanne senise poliitika elluviimise kohta. Ühtekuuluvuspoliitika puhul on ka Eestil oma huvid mängus. Kokku saab Eesti sellel eelarveperioodil (2014–2020) ELi vahenditest 4,4 miljardit eurot. Eelmisel nädalal avaldas Riigikontroll ülevaate riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2016–2017. aastal, mis kirjeldab võrdlemisi põhjalikult väljakutseid, mis ELi vahendite vähenemisega järgmisel ELi eelarveperioodil kaasnevad.

Reedel toimuvad ELi 2018. aasta eelarvet puudutavad läbirääkimised liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi vahel. ELi nõukogu poolt juhatab neid eriesindaja Märt Kivine, kes peab enne parlamendiga kohtumist leidma ühisosa liikmesriikide vahel. Üleval on lahkarvamusi veidi rohkem kui 2 miljardi euro osas.

Tallinnas toimub julgeoleku-uuringute konverents

Sisekaitseakadeemia, Siseministeeriumi ja Euroopa Komisjoni koostöös toimuval konverentsil arutatakse julgeolekualase teaduse tulevikku ja kõiki teravamaid julgeolekuteemasid – terrorismivastane võitlus, küberturvalisus, mitmeid riike puudutavatele katastroofidele reageerimine ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus. Täpsem info https://www.sriee2017.com/about

Tähtajad ja olulised kuupäevad

14. novembril esitleb Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen komisjoni ettepanekuid Euroopa haridusruumi loomiseks 2025 aastaks.

II Komisjoni esinduse mured ja rõõmud

Teeme ettevalmistusi järgmisel nädalal Brüsselis toimuvaks idapartnerluse tippkohtumiseks ja Tallinnas toimuvaks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete nädalaks.

Teisipäeval, 14. novembril toimub kirjanduskohvik, seekord räägime ulmekirjandusest. https://ec.europa.eu/estonia/events/20171114_kirjanduskohvik_et

Leave a Reply