Euroopa kalender 05.02–09.02 – Millal liitub ELiga uus riik?

6. Feb 2018

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ettevaade

Täna arutavad Euroopa Komisjoni volinikud Strasbourgis toimuval komisjoni istungil uut Lääne-Balkani strateegiat. EL laienemine taganttõukamine on praeguse eesistuja Bulgaaria üks peamisi prioriteete. Avaldatakse ka uus majandusprognoos, mis näitab Euroopa majanduse head hetkeseisu. Need ongi selle nädala peamised teemad.

Kas järgmine uus EL liikmesriik tuleb Lääne-Balkanilt ja millal võiks see juhtuda?

Ametisse astudes komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri poolt välja öeldu, et tema ametiajal ELi uusi liikmeid ei lisandu, tekitas palju poliitilist resonantsi aga oli mingis mõttes lihtsalt reaalsuse tõdemine. Ükski liitumissoovi avaldanud riik ei olnud sel ajal veel valmis liitumiskriteeriume täitma, ega ole ka täna, ent järgmise 10 aasta jooksul võime küll ELis uusi liikmeid näha. Laienemine on nii eesistuja kui komisjoni prioriteet. Veebruari lõpus toimub komisjoni president Jean-Claude Junckeri Lääne-Balkani visiit, aprillis avaldatakse uus laienemisstrateegia, mais toimub Sofias mitteametlik laienemise tippkohtumine ning juunis arutatakse teemat Ülemkogul.

Täna arutas komisjon strateegiat, kuhu laienemisprotsess Lääne-Balkani riikide jaoks aastaks 2025 võiks välja jõuda. Loomulikult ei ole see liitumise kuupäev ja mingigi lubadus, vaid osa laiemast komisjoni 2025 visioonist. Reaalne laienemine sõltub ennekõike liituda soovivate riikide reformitahtest aga ka liikmesriikidest.

Liitumisläbirääkimisi pidavaid riike on täna kolm: Türgi, Serbia ja Montenegro. Lisaks kaks kandidaatriiki: Makedoonia ja Albaania. Vaadates tänast seisu ja arvestades, et Türgi ELiga nähtavas tulevikus ei liitu on kõige suurem potentsiaal Serbial ja Montenegrol (viimane on ka NATO liige). Ent liitumine ei saa muidugi olema lihtne. Esiteks tuleb riikidel täita kõik liitumiskriteeriumid ja üle võtta kogu Euroopa Liidu acquis, teiseks on vajalik ka praeguste liikmesriikide valitsuste ja kodanike toetus.

Euroopa Liidu riigid on maadelnud majanduskriisiga ja liidu sisemiste probleemidega ning see on viinud toetuse laienemisele madalseisu.

 

Joonis. Toetus EL poliitikatele (Allikas: Eurobaromeeter, kevad 2017)

2017. aasta kevadise Eurobaromeetri järgi oli EL laienemine kodanike poolt kõige vähem toetatud poliitika ja ainus poliitika mille puhul on vastaseid toetajatest rohkem. 2017. aasta sügiseks on toetus tõusnud 42%ni. Ja ometi oli 2004. aasta laienemine, kui ka Eesti Euroopa Liiduga liitus, üks suurimaid edulugusid EL ajaloos. Toetus uute liikmete lisandumisele ei ole kõrge ka hiljuti liitunud riikides. Eestlane on laienemise toetamisel EL keskmine, sügisese Eurobaromeetri järgi toetab laienemist 43% eestlastest, vastu on 41%.

Nii Eesti kui teiste riikide trend näitab, et majandusolukorra paranedes on toetus laienemisele tasapisi taas tõusma hakanud, ent kindlasti on nii EL institutsioonide esindajatel kui Eesti ja teiste riikide poliitikutel teha palju tööd selgitamaks laienemise olulisust ja vajalikkust.

Ja loomulikult sõltub liikmesriikide seisukoht palju sellest, kuivõrd kandidaatriigid pingutavad. Lääne-Balkani riikidest on uute liitujatena räägitud juba aastakümneid aga piisavaid edusamme pole riigid reformide läbiviimisel teinud. Lisaks õigusaktide ülevõtmisele on komisjonile ja liikmesriikidele eriti tähtsad kaks teemat – õigusriiklikus ja piiritülide lahendamine. Lääne-Balkanit kummitavaks probleemiks on olnud korruptsioon, organiseeritud kuritegevus ja kohtusüsteemi sõltumatust. Need kõik on teemad mis tuleb korda teha enne liitumist, samuti ei saa uued liikmed tuua Euroopa Liidu sisse piiritülisid ja neid on Balkani riikide vahel mitmeid. Lisaks vajab lahendust Kosovo teema. Nii, et enne liitumist jagub väljakutseid kuhjaga.

II Olulised kuupäevad ja tähtajad

Kolmapäeval, 7. veebruaril, avaldab komisjon uue majandusprognoosi, mis näeb Euroopa majanduse lähiaastate seisu positiivsena.

III Komisjoni esinduse mured ja rõõmud

Reedel oleme Tartus Intellektikal http://intellektika.ee/, et tutvustada noortele Euroopa Liidu poolt loodavaid võimalusi ja erinevaid EL poliitikaid. Mis muud kui – tulge meie boksi!

Leave a Reply