Euroopa Liit sellel nädalal: 11–17. veebruar 2019

11. Feb 2019

Alanud nädalal jõutakse loodetavasti üksmeelele ka hiljuti ohtralt tähelepanu saanud Euroopa Liidu autoriõigusereformis. 

Sel nädalal on tähelepanu keskmes Euroopa Parlamendi täiskogu istung Strasbourgis, mis peaks muuhulgas kinnitama ELi ja Singapuri vahelise vabakaubanduslepingu. Oma nägemust Euroopast jagab saadikutega Itaalia peaminister Giuseppe Conte.

Teisipäeval plaanivad ELi nõukogu ja Euroopa Parlament jõuda üksmeelele Euroopa tööjõuameti loomises, mis teeks lihtsamaks teises ELi liikmesriigis töötamise. Oodata on ka Euroopa Komisjoni, ELi nõukogu ja parlamendi kokkulepet ELi autoriõigusereformis, mis tagaks digimaailmas sisu loojatele autoriõigused, kuid samas säilitaks sõnavabaduse ja vaba interneti.

Euroopa Komisjoni esindus soovib õnne Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli vilistlasele Vlad Mukole, kes võitis Euroopa Komisjoni korraldatud noorte filmitegijate konkursi EUandME lühifilmiideega „Unistuste juukselõikus“. Palju õnne, Vlad!

11. veebruaril tähistatakse Euroopas hädaabinumbri 112 päeva. 112 on ühtne ja tasuta lühinumber kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks mitte ainult Eestis, vaid kõikjal Euroopas. #HumansOf112

Üritused Eestis

Neljapäeval, 14. veebruaril kell 16.30 toimub Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis aruteluõhtu teemal Kuidas tõkestada piiriülest kuritegevust avatud piiride ajastul?” Tegemist on neljanda üritusega sarjast „EL – koos oleme kaitstud” ja sellele on võimalik registreeruda siin: http://tinyurl.com/EUProtects.

Eelteade: 19. veebruaril kell 11 esitleb Euroopa Komisjon Eurobaromeetri uuringul põhinevat raportit, milles käsitletakse väärinfo tajumist ja meedia usaldusväärsust Eestis. Raportit tutvustab Aivar Voog Kantar Emorist ja kommenteerib meediaekspert Raul Rebane. Osalemine kutsetega. Huvilistel palume võtta ühendust COMM‑REP‑TLL@ec.europa.eu.

Eelteade: 21. veebruaril külastavad Eestit Euroopa Komisjoni Brexiti ettevalmistusrühma eksperdid. Euroopa Komisjoni esindus ja välisministeerium korraldavad Brexiti-teemalise pressikonverentsi kell 11.15 ja kohtumise huvirühmadega kell 15.30 Euroopa Liidu Majas (Laikmaa 15). Osalemine kutsetega. Huvilistel palume võtta ühendust COMM‑REP‑TLL@ec.europa.eu.

Euroopa Liidu institutsioonid

Selle nädala keskmes on Euroopa Parlamendi täiskogu istung, mis toimub 11.‑14. veebruaril Strasbourgis.

  • Teisipäeval, 12. veebruaril hääletavad parlamendiliikmed ettepaneku üle kaasajastada ELi kodanikukaitse mehhanismi, et liikmesriigid saaksid kiiremini reageerida loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud õnnetustele. Oma nägemust Euroopast tutvustab Itaalia peaminister Giuseppe Conte.
  • Kolmapäeval, 13. veebruaril kiidavad parlamendiliikmed eeldatavasti heaks ELi ja Singapuri vahelise vabakaubanduslepingu ning kinnitavad 2021–2027 perioodi rahastamisreeglid. Euroopa Parlament soovib säilitada rahastamisvahendite praeguse taseme.
  • Neljapäeval, 14. veebruaril hääletab parlament raamistikku, mis võimaldaks teha taustauuringuid välismaistele otseinvesteeringutele. Viimase 20 aasta jooksul on ELi tehtavad välismaised otseinvesteeringud paljuski muutunud. Investeeringud Hiinast on kasvanud kuus korda, investeeringud Brasiiliast kümme korda ja investeeringud Venemaalt rohkem kui kaks korda. Viimaste aastate välisinvesteeringud on tehtud kõrgtehnoloogiasektoritesse ja nendega on tihti seotud riigiosalusega või valitsustega seotud ettevõtted.

Lisaks hääletab parlament seadusemuudatuse üle, et teha läbipaistvamaks väljaspool euroala tehtavate maksete valuutakursside ümberarvestamine.

Euroopa Liidu Nõukogu

11. veebruaril analüüsib eurorühm komisjoni talvise vaheprognoosi alusel euroala majanduse olukorda. Ministrid arutavad ka Euroopa Komisjoni ettepanekut luua uus rahastamisvahend, mis aitaks euroala riikidel säilitada keerulistel aegadel investeeringute järjepidevust.

12. veebruaril kohtuv majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu soovib kokku leppida uues finantsjärelevalve struktuuris ning arutab Euroopa Komisjoni ettepanekut viia ELi maksupoliitikas järk-järgult sisse kvalifitseeritud häälteenamus.

Euroopa Komisjon

Oma iganädalasel istungil teisipäeval, 12. veebruaril teeb Euroopa Komisjon ettepaneku tõsta  Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi (EDIDP) mahtu uuel eelarveperioodil 13 miljardi euroni. Katseperioodiks 2019-2020 oli ette nähtud 500 miljonit eurot.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

12. veebruaril arutab Riigikogu täiskogu riiklikult olulise küsimusena välispoliitikat ning 14. veebruaril infojulgeolekut ning sellega seotud ohte demokraatiale ja õigusriigile.

Esmaspäeval, 11. veebruaril selgitab Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht Katrin Höövelson Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Komisjoni riigipõhist analüüsi Euroopa poolaasta raames. Lisaks plaanib komisjon heaks kiita Eesti seisukohad Euroopa elutähtsate infrastruktuuride kaitse direktiivi kohta, mille eesmärk on tagada Euroopa energia- või transpordiühenduse kriitiliste piiriüleste infrastruktuuride toimimine.

11. veebruaril tutvub keskkonnakomisjon Tallinn-Helsingi tunneli projektiga ning rahanduskomisjon plaanib heaks kiita Eesti seisukohad ELi käibemaksusüsteemi muutmise ja e-kaubanduse käibemaksu rakenduse kohta.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply