Euroopa Liit sellel nädalal: 15.–28. aprill 2019

15. Apr 2019

Sellel nädalal toimub Euroopa Parlamendi selle koosseisu viimane täiskogu istung. Parlamendi viimasteks otsusteks jäävad täiendava kaitse tagamine ELi õiguse rikkumistest teatajatele, terroristliku sisu kiire eemaldamine internetist, ELi piirivalve tugevdamine ning liiklusohutuse parandamine.

Lisaks tasub sellel ja järgmisel nädalal vaadata Euroopa väärtfilme ning külastada komisjoni esindust Maamessil.

Üritused Eestis

17. aprillil linastub Kilingi-Nõmme klubis Eesti väärtfilm „Tõde ja õigus”. Filmi toob kinolinale Europe Directi Pärnumaa teabekeskus koostöös Eesti Kultuurkapitali ja Pärnumaa Omavalitsuste Liiduga.

23. aprillil kell 19 linastub Võrus kohvikus „Kannel“ Rootsi väärtfilm „Piir“. Film on kõigile huvilistele tasuta ja peale seanssi toimub vestlusõhtu. Linastust korraldab Europe Directi Võru teabekeskus koostöös Võrumaa Arenduskeskusega.

25.–27. aprillil toimub Tartu Näituste ruumides Maamess, kus lisaks Euroopa Komisjoni Eesti esindusele ja Euroopa Parlamendi infobüroole on eraldi väljapanekuga kohal komisjoni põllumajanduse ja maaelu direktoraat. Väljapanekuga „Talust taldrikule“ näitlikustatakse, kuidas jõuab tervislik ja kvaliteetne toit jätkusuutlikult eurooplaste lauale.

Eelteade: 1.–12. maini tähistame Euroopa päeva terve rea üritustega Paides, Pärnus, Haapsalus, Põlvas, Võrus, Tallinnas, Tartus, Sillamäel, Valgas ja Rakveres. Selle aasta Euroopa päeva keskmes on Euroopa Parlamendi valimised, mis Eestis toimuvad 26. mail. Ürituste päevajuht on armastatud Ivo Linna, kes juhib saate “Reis ümber Eesti” formaadis kohtumisi Euroopa Parlamendi saadikukandidaatidega.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

15. aprillil teeb Euroopa Komisjon kokkuvõtte, kas ja kuidas on Junckeri komisjonis prioriteediks seatud kvaliteetsem õigusloome parandanud ELi poliitika kujundamist.

Euroopa Komisjoni volinikud kohtuvad 16. aprillil Strasbourgis, et muu hulgas teha ELi nõukogule ja parlamendile ettepanek lihtsustada ELi sotsiaalpoliitika otsustusprotsessi, kinnitada ELi Ladina-Ameerika strateegia ja anda hinnang ELi liikmesriikide õigussüsteemidele.

Alates 17. aprillist võivad domeeni .eu registreerida kõik EL kodanikud, ELis registreeritud ettevõtted ja ELis elavad kolmandate riikide kodanikud.

Euroopa Liidu Nõukogu

15. aprillil kohtub põllumajanduse ja kalanduse nõukogu, et arutada ühise põllumajanduspoliitika reformi keskkonnahoiuaspekte ja ELi toetust Aafrika maapiirkondadele. Ministrid hääletavad muuhulgas ka ELi autoriõiguse direktiivi ning sõidukitele täiendavate CO2 heite piirangute seadmise üle ja annavad rohelise tule ELi ja USA kaubandusläbirääkimiste taasavamisele.

Bukarestis toimuvad mitteametlikud ministrite nõukogud: tervishoiuministrite kohtumine (14.-15. aprill) ja kultuuriministrite kohtumine (15.‑16. aprill).

25. aprillil toimub ELi ja Jaapani tippkohtumine, kus arutatakse kaubandusküsimusi, strateegilist koostööd ja valmistutakse G20 tippkohtumiseks, mis toimub 28.-29. juunil Osakas.

Euroopa Parlament

15.–18. aprillil toimub Strasbourgis Euroopa Parlamendi selle koosseisu viimane täiskogu istung.

Teisipäeval, 16. aprillil kell 15 vahetab parlamendi keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon mõtteid keskkonnaaktivist Greta Thunbergiga. Reaalajas saab arutelu jälgida siit.

EL ja Eesti

Riigikogu XIV täiskogu töönädala info leiate siit.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply