Euroopa Liit sellel nädalal: 17.–23. detsember

17. Dec 2018

Ukraina peaminister Volodymyr Groysman ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ELi-Ukraina assotsiatsiooninõukogu kohtumisel 17.12.

Millised on tähtsamad kõrgetasemelised kohtumised Brüsselis, Strasbourgis ja Tallinnas? Milliseid küsimusi arutavad ELi liikmesriikide ministrid, peaministrid ja riigipead? Milliseid eurooplastele olulisi otsuseid vaevad Euroopa Parlamendi ja Eesti Riigikogu saadikud? Teeme kokkuvõtte alanud nädala tähtsamatest üritustest ja kohtumistest Euroopa Liidu institutsioonides ja Eestis.

Üritused Eestis

20. detsembril kell 14.00–17.30 toimub Eesti Kunstiakadeemia aulas Riigikantselei Euroopa Liidu Sekretariaadi ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ühine aastalõpuseminar “Closing up 2018 and looking into 2019”. Kutsetega seminari peakõnelejaks on endine Portugali Euroopa Liidu asjade minister Bruno Maçães.

Euroopa Liidu institutsioonid

Selle, jõulueelse nädala fookuses on valmistumine Ühendkuningriigi lahkumiseks EList (vt Euroopa Komisjoni istungi päevakava) ja erinevad ELi nõukogude kohtumised (vt Euroopa Liidu Nõukogu istungid).

Euroopa Komisjon

19. detsembril toimub Euroopa Komisjoni volinike iganädalane istung Brüsselis. Ühe olulisema punktina võtab komisjon vastu teatise erakorralise tegevuskava rakendamise kohta Ühendkuningriigi lahkumisel EList 30. märtsil 2019. Päevakorras on erinevad seadusemuudatused, et valmistuda Ühendkuningriigi lahkumiseks EList – Põhja-Iiri PEACE programm, ekspordilitsentsid, lennuliiklus, lennuohutus jm. Lisaks võtab komisjon vastu teatise olukorrast viisapoliitikas, nimelt vastastikuse põhimõtte rakendamise kohta.

Euroopa Liidu Nõukogu

17. detsembril toimub ELi-Ukraina assotsiatsiooninõukogu kohtumine, et vaadata läbi ELi ja Ukraina kahepoolsete suhete seis idapartnerluse ja Euroopa naabruspoliitika raames. Tehakse kokkuvõte ELi-Ukraina assotsieerimislepingu ja reformide rakendamisest mitmes vallas, Ukraina majanduse olukorrast ning arutatakse kahepoolset kaubandust. Lisaks arutavad liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ja Ukraina peaminister Volodymyr Groysman olukorda Ukrainas (sealhulgas Aasovi merel) ning Minski kokkulepete rakendamist.

17. ja 18. detsembril kohtuvad ministrid põllumajanduse ja kalanduse nõukogus, et teha kokkuvõte edusammudest ühise põllumajanduspoliitika reformipaketi väljatöötamisel. Reformipakett peaks hakkama kehtima alates 2020. aastast. Ministrid arutavad ka ELi biomajanduse ajakohastatud strateegiat, mille eesmärk on suurendada taastuvate loodusvarade säästvat kasutamist ning käsitleda kliimamuutuste ja kestliku arenguga seotud väljakutseid. Kohtumisel plaanitakse ka kokku leppida Atlandi ookeani ja Põhjamere kalapüügivõimalused 2019. aastaks.

19. detsembril toimub transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istung. Ministrid vahetavad esimest korda arvamusi kasvuhoonegaaside heitkoguste pikaajalise vähendamise strateegia kohta kooskõlas Pariisi kokkuleppega (Euroopa Komisjon esitas strateegia 28. novembril). Nõukogule antakse ka ülevaade olukorrast puhta energia paketi ettevalmistamisel ja gaasidirektiivi läbivaatamisel. Eesistujariik Austria annab ministritele samuti ajakohast infot Euroopa ühendamise rahastu kohta (mille eesmärk on toetada üleeuroopalist võrku ning transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energeetikasektori taristut).

20. detsembril toimub keskkonna nõukogu istung. Ministrid plaanivad kokku leppida programmi LIFE (2021–2027) osalises üldises lähenemisviisis. Samuti arutatakse kavandatud määrust veoautode ja busside CO2-heite normide kehtestamiseks ning ELi pikaajalist strateegiat kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks.

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendil on nn väljasõitude nädal: saadikud külastavad oma valimisringkondi. Toimuvad ka erinevad parlamentaarsete delegatsioonide ja komisjonide visiidid, näiteks:

  • 17.–19. detsembril külastab eelarve kontrollikomisjon uurimismissiooni raames Slovakkiat, et kontrollida ELi vahendite kasutamist riigis.
  • Rahvusvahelise kaubanduse komisjon on nädalapikkusel visiidil Tšiilis, et arutada kahepoolseid kaubandussuhteid ja ELi-Tšiili vabakaubanduslepingu ajakohastamist.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

17. detsembril toimub Euroopa Liidu asjade komisjoni istung. Tavapäraselt arutab komisjon Eesti seisukohti sel nädalal toimuvateks ELi nõukogu istungiteks (vt. Euroopa Nõukogu istungid). Komisjon saab ka ülevaate Ühendkuningriigi EL-ist lahkumise leppe ja tulevikusuhte kohta.

Riigikogu XIII täiskogu VIII istungjärgu 12. töönädala päevakord hõlmab muu hulgas järgmist:

19. detsember: kolmapäeval on arutlusel ELi terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine ning kaitseväe osalemise pikendamine ELi sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia.

Vabariigi Valitsus

17. detsembril osaleb peaminister Jüri Ratas Vilniuses kolme Balti riigi peaministrite kohtumisel, et arutada olukorda Ukrainas ning Balti riikide ühiseid prioriteete ELi 2021-2027 pikaajalise eelarvekava osas.

17.-18. detsembril osaleb peaminister Viinis Aafrika ja Euroopa liidrite kõrgetasemelisel foorumil.

Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply