Euroopa Liit sellel nädalal: 11. – 17. märts 2019

11. Mar 2019

Sellel nädalal ootame arengut Brexiti saagas – nii Ühendkuningriigi kui Euroopa parlamendis toimuvad olulised arutelud ja hääletused Brexiti üle.

Üritused Eestis

Neljapäeval, 14. märtsil kell 16.30 toimub Tartus Tasku keskuses aruteluõhtu teemal “Kuidas ühendada Tartu paremini Euroopaga?”. Selleks, et kõik Euroopa piirkonnad saaksid koos areneda, on oluline, et nad oleksid omavahel hästi ühendatud. Aga kuidas seda teha ja kuidas saab kaasa aidata EL? Tegemist on kuuenda üritusega sarjast „EL – koos oleme kaitstud” ja sellele on võimalik registreeruda siin.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Teisipäeval, 12. märtsil kinnitab komisjon kapitaliturgude liidu rakendamise aruande ja tutvustab visiooni ELi ja Hiina suhetest.

Euroopa Liidu Nõukogu

11. märtsil kohtuv eurorühm vaatab üle Kreeka majanduse olukorra peale finantsabiprogrammi lõppemist 2018. aasta augustis ning annab hinnangu Läti 2019. a. eelarvekavale. Ministrid arutavad ka euroalariikide eluasemeturgudeseisu ja trende.

12. märtsil toimuval majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu istungil esitleb komisjon oma iga-aastast liikmesriikide majandusliku ja sotsiaalse olukorra hinnangut, millele järgneb arutelu riigipõhiste soovituste üle. Arutatakse ka digiteenuste maksustamist ja alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksu ühtlustamist.

12.–14. märtsil toimub Brüsselis ELi ja ÜRO eestvedamisel konverents Süüria ja tema naaberriikide toetuseks, mille teema on 11 miljoni humanitaarabi vajava süürlase abistamine ning poliitiline toetus ÜRO juhitud rahuprotsessile.

15. märtsil toimuval tööhõive ja sotsiaalpoliitika nõukogu istungil plaanivad ministrid heaks kiita komisjoni tänavuse liikmesriikide majanduskasvu ja tööhõiveanalüüsi ning vastavad suunised.

15. märtsil kohtub üle nelja aasta taas ELi ja Türgi assotsiatsiooninõukogu, et rääkida terrorismivastasest koostööst ja ELi Türgi suhetest.

Euroopa Parlament

12.‑14. märtsil toimub Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu istung.

Teisipäeval, 12. märtsil tulevad parlamendis hääletusele ettepanekud küberturvalisuse suurendamiseks ja uue ELi infosüsteemi loomiseks, et parandada piirikontrolli ja õiguskaitse alase teabe jagamist ELis. Lisaks võtab täiskogu vastu oma seisukoha tulevaste suhete kohta Venemaaga.

Oma nägemust Euroopa tulevikust tutvustab Slovakkia peaminister Peter Pellegrini.

Kolmapäeval, 13. märtsil, päev peale Ühendkuningriigi parlamendi Brexiti-hääletust, arutab parlament Ühendkuningriigi EList lahkumise seisu. Hääletusele tulevad ka seadusemuudatused leppeta Brexiti puhuks, et vähendada sellega kaasnevaid ebameeldivusi reisimises, sotsiaalkindlustuses ja õpilasvahetuses. Lisaks arutakse meetmeid väärinfo levitamise ning välisriikide valimistesse sekkumise vastu.

Neljapäeval, 14. märtsil otsustavad parlamendiliikmed kas toetada ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheliste kaubandusläbirääkimiste alustamist.

EL ja Eesti

Riigikogu XIII koosseis on oma töö lõpetanud.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply